0000A7DB 41365745
66D7B7CC 494FE236
9E9BD758 6D9EACFE
EAC0BAC7 9FFC7011
8761779F 822AD206
8E3D38F9 FB760930
B7BAA2EA B2BEBFD7
EAC0BAC7 9FFC7011
B7BAA2EA B2BEBFD7
8761779F 822AD206
B7BAA2EA B2BEBFD7
64D144F9 05308BE6
B7BAA2EA B2BEBFD7
811356BF 940A28A7
F855923F 48356175
3886607C 53978423
C7F75D93 8FD69D41
B7BAA2EA B2BEBFD7
F855923F 48356175
B7BAA2EA B2BEBFD7
3886607C 53978423
B7BAA2EA B2BEBFD7
B04421A2 7EF31B21
B7BAA2EA B2BEBFD7
8499BA5E 3E3BC06B
A2D1A0D9 C0C99C56
1A24DCE4 0D40E3B7
3E0234AB 0331E617
DB27A01B 7C105CD2
706AF10D DC1E05C5
3E0234AB 0331E617
E906D216 2144EAEB
5A770217 2F8047F3
3E0234AB 0331E617
0000B503 41324745
95934243 975A1B78
CD3064D4 C9B92501
6531BC33 AA13CF67
64D8562B 17D8DD4E
0000D1EB 59573245
DE8CE2C2 C2D114D6
72376314 DDC15D90
48D5FBB1 7DDCAF59
7B7F8745 A5AD5A75
E6593153 33EF17BF
791DF6C4 5140B90E
36CF2AD9 BD2F2C35
C53A342D 36A8E7C8
26A3B511 081AD5AB
0226FBBD D903A26A
5BCDD2F8 ECCFD6B3
2BFE4E5F C7181AB5
B615CB27 E2389837
5F319A9F E5EB5ADC
4BE473EC 54516BA7
56FC124C 8A1E242A
A242BE7F 10D67F8E
C6F49B52 11C9B458
FC9E3F5C B5E3D618
AD79942B 6020031C
0E02C764 4390060D
E236DEC2 7D7331A1
C619FC11 05808A5D
CFBFE706 28A2EE12
CE808AB8 CF774012
28BE2CD5 CB49DCF8
8D474DDC 1573A818
FD83F69E 1F0C7263
8B33929B 2FED90AB
1D348729 D2883FF7
30B12DF8 64278D60
CD1F316D ADE12C41
766F64E7 DCFE4118
9D10DAD1 796A59F2
E11A2199 8DAAC465
AED1435A 6CFD3B7D
FEB2A309 A1B8AA83
9F71E8DF 8FF26565
728F9D5D B4FDAD92
0000B586 41575245
0018587C DC963FDE
7BBE7204 C40B2FA4
AC48A87B DABE4941
E712E198 34FFFCC1
199A7DAE 3B69E83F
390B96AB 471F021A
439388EF C211E12D
24BFCEBA CFAA245A
F03FC6BB 725B026B
38918AED 69C90E44
9A79A13C F41F2DBF
899D0E14 530A5FDF
F0D19B04 CCFFCE52
24FF089A DE664066
923DCF8A 0DCE189D
C724A8D2 2654583A
D7D6A9E1 6AF7F363
B336BD1C 87196FA8
754335DC 2E313060
FA199A7E 82D4897A
791F01D1 996EA51A
2BC3DAC4 F543EC8D
1435458B D156ECA0
FA3AF26C 763C3863
28D51F1D BB765FAB
5AC0EE97 F4A63BE2
BCC2A4E1 DDB09FD9
0AA29FE6 A10691FE
8B75EB27 B56BA567
CCCBD93D F805EA73
389D9521 21E5570B
01AD8BF4 57EDD88E
899B60CF 1F60A410
3D121A79 25C6522D
2938057B D1461A04
400FBBAA 7A0F35D9
F540FFFE 5FD2EE05
78A0D208 ABA9E34B
709B953F 00265E86
A16F69F2 F98C3759
03B883FA 575560D2
FAEA7A0D 60863266
45182629 C86671AA
0FF7A0EE 3F819D0F
2656C811 F8E06854
8B9B4B3D FE4C4501
89D3ED4E D2CEFB18
A1A02E18 49A66F41
0EAB4C6D 35FFB0A0
226EA3E6 31050946
05B41BFD 13D04871
D6350D70 0A1BDE7D
7DDCDB30 760F93F2
3885E471 E44DE80E
D4BE8285 12275526
75EC2D2A 3BC779AE
1F3435E5 222E1326
2375E740 8096D6B4
975C35D0 0C13BEBA
2AE4DEA2 F2CDF498
D4452B92 04878141
77176C2C 9DB1D916
7CA9693C EF2F229B
61AFFE50 FFC45A1A
7379A89D E902E6E3
8F0B491D B51E4CBA
73C6B795 BC74AEB3
035EECEC FA1DD633
0A6D84CC 217A2949
A2649421 9124F723
44EF13D4 F6D6377A
7DED2215 443A7B79
AC4482B1 B55654F4
7A4F7422 5EE63614
7DC799D7 E5AABC9F
AEE75E28 5048C61A
E79909A8 3620E101
0B37F61A 0D5358F8
A7620BDC A4BB63E1
383D7FF1 F2A7EAFA
C5F10A2D 8EADE9C1
AE02EC95 F9AB481F
B19561CC DA28885F
87DE8E3D B2CF8053
1CA05B6B D0EA597C
EDC2B320 25A7C971
C24335F3 9BAA6626
2F1EB2D3 947444A2
3D4A4325 D0956070
4372ED81 9ACEF65B
E4D9C817 D7954CF2
57E802BB 4DAAF1C8
2BE1DADC F095B25D
32ABC471 F6F7499B
42D08C2E BC2F5F0E
CE35B5F7 13EBE616
3D194E38 B9A18EDB
1D68DEDD AE4ECD3B
0742FE30 DE914AA0
4C1B53C5 77BE6348
5A0ADFE4 21352517
2DE64AA9 3A804046
C5F9C35C A9709FDD
F29FB98E 2B6913AE
658F7318 8F948051
64963385 E3C6CEC6
68DC7B22 56F1C4E3
35E4C3EF 84C64675
F6BE0462 6B4B7708
8F4CEC2F AB72D985
3C03EE93 F44544D5
B40001B8 16318F6D
775D8AF3 6751A0D2
DAB92F4D 7A7E759B
F32DAF0E 22997E6F
538A5D12 7C4AD915
00008CB5 41454B45
6F55AE25 967D02D2
DC85BE5E ABF36524
97592F25 6978D0ED
B12F1B1E 634C3598
97592F25 6978D0ED
B12F1B1E 634C3598
8E74612A 2E3C603A
98E8142C F0963792
8E74612A 2E3C603A
5D94C72E 465A5032
8E74612A 2E3C603A
4EAA0199 24168F98
8E74612A 2E3C603A
8E964BD8 1E491C3D
8E74612A 2E3C603A
4721692B 571CBAF4
75E5F1DE 5A442064
7E23E1A5 1265E864
75E5F1DE 5A442064
1C86AE36 B8CB309A
75E5F1DE 5A442064
664BD895 F7E404D8
75E5F1DE 5A442064
2C583AA2 ED78B7EA
75E5F1DE 5A442064
64E1B951 7D634593
8E74612A 2E3C603A
CD66B329 CEEAB0C6
8E74612A 2E3C603A
659982C6 358948F9
8E74612A 2E3C603A
4AD1C930 FC6DB7AD
8E74612A 2E3C603A
CD66B329 CEEAB0C6
8E74612A 2E3C603A
49A8734D 2E0D156B
8E74612A 2E3C603A
14CAB61B 25267677
75E5F1DE 5A442064
BA888136 7FDBA39D
75E5F1DE 5A442064
FE2D3A69 B511A8F6
75E5F1DE 5A442064
9917A47B 3B4CEC5F
75E5F1DE 5A442064
BA888136 7FDBA39D
75E5F1DE 5A442064
6F6A0C92 018065C0
75E5F1DE 5A442064
A8E29A2B 6D07E2B0
8E74612A 2E3C603A
AE0B0F34 38473FB0
8E74612A 2E3C603A
C99C007D 84A9DAB0
8E74612A 2E3C603A
0ABA7030 D17DDB78
8E74612A 2E3C603A
86CAB94B 26DA3AAC
8E74612A 2E3C603A
A440F146 0B982736
8E74612A 2E3C603A
AAEC9BEB BB118735
75E5F1DE 5A442064
D4B6F0A6 FEF0D5DE
75E5F1DE 5A442064
F174435B 20F2077E
75E5F1DE 5A442064
C0FCEF41 FF46FD79
75E5F1DE 5A442064
DA10C50E B6820685
75E5F1DE 5A442064
0FEE8634 FA9277B1
75E5F1DE 5A442064
8B33565D 5A7D8CC7
8E74612A 2E3C603A
B47548B3 9BEF4417
8E74612A 2E3C603A
BC6FF5A3 4D5B8CA2
8E74612A 2E3C603A
88C7CD30 08598203
8E74612A 2E3C603A
180936AB 8E2D6057
8E74612A 2E3C603A
44F24CB2 A9D1664F
8E74612A 2E3C603A
7015609C 2BE5FD70
75E5F1DE 5A442064
862DB950 140BB67B
75E5F1DE 5A442064
C84B14AA 4F39B18B
75E5F1DE 5A442064
35A19490 8AE445FC
75E5F1DE 5A442064
A024639F 258A80AA
75E5F1DE 5A442064
4ECEF0D8 1473C600
75E5F1DE 5A442064
22DE2031 FA2C4073
8E74612A 2E3C603A
AEC3FC1C F018C810
8E74612A 2E3C603A
F27B3D73 41DDB4CE
8E74612A 2E3C603A
9BCC8761 0ED7D15A
8E74612A 2E3C603A
5E786EC3 901479C7
8E74612A 2E3C603A
68ED7FAB 2C3FE5B5
75E5F1DE 5A442064
598DCF00 DB08759F
75E5F1DE 5A442064
72366798 6F80607A
75E5F1DE 5A442064
9C95A8A6 1BD6A0E8
75E5F1DE 5A442064
6DE2D708 CF72516E
75E5F1DE 5A442064
29653F65 66DA5286
00008C38 414C5845
D5E24CA3 31C4E155
8A452B84 0F0DFA78
DA771A7C 5D50510F
8A452B84 0F0DFA78
2EB34C03 9EA78196
8A452B84 0F0DFA78
C7AAD445 A847D116
8A452B84 0F0DFA78
2B35B47F 780E5A83
E62DD911 11011F47
916DF717 95122729
1CB3A9AF 73E2E533
E03EAD77 F2C86349
01B977DF 8BCB67C3
84DBEF1F F06F4658
87656884 294D4231
8FF5077F 408FB773
CDD7CE80 E93500E3
848D8409 CAE97801
F539E173 76C7FCB5
Have Item Codes
B3CE1864 A23FB48C
7A08F6B2 D7AE712F
D4526E54 A5200B51
2E8E0666 04C0EF78
436891E2 A1A0B49D
32B94585 6F34C861
1C19EC7D CC2A4419
33C5FB7C CE5373C9
DD0FB62F BF3536C6
4B7C0DB4 10C4B6C3
DC7C6F3C 97EA5F83
212117B9 DBEE34CF
7A544A58 85A48BEA
1C2BFA6E AEB56C33
8292C3B3 28C908EF
735BE2F7 DB7F4E46
9574C092 FB90AF04
5EED0C34 8CA3A301
E90FE708 393C3E51
A3D6F160 3756DED4
D0C09AE6 AC1D68A3
C7B7A7F4 ADF5E363
106067DA FB4CE016
1A925F6F 6455D8BF
C2D1C97C 85EF20A7
58F443E2 814250B9
8C81DA5A 5D12AA2F
DFF1CBC9 0D851E18
4DE2FE2D F3EF0192
9378F234 F1C72A92
B10B1EE5 3C052CBC
9F218A6D BF2A18FC
0000A08E 41524445
D1AE83C1 557664D5
3DB33872 947DB517
ADBFE49D 3391E1E7
8248620B D1A64034
533548CF E6E6C3C3
99672C80 55A51CEC
A578F497 C3BD0525
5CDB7B7A FD0D308E
9429FF70 76C7188A
0000FEBB 41444D45
B0722E66 13743421
7005D197 ACDFD0BC
7EBAF190 96F368EE
C9D05CD8 EE689877
C0DE6365 3FCBB078
FB466E68 27CD57F0
6C9B9031 0DB21AE2
63EC3F4A A6EFC41D
F9E58F4F D558134A
6FCEEC50 ADB76F3E
943F59B7 8F0555C1
4784FA6C 403CF091
AAD7C07F 1FC9E5F4
F207B910 C29317E2
E31DAE25 4A2313BA
ED4F5D30 BB2D993A
C8190C66 00C955C7
971A71F4 FABDBC75
7551AE53 9CC458BB
A525DCF3 69305EFF
FFEED06C 589D12E2
00005744 41444D45
B0722E66 13743421
1A237515 C1F9CFA1
7EBAF190 96F368EE
C9D05CD8 EE689877
C0DE6365 3FCBB078
0AA91224 7AAACB39
F13B041F 17373E1F
63EC3F4A A6EFC41D
F9E58F4F D558134A
6FCEEC50 ADB76F3E
60293D3F 4C7B2A11
393E8A51 9B6EDAA5
6BB95C6F 31FAF95E
F64A9031 437F84BB
D7B2893D 04D757DB
B6EFABA6 138DC9EC
A54E728F 4457DB1B
97112917 57953480
7551AE53 9CC458BB
0C3F5BD4 FA3D2955
FFEED06C 589D12E2
0000DADA 41324D45
6EF583A2 BE4D21A2
0ECF5F0B 92B54D94
4C05ACDA 2C2FF405
F2BD596D 405CF4F4
3CC1E6DD 04BBC313
F073B107 203433E1
D493411C AB671B9C
C7136081 F9B4CA57
Max Best Score Codes
A2D83926 C299C363
C1D01766 6ACB9052
274E666D 4AFD7EE8
6309FD97 E9785B64
679965D5 D82F3E89
75A81495 364640B4
0BB72BF0 DEA22BE1
03B073E1 95DBEB7E
AA5597EE BA5DA86F
026C6A74 768C37C6
1E3048FD 69EEE3CF
DFD77393 81822CB1
56EFABB5 BCEE9CEB
1B3F6B90 92A5CD2D
Max Item Codes
563426B9 51524AC1
6FF30140 CD75696B
06B83377 0634B777
EC479F3A 4125FD09
E2832461 59840E24
E90CE45E 666F4128
AEF97CFB 52292C0C
08D92929 5593408A
1A03BA9C B5571E31
BE9D404A 8A088D6D
47D728D3 A94DFC86
1DD271D2 387253F0
FEA9DEAC D5F9C2E0
CDD024BB F8D67C73
A926F29E 066CA062
3A26D555 83806DFB
EF35C507 0AF9427C
E666BA15 2A038AF6
8F1CEAF7 9986F873
433BD8A1 FF537D20
3B0C8F61 D9BB3E5A
E91871CE 1743D165
B4115FC1 23967436
441981B8 94F7DC3E
D643296E 74DFE916
09EEBE1E 3C8306E8
B4245FA0 D654B0BD
6834A9DB 305CA2C7
F7A555D0 DDAE8DA2
585B4E8E 11F19E87
28D04629 D3EFDF32
162E0EF0 B463FE9D
C00EA73A A4B975F1
9AA91908 2EB2FD0B
4AEAC2DE C3F995E8
E5BD0FD6 355CEFD8
480B30B8 143D93CB
CF3E4CBA EF9962A0
A35A2C37 84FA29EB
1B9E076C 749FC6CC
EC69E896 90FBC44B
11A1438D 098F366E
474DE5F6 5FDD9737
21F2C4A4 CECF4473
6BC09500 98EC11F9
A89081EC 547162F3
4F3B71C4 3349C294
437D7672 A7A27BC1
D592F623 A767B978
FA0986B0 D1D93AAE
34FE2E19 DA78AB81
6A7F273A 870B3923
D43EEDBC 474EDBBC
20FC2E8A 90614AB0
E20CE219 C4981AEA
CA3A307F 14397863
BC02E3DC 410F7B44
C301EF69 28D4BD3D
00001658 41534845
F015DEB0 E96C73BB
329685CC 63BB73FD
28353A1F 07AB6CF5
8861244F 2D68B180
9B3A407C CC0A392E
49A31D0F 50046F10
3A24C998 E0C50339
00005B28 41345045
92925B33 F57F0AB3
43A19526 74316C2D
D431B2D3 BF2E2AA2
695FEA8A F9CDA019
3B19D49B 727D45D7
6E5D8CE4 4AE5381B
C461BA08 ACE4D915
F64CC6E2 8DB652C5
00004031 59414845
3AA36F63 82D97076
FD0AF3E3 8D2B1F47
03EB469E 0ACBE20E
458140C8 3E5123BB
B94A47EF 89B3EE7C
0A420486 167D9E55
9AC03901 4E7AF5F9
5E5FC7A6 6155F308
DB92C783 2F88429B
707FD4BB 26CB9DC4
C65A0897 19E96984
225A6A22 104C59CF
F88D909D 69CEDD83
DE916C4C 93DBCCC6
72F8F88B 9E49A45D
9C0350BE 423DF010
5DF20550 B6C86C5A
8C584897 EB051283
9052CFB5 3B64F517
FF4882FF 0D250879
5A5F7AF5 32CA1C45
10D06AD9 96A82DBA
E9F67A29 FC2557D0
0000CF5D 41545645
D82E185D C694416E
E173C2C2 102F86EF
3896E880 2CDB55EC
E173C2C2 102F86EF
495EC6D6 8E5F854A
1B8E41FD A35E39BE
00007248 59415645
57989402 5EC028F0
102D8411 EFE28B93
F3871DD6 3BD87303
91B9E727 FC092B0B
6C671089 4CF3207B
6B07F2D8 85FD1DAC
41D32412 7EA932D7
B4355039 85920616
1EB8A0D1 223DB9F6
17EBF6D8 B3C679A5
A67D75E3 07BF672A
F909A2A8 6CBF6680
9D07F5E3 66C75DEA
C07E5C01 9034ADFF
FBD60B92 7F35D73F
212E42FD F2B13480
9F04FF58 0BBAF07E
C00906B1 9C9E40A1
FBD60B92 7F35D73F
1B7D6E7D 2494919B
53FE2011 721EB5F0
C00906B1 9C9E40A1
FBD60B92 7F35D73F
14FC54FB B2C285C0
4B126832 393BDFD7
C00906B1 9C9E40A1
FBD60B92 7F35D73F
D75D28FA 2293E61C
54F50FF2 D06F52B5
C00906B1 9C9E40A1
Max HP Codes
74E46302 7F660E78
A13D0623 B8B73899
E076D29E A07F0877
A13D0623 B8B73899
748C574F BBF05F84
A13D0623 B8B73899
A8633B13 030D8E5D
A13D0623 B8B73899
Max Stats Codes
1833E884 5FA19E23
EF7D6A02 5DCA1790
B3EB82EB B478ADFF
EFF7559B 4DA6E924
69A50146 66F5E3B7
EF7D6A02 5DCA1790
63530C35 617D5AA7
EFF7559B 4DA6E924
629F99DC 33FD83F2
EF7D6A02 5DCA1790
BDE07BBC 54A32132
EFF7559B 4DA6E924
5D964114 76F01279
EF7D6A02 5DCA1790
2DC0C2D7 CEE2D911
EFF7559B 4DA6E924
EXP Gained Multiplier Codes
3EAC8831 E67B507C
6750BBAD 39053001
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
ADA21B8B 97C14267
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
87CD9185 70ECF931
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
61196ED9 9875EADD
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
8C850261 D5812142
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
361B1270 AF258F50
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
3EAC8831 E67B507C
3DCBD79F 1D2EB7B1
1122CC2C F94B2028
C5B4505B E806C2FA
CA36EA2B 04394FAC
243EFBDC F9300B08
8725A2F2 35C04EF5
71726F75 7D712B93
8725A2F2 35C04EF5
82726E08 1BA5CD25
8725A2F2 35C04EF5
BE0790A6 00D66630
8725A2F2 35C04EF5
Katara Mini-Game Codes
A1B8E615 531FCBD8
BED5FF94 E44EB4B1
00001A74 41564145
438F1133 4CE720C9
8E968EF4 2120DA58
Aang Codes
56D8EBC9 3B3555BF
28DD218A E3825E3F
E58F9CF2 9B41B09F
E92269EF 6C29CD28
D5098DFE 50671147
0E494E91 2376571C
29B7BBE1 38610AD9
BB3D3B4C A5822EDB
Sokka Codes
B11CCA30 0FB67A8D
638DA347 90926651
803BFDAE 5DAE9A92
B7041D3C 4853269E
5DB39C55 F70E0586
60E3F774 62C0118A
31FEE1FA 8C89DB9E
E8060F8C 975BEF16
Katara Codes
1290C11C 90F52224
803B7059 78DF9F61
61BC2C8C 537E9380
34319390 253EFADA
F4E46664 4466099A
1F846C90 081EEA6C
F7C44C16 84A3A5E1
6C1BF2EE 36B462E7
Haru Codes
5BF5BBC6 AEB06DEB
8F21C854 A8B12976
F4C006DD DE8E6985
E27BF075 FA8B0386
65F39C4D 05D5587C
FD5B0A66 068B04A5
A69643DC 90E390AA
C2D03B9F 1D4F6986
00007953 59425245
07C4FCCD A2FDD270
BB19B48F 30ECD22C
F4CB27A4 1F10EC77
Save Slot 1 Codes
841D1E6F 3AEE3BBE
48DF085B 60EA5EA9
841D1E6F 3AEE3BBE
B711ACE1 23271AF6
Save Slot 2 Codes
841D1E6F 3AEE3BBE
2C4B2A0B D59186D9
841D1E6F 3AEE3BBE
7503C854 EDD55813
Save Slot 3 Codes
841D1E6F 3AEE3BBE
185F9877 1F01D824
841D1E6F 3AEE3BBE
971D47E1 7FC268B9
0000BE03 41495045
75C256F2 D3264517
C259FEFA D39A9EBF
6AE8DAEB 7E19B2AD
02152F51 354AF87A
0000D136 41574F45
839EDF0F 0B45D783
86484779 69E0F149
107B38ED 42D14645
312CC4B5 9BA95D1C
8CE0947A C7FC1C10
D1B17671 D88A74AF
2409E745 E074F103
12D0A17A F4BECFA7
91E9DF70 5664BC20
5C61C8EB 22519931
3A7E1DF0 C4D55B13
3C0A2A3C 3B3F9A30
4A820DC7 267680C3
A7148AEC D2C04061
68262DDB 740E78C1
B94DB4E0 8E9631D9
C0D6B227 5DF237B5
28FFC60C 63B44DAF
F4DC4839 6C31FB07
CAFC409D 385111DB
607043B0 488F6C2C
0F1BDC3A 7C910128
C64E789F 6A574634
86866818 A21287A8
BAF9D452 E3E82516
41EF97F9 ABA3D009
1869C43F 8D71D388
000078FC 414D5545
1787F085 0A5F533A
D4A7BD54 F01767D0
021A1433 7BF04502
C7C89E49 B07E8C0F
082F7207 B36C0817
00004007 41565145
82B81CE6 8428FF15
7A67937D A8401EE3
B962B5BB B7DF2E9C
4E663A9B F1E77CBA
43FF4D00 F1133C7A
F8AA1557 A02B5017
55D55DE4 2487D69B
A30956A6 7059891D
C35105E7 3F4DD5B9
4312F38B A4F7D292
35E81832 44655088
Normal Mode Codes
556E6E47 2794B349
F66FD5B6 5C3A612F
893DE7E7 E8011061
E65CA86D 57AA3D2D
0E1FCFC6 B0406043
097498C0 C0105CD2
0E1FCFC6 B0406043
BF0B0FAD 671A282F
0E1FCFC6 B0406043
0D6DFCF8 71AEDB7E
0E1FCFC6 B0406043
21746010 361C0FEE
0000183C 41483845
B23C6677 48725DB8
357993F4 872E5CDC
DD9A8240 86DAC83C
357993F4 872E5CDC
ADD06C3D 83CCC648
9BFBF2B1 812CB993
E1E738E6 646D37B9
446F3067 654F0FD7
67230FE1 1ABD231B
1020E457 4D612825
A89B7E10 CADBA381
Unlock Level Codes
2C641113 EDEFC0E5
9E1D6A6D B967F6EE
BF524B19 6C74737D
2C0A7B65 0FDB3B2F
215461CB E0C59F2E
7DE9FE71 39D5EE57
D7EF83D3 508EBC37
D8B447C5 ABF80864
Activate Cheat Codes
460FDEE8 2143A9F2
FB195F89 091F9B3F
D9D7F247 1BF8CDA0
E73B00DB 517CFC7B
D545F94F 4EEBBF40
59822502 B2116754
2FA7AAB0 9FF1E922
430F9E45 73C45977
C29E8B87 38C77E05
6E73B092 CDDF1D86
12BB6465 A5DD049B
B1C7774C F8730370
9AA62784 BA19020E
Unlock Cheat Codes
DA55A9BD F536CFFB
D165AB2F 31044A81
2D47EA8C 0B7DB645
2725428A 2EB115DC
6F03AE17 FA66DCD0
644B5D8E D16C228B
F241E81F 817B8F69
1E7D19D0 2F7D6BB3
B2E6DDA1 1A0DD922
0F1600AB 3BDF828D
5ED9237D 90EB94BB
2B4D1713 06DBD598
D03C0B38 A515EA63
Max Runes Codes
FEEB01F7 C16958AA
7F262BBB 631E7521
E0476FC0 E86A04A1
99A06EF1 FA1A8B15
24FEAAD6 21B3D77F
C4046AB8 ED85CA3C
A18907C0 96BA0D23
9D5ABAB4 04CFD45E
EFC270D8 B81BF51A
7E747DE3 4EA9076D
65829CCF 57401BEE
2C020A05 3A3DFF9B
0C4F7409 7F1EC2D9
D9008092 EE76020A
A32413DB 5E9E978A
D20DE322 4450C696
1C9A55A4 F7EB75DD
7E7C1B8C 43A802EA
0000FECA 41424445
20928AF9 8DA15952
13DE19EC 9FAC6F4A
A9B19329 C74DE377
B3DA73CC B1983593
38883AC5 64619525
68A2BB90 E746E497
F7F3D491 59543320
81092519 843A91E7
9D619541 F0062CD1
7E97AA61 103C8B4C
0000DDDC 41424C45
34B3FE45 31784530
C8460BB5 019FC708
B7C1C893 7BA6290F
C8460BB5 019FC708
B32BB964 7E8ABB24
DCAD4CF5 93AF127D
24542DBC 08707480
B3A51E56 C93B5F56
C20CB6DB C0B42A35
33036306 6BFF9434
6A45E82D 4134B8D1
B7C1C893 7BA6290F
8845C2F1 6A5FA558
B7C1C893 7BA6290F
EC43A41D 948BF89A
B7C1C893 7BA6290F
3CBE2BA0 F3B32CDA
5315D4D9 AFC57E8E
C8C003AE DD0065C6
BE9309F0 C8B4043F
3181CA63 6A4FF2CF
DAC21BF7 8891E114
64DCFB0F D2DA9283
FA0E89C4 3EDCB8C0
A4816A1E D83E4F22
DF510161 153F0977
A99D1EB8 45388DC6
DF510161 153F0977
588C839A B62061A9
C07F791F 601A3767
CEAFABBE B4AD3205
5A8E2027 ADB02419
235BBB76 6694F18F
57037DE3 1AB82CF4
00007FA8 41424D45
3B5AA220 D4155E4A
CF8C42B3 9C720725
D71D7B13 11DDFDB2
F696F3EE 455A5F3E
56BD9BD6 196697A7
A7B0DEE1 60B084AE
C04EC1BA C75B06A3
A1FA701A B438EC80
FE02E81F 66AD36C9
3ECAA365 2EF66C7C
66BE3943 74E82675
0EABE8DD E3B6F02A
C04EC1BA C75B06A3
980FEB67 973299EF
C04EC1BA C75B06A3
AE5DBC9E D37C2C11
C04EC1BA C75B06A3
67963846 696F265B
C04EC1BA C75B06A3
878A5F9B 9902921C
C04EC1BA C75B06A3
37F5CC9D 11F80BD2
C04EC1BA C75B06A3
05ECD5D9 034B2550
C04EC1BA C75B06A3
5C341FBB A58340A6
C04EC1BA C75B06A3
148E9F49 63CC3CBC
C04EC1BA C75B06A3
D4873109 0ADABFA2
C04EC1BA C75B06A3
67D97FF4 3498D679
C04EC1BA C75B06A3
92969684 50CD3549
C04EC1BA C75B06A3
68EC7419 F86FB5F0
C04EC1BA C75B06A3
702ADB56 E81E7A8B
C04EC1BA C75B06A3
52F3A33C AA6A0167
C04EC1BA C75B06A3
ECC2CC81 C8CA033D
C04EC1BA C75B06A3
6B32C7C4 C1B23FA2
C04EC1BA C75B06A3
B0DE9485 8ECAED20
C04EC1BA C75B06A3
4FCA2134 8F573358
C04EC1BA C75B06A3
901509CC 7CB6EBB9
C04EC1BA C75B06A3
C68C7731 A4208FAF
C04EC1BA C75B06A3
38C9EA92 AF0D9610
0000121B 41425845
74692067 5DF3845B
FB864E66 0FFD9201
B5027194 340B6A54
Story Mode Codes
Have Stamp Codes
0E7C191F 3BDC873E
F2613D0C C6D0DBDD
7801B4BC D7127324
EB82BCBF 0FC6FFCA
DB571609 4FBEEA97
551FE6EE CF061213
117CD7F6 6485BC14
780529D4 4D1023B9
0DBE86F8 76F9FC47
97377313 1C377F6E
8618FB61 7FF8BABF
2D502AD6 51854FC6
444606B5 E046B7EB
8C49C8D8 B0DAEA32
1162AD39 DF8C7370
DB9AE04B B8202362
9DD12068 2EC264A8
16997781 6D0D0008
4C72C1A8 6B98880A
BB38A056 C10C9EDD
9142F921 B9B4E270
Save Slot 1 Codes
13E17940 03942884
881B0B3B 6428A934
AE9A64D2 5568B152
42B44066 6080CFB1
E6D6CD8C 28649C48
0D8486EE 4D42614F
3BEBD5F9 1E0C3482
Save Slot 2 Codes
93E68C85 51897497
29FF29C3 8307D6DB
16762103 5AF1A74F
EF384A58 D9C06F8C
E60CBD36 DD510291
8CD2401B 7BA10438
3BEBD5F9 1E0C3482
Save Slot 3 Codes
EDFB0281 169766B2
9F6D2FE0 7FF78767
61A777E0 F54E76D5
AE7E590D 3B3C6633
FA1521A9 645A6E2F
93CAD4DB 0C79C5A5
3BEBD5F9 1E0C3482
Save Slot 4 Codes
AFE6CDE0 EB4FD870
9E705F8A 8414D699
20E63385 CFFAF0FC
AEB910E6 C9C9FFAA
8CC44B87 A9F38024
8A75D551 BA33974B
3BEBD5F9 1E0C3482
Save Slot 5 Codes
69DAE323 6B17FEFF
CC9DB721 928485A1
DB0BC4F2 84C6A1E2
6C71E6C3 99A693E7
69430548 741D833A
987C018C 31E69F0D
3BEBD5F9 1E0C3482
Save Slot 6 Codes
59F3A60E 46AC4E3B
C228010F 57343B98
929F8B38 012E3448
B1C89932 90C5E6BA
3DF4BBB5 29EA1C27
325264E9 E2353F5C
3BEBD5F9 1E0C3482
Bomberman Battle Pack Codes
136F293D CD03E269
852F8E49 58DE53AB
136F293D CD03E269
92B52457 61ABF256
136F293D CD03E269
1191EFFF D482CB72
136F293D CD03E269
DF26FC8B 6FC327AC
136F293D CD03E269
6920EE98 CCE1A97F
136F293D CD03E269
69FD250C E1F74EA5
CFF1B924 67A6575B
5F444BA6 458B2A43
CFF1B924 67A6575B
32AF1FEA F736C648
CFF1B924 67A6575B
493F4017 2123171A
CFF1B924 67A6575B
B834087E 21CE64B8
CFF1B924 67A6575B
66B2A3CC B8657A94
CFF1B924 67A6575B
18EE7CC0 21B5D2A7
1E2F97B4 167ED24C
5A7A07D3 37FE8736
1E2F97B4 167ED24C
B69B2C9A 83EA6427
1E2F97B4 167ED24C
E6DA1CDC 3863D519
1E2F97B4 167ED24C
7C778DFC 69291108
1E2F97B4 167ED24C
6087B8AF 402D0C08
1E2F97B4 167ED24C
50B34E81 BBEB905F
EBC967B3 6B511F88
306EB977 FA405896
EBC967B3 6B511F88
DFD17303 F28980BD
EBC967B3 6B511F88
16FFE54C 1D187F84
EBC967B3 6B511F88
AA894D0E 0955C1AC
EBC967B3 6B511F88
A2241105 40627227
EBC967B3 6B511F88
C388E08D BE36E563
FFD87E74 3D76212C
FF5B6478 C5141EB2
FFD87E74 3D76212C
06174C26 824EDCE8
FFD87E74 3D76212C
36B2BEB1 CFCCFF97
FFD87E74 3D76212C
35753C87 52022FA1
FFD87E74 3D76212C
04421458 D3993C32
FFD87E74 3D76212C
7F31E334 8E048E79
DEB8EBDF 9CB5A256
2FA56233 F090FF64
DEB8EBDF 9CB5A256
4C0BA807 9AFE470B
DEB8EBDF 9CB5A256
4E332717 146C67B5
DEB8EBDF 9CB5A256
0D918495 4DBDB8AE
DEB8EBDF 9CB5A256
100F3EAB 89A75CD0
DEB8EBDF 9CB5A256
C0D8CFAE CEA97845
E5586F59 FC362DD6
C66C1DFB 54BA30A1
E5586F59 FC362DD6
B3ED9ACE AB1DC350
E5586F59 FC362DD6
F04D4EFF C0B25DDA
E5586F59 FC362DD6
4EACC758 261A5548
E5586F59 FC362DD6
342A42E1 E6C3FE04
E5586F59 FC362DD6
2E7799E3 1A2D20C8
941F053F D9C157A9
A0BFC8A6 DA83C640
941F053F D9C157A9
597F0511 9365C288
941F053F D9C157A9
E28523B6 F9CD096E
941F053F D9C157A9
18D70774 D6076466
941F053F D9C157A9
A2F5EB20 6FC0D21F
941F053F D9C157A9
3C4424CC 8EF8D92E
00007758 414E4D45
58E23667 BFC44AB8
Slot 1 Codes
3DD0243F 69740A03
EC489B9B 349E2DFC
51FC26A1 4DEE1A2B
000058C7 414E4445
D9272AE7 A45A4074
FEAC2FD9 D05CA31B
CCB265DE CF9467BA
6C00063D CD5107A0
00009306 41554945
B927156F 702802A0
41086F36 DB661954
00490955 0FA8811A
A796B3F5 8D0C462F
ADE1D8DB FD22BFA2
0000BE13 41555445
49EA8B8E A2D3D258
343BCEF1 ADAD3354
CDCEB914 58F348E9
B250E20C 8B3B2B0B
8CAFF279 EF7DBD17
0000920D 41564445
5A78984B 0F528C9F
F757EA6D C52FFC36
00006AD9 415A5645
1D6BB4BF E51B5F7F
1BD5A662 0DEC5F17
D93E543C 540643D3
8BB14F32 BF19B9DF
BFDCFA56 ABC2DEE1
D64CC0BD 2423C24C
A40E253E 2424AE97
E11138C5 542BA44B
3A0E551B 8E1F647E
15E9577C 7AF01617
2B37750E 43F50E5A
985ED5B5 8863F90D
78663571 BF1BE542
3290CF9D 69D6D895
B00C4287 2F4CA9C6
8905FF1E 1984A8B8
25E5EB47 14E9008E
EA11452B 0600D098
82B3841D 6A15B42B
367D32D2 7160FBF3
00C3AB79 8B9506BC
DD9CF2EE 905A9372
2A7D5E15 DBED5583
E96A484D 5D344463
D53B68CF 03B1045D
BBF06DCF 27A7E9D0
6C69EF66 D7AA97B6
9D09914B 9E9C8659
D6CC6059 ECAE6570
2ADC568E 2F970486
F3DF9509 410518D3
A1105029 B2B349DD
FFE8E933 BEEC7909
A4443484 F1D0FC04
F16E5C94 F509EB17
A4443484 F1D0FC04
D28C164F 57B115E2
A4443484 F1D0FC04
CCCE39C8 29717186
A4443484 F1D0FC04
6EC2720B D7C97DD6
A4443484 F1D0FC04
8F8AC73B CFF1891C
A4443484 F1D0FC04
2DF188EB 8FB01FF1
000065EC 41493845
B7A5AB17 A9ACE12E
2845B4BF EB2CF869
D6990D3D AFA65239
AB39034B 564C1C7A
C96D4D53 42D5C201
4BEEF676 F6786641
660D7F6C 2C4BEE25
CD551CD6 06551DFD
BCDBFCC3 BA8C6A42
2746CD00 1F94C2B7
A7B2BB11 E8016C7A
D8464D3F 50994DE6
0FFB6584 DDFEA46B
After Mission Codes
01D5BC12 87A754EB
4B1FD0E5 C6D01836
A4D94D1E 360971AB
C6CF15AB 2A8A2EEC
C93AD98C C42941E6
9AE9C093 BC1C13AE
4FBDFB40 74BDA0B5
92E846E4 67DB263B
A1657997 0A730839
90BF98DC 5D0F8A3D
9FB29AF4 F10E61C5
0F0BC102 AB05F62B
90BF98DC 5D0F8A3D
5F33FC24 D8D4705D
0F0BC102 AB05F62B
90BF98DC 5D0F8A3D
8BD57148 95C58B4B
0F0BC102 AB05F62B
E5DF6B8B FCDA8F65
F4245888 8892D16B
B316EE83 7AC55F92
9B6FF598 3737E5AC
453405A7 16374C4E
B256FE2A B707108C
C0EF4CF9 38EF7FBF
B316EE83 7AC55F92
EF08A8FE ADD8A0E5
B316EE83 7AC55F92
6114BC77 592723C5
B316EE83 7AC55F92
9C81DCE4 243EB059
10EB8619 307EE78B
9C7787AC E87E9DF7
10EB8619 307EE78B
D11EDA9A 590BDDD7
10EB8619 307EE78B
AE692E00 D8FB1007
10EB8619 307EE78B
9E147E95 F023622E
10EB8619 307EE78B
B25AC378 43FD5120
10EB8619 307EE78B
48BD8E33 89DCC313
10EB8619 307EE78B
690C65A6 AFD2DB81
10EB8619 307EE78B
CB09C387 47C0E16C
10EB8619 307EE78B
54F2929B F426C1BF
10EB8619 307EE78B
Have Weapon Codes
B120DEC0 779E705E
BF15E1C7 3AB7A6D0
EA9CC9D4 E3A9A9AC
73ACEFD4 F9F21A60
F2680D9B 6F87DD0F
96954EAF 06AA2643
CE52A64C F302462F
821F5F8A E08BFDD4
FD8B2A25 3871244C
AB15095F 72052B90
New Age Mode Codes
00008CCB 41423645
A488E256 F3C16DF1
4A0C4BBE 48E5A724
D85E8CBF 1E771AD1
230B786D 8FE51ECE
8884FA4A 0DAE5855
B86ABAA8 AD4704CE
8884FA4A 0DAE5855
2E493E77 CFAD54B0
8884FA4A 0DAE5855
075334DC 93AE312C
8884FA4A 0DAE5855
CE232651 631E1F85
Classic Mode Codes
00008CCB 41423645
8B1937CC 5500565A
4A0C4BBE 48E5A724
7DF03FDD F16641A9
2A406E5B 30F4BE09
3DD9CBD2 04EC3DD0
2D024BD5 64A9F784
6F909EA0 433696FC
4322D6CF FAD21517
6F909EA0 433696FC
D85C9301 E920769F
6F909EA0 433696FC
0F2BC9AD B1CDF52C
6F909EA0 433696FC
42D659E3 4A4B608B
000027B8 41424F45
0254BF97 B6517079
A300AB5B C4CCB3A6
B4CA90CD 8466A697
56957493 B69FB004
A88935DA C0CBA840
E7BCE49C BF2B889B
179ED6C9 E62DC043
118CF0DD 1FF38B56
796CA273 DD50ECBD
1198E2E8 1D2AE141
6367090A 7C1AF98C
E3BF5194 277F1DD4
4D7B6255 B57ECAFF
0A92B0DC 8DF41397
B38513D3 57CDFD91
08624C8B 75A0BAF1
C4DBA9E3 95EE7B24
B2A0702F 1AF001AB
5CA16C43 0902FDE2
08599215 DC0CB755
4A8C59FD F543E879
61D7E582 133527AA
07975910 44BBD825
A88B9DA2 3DB702B8
41FD2E22 2F80A1F3
CEB60832 757D93E7
5FB65671 A8ADB332
8130DC8D 5CEF10F8
5C906859 ADAC29DE
99E0E083 8387795B
C59C954C F12B0F54
8130DC8D 5CEF10F8
5368FF91 FB6BCF57
99E0E083 8387795B
757D1F2C BEACA254
8130DC8D 5CEF10F8
53414BD3 1163D656
99E0E083 8387795B
90C2068D A7459720
8130DC8D 5CEF10F8
4109FEF8 022997FC
99E0E083 8387795B
BF33DEB6 B133E394
8130DC8D 5CEF10F8
E3890CDD 67D4D703
99E0E083 8387795B
0CCEC923 3BE57089
8130DC8D 5CEF10F8
67D226DB DAD2BA2A
99E0E083 8387795B
8B697AF9 AD0EE170
8130DC8D 5CEF10F8
274CCB7C 256B5112
99E0E083 8387795B
362CA002 268A2C68
8130DC8D 5CEF10F8
989D9963 89EA36B7
99E0E083 8387795B
AE10EA27 F752AD8A
8130DC8D 5CEF10F8
32F9EAEA F965E236
99E0E083 8387795B
3FA443BB 975FF5F8
9E5F20C2 D2D77CC6
54A1FD9A 47E5990F
622AE5BC 736FA78D
4944101F 53215B80
DB59394B E5DD5D72
A818C4A3 9CC0E1BF
48B22E78 B7FE4E7D
F694FCD9 835CAD59
97F35D02 BCDBFE62
7EE49511 3C92E0C0
BBAF7EB1 091FF66B
4BB9038D F80316F8
E4C06837 8D4F613D
F796B56D 82B81424
9D65EACF 29332DEC
90F0F2C7 A198FC99
48459105 463E749A
5069925E 212DC910
58E169FF C698A601
A06381BB 0011959C
3210777C BF3A53B9
825144C5 EE077FB1
58E169FF C698A601
ABAEED49 5E46C12D
3340FBA0 2DF1831A
D4902C99 E773F3A4
0039635E 094671DD
4A0FDE21 06C6DBA7
E25F6707 2F2A67EA
3A080B0E D0BF8826
3FA93927 4D0D6434
208F8FE7 6C727D3F
37F4507F FBA94E98
7F9435C1 A77719CE
2029597A E6674473
7C7084C2 CF8428A5
1A2E6874 965A11A3
7F9435C1 A77719CE
E30CE3D2 0A882386
C933F5A7 CC9D80A0
D9C6A5BD 318D3D08
3D5C0779 DBB7F389
3791427C 2FBB7DCE
10063F18 6C7D702E
CA905ACE 0F9D1671
99612D01 967F9C3F
6F44E2A8 C1B4B147
D4E2C184 FA114FD1
C6594B30 71A05269
139A742E B39DA8BA
84B37C60 CF213A94
4DFC9D2D 33F874CF
C6594B30 71A05269
EE4B3589 DED1E7CE
D42BA128 F646C6C4
08F9063E 67A3A676
019F5B31 0AFE85D9
C267D474 89D5A5D3
03FE5C75 6089C22D
14A3E78C A430AFCA
A82E0C33 C38CD6E8
18D4201C 4D8294E0
B9BE1885 CA5924BF
760632A5 358BB682
A9A6CBDF 7DF67AD8
1D6277BF 4E718538
0CF62835 56062F0F
760632A5 358BB682
7129ED1E 14A46B56
179816E1 A7EA7FA4
8DBDF496 06117EC1
D74F4403 AB9C0572
AC86F31D 91AF98BE
5EDCA57C C9085F93
6A9DB6ED 917DA265
F5642C76 1537C594
2C51551F 8E7603E1
4150FC28 F757C894
69CD169C E013729B
063A984F C516B957
93D82826 B3F9B82A
CB20C65C A94B5EC0
69CD169C E013729B
5390EAD3 E4294D53
60EBE537 3276BB55
65C5E4AC 86610A1E
394B1C62 0B9FDFB0
2C6EFA28 86AC69F2
DB5ECB5C AB5A6F09
0EAF9628 C922C76B
55540D81 96F9930D
3B659F7B 227F9891
799BB586 C4529068
A4ACADFF 80475720
145B36FA 802AE20D
85D3DE28 9DF4BDEB
5FCB268B 56CC4D58
A4ACADFF 80475720
42134331 5F18DC65
140A5290 120C639E
BBF13918 C6511582
7666B4F2 6AD3C795
67E8331B B8A9F68B
29BD9745 9E4DB044
B746E601 D9687BD7
52D68CD0 3EE609C9
C4A47EDF B4EB2CBE
F5D85AB2 AB17C168
6B5FA0B2 68923659
258CB5DC 87377817
7EA06079 B012B2F0
64CA34C1 209A68F4
210F9A95 03A17BF1
468A03CD F714081D
DE23CBA9 E1A23EAE
EC7A5FCA 227D54BF
37829C6F 59E318EC
9E460C1A 28F81513
D2AE3B90 91A59702
1AB18426 052AE505
737BFF79 F5F45F28
17CC45A6 D2A39AC3
6C333B8D 538418C5
94BFB6FE DB09ACF1
C443F1A3 6CE16B50
F54C66AC 5C84D269
FC1234FE 05534392
ABCAEBC3 9E8BE1BD
C030EB0A 663F0D89
33DF5643 4C95E25D
C4884E92 41BBF7FE
00885A3F 8310BDE5
A4D26320 1CD0D18B
7CA3F612 33C63054
9E1F9185 725CEA8D
3583FD71 3F3D7A33
1931DA29 EBEA232F
47E23357 9D897951
CC7AB87F 6F079657
B01D8D96 4AA757AC
8833C70B 9DCA0C7B
853B3CF3 143CF07F
49A44D2D E5C48077
54977940 0A6C10FF
9D575226 EABA8EA2
9BE0BF8E 79AB5F75
A86879A1 05E2FED6
4F6BBAC3 B6793D58
B67711C5 BAF2F63F
FC78888F 1925B6C4
632EE59A D3D43008
05BCF71A E1ABE369
2C0F73D0 D8D719AB
30C02203 6D5069AB
03A57714 BA28231F
A1B70405 E0995239
EE147E28 FE110C94
1363B3C7 877F6D9B
4ED5D0CA 5315523D
7843B1F7 2763AED8
679A9900 2AA24266
ACB70A74 4B048252
3F217A0F 22F714CD
6777468F EED4B61B
6FAC2E80 C649B885
CD4102FD 59AA49C7
51F9F868 19730596
71D1F47C 12F3FDFD
473BFC2C 08D6D64C
00003506 41425445
F05A777D 95BC48FF
FA85E173 E401C829
0B1BF474 F0BC255A
FDFF749C 7DB43E3B
0000DBF6 414F5945
008F1909 1B1BFEE4
0AC0DB76 A536A27E
0C263D39 0DF22FB8
16DF13A9 6BFF1868
00007591 59434F45
C4CCB031 EDC580A6
872E0F0D 723556F2
9EDDB0E3 671F47DF
BFCB6646 16198E19
E230543B B577AF22
17BDF0FE 7E389832
0C02EEBE BA5A95F9
7F6E7A7C B2D48CEB
C0755610 63979DD1
B2BBA429 0837F466
DA667A06 A5BFA13F
0C00BFD6 7D29505C
D16A1A68 8523698B
BED66F61 6647CC75
133189EF C5ACC7E7
3A39D5CB 0D0CBC32
F1E5FBBE EF104AED
A9BBE79B AD931178
72281D96 A79F544C
E05D248B C37F50F9
A09C5653 92AC0F4A
0000639E 41435A45
F16CE496 D0A14F60
CCD3B3AB 1F538BF2
7039C3C6 8E10C3C6
0000CB3F 414B5545
B0BFF573 3D430553
C3FE86A0 3752832C
DD11EA0E B91E4959
C3FE86A0 3752832C
7652AB77 A4795610
Unlock Normal Character Codes
C3FE86A0 3752832C
55F2EE80 DC997AC1
C3FE86A0 3752832C
A4B422C1 FAF3A341
C3FE86A0 3752832C
4D402E2F 6EE81322
C3FE86A0 3752832C
1C9D0641 6647AFBD
C3FE86A0 3752832C
1FFFAF4B DAE2E71C
C3FE86A0 3752832C
CFD96057 7226CF01
C3FE86A0 3752832C
C25B1751 EE7F010B
C3FE86A0 3752832C
9DC15B12 0B9F7D37
C3FE86A0 3752832C
21195765 92E10F14
C3FE86A0 3752832C
A44ED674 A8AA7247
C3FE86A0 3752832C
0A4A7027 51E52F38
Unlock Souped-Up Characte Codes
C3FE86A0 3752832C
48723E57 EAC15051
C3FE86A0 3752832C
5047F80E 5372D28D
C3FE86A0 3752832C
7F2C6A25 E1D9909C
C3FE86A0 3752832C
3CFE4331 8C9BA8C0
C3FE86A0 3752832C
D9574759 C2AD124C
C3FE86A0 3752832C
752C810C B457B4E2
C3FE86A0 3752832C
1051E041 97CE35C1
C3FE86A0 3752832C
77A75CCE 3140478F
C3FE86A0 3752832C
72952118 59B7E7F7
C3FE86A0 3752832C
38E3572B C2ED1908
C3FE86A0 3752832C
AC094E1C 4D5A79C4
C3FE86A0 3752832C
4B9B79ED A5F57BEE
C3FE86A0 3752832C
769D5733 704D9390
C3FE86A0 3752832C
4BAD374A 55F8CCDA
C3FE86A0 3752832C
24C89C6E F56D1878
C3FE86A0 3752832C
894D8C40 198178B2
C3FE86A0 3752832C
8B6DDCC8 B5761A4C
C3FE86A0 3752832C
C17E2378 FB786DF6
C3FE86A0 3752832C
6E0A5A16 FD7991B5
C3FE86A0 3752832C
53FD1F29 BF389187
Unlock Soupered-Up Character Codes
C3FE86A0 3752832C
ED491021 A17A2543
C3FE86A0 3752832C
6BB9F4C7 EF9A27E1
C3FE86A0 3752832C
BC8612BD F0C4B130
C3FE86A0 3752832C
E026A352 FC4C0EF9
C3FE86A0 3752832C
D05D47AF AF21682D
C3FE86A0 3752832C
0D7149B8 145C63EB
C3FE86A0 3752832C
0F58EA50 F1EA5DEA
C3FE86A0 3752832C
C744FFDC 1E91EBE2
C3FE86A0 3752832C
1A236880 FF271055
C3FE86A0 3752832C
850232FD 8B4B41B0
C3FE86A0 3752832C
E5FD4D28 AC909DB1
C3FE86A0 3752832C
D2B23628 ACCD7F93
C3FE86A0 3752832C
89B49E1A C1CBDBD3
C3FE86A0 3752832C
665D9510 E6EF032E
C3FE86A0 3752832C
49200DA0 FD6DB29C
C3FE86A0 3752832C
1A3E2007 71DC0E9B
C3FE86A0 3752832C
8A8DC2EF CA59FB12
C3FE86A0 3752832C
01F3ECD3 5C61A5A1
C3FE86A0 3752832C
361E3E45 B0D07897
C3FE86A0 3752832C
33CCFCBA 6DF5CEDF
Unlock Mini-Games Codes
C3FE86A0 3752832C
8AF054D0 ACE5388E
C3FE86A0 3752832C
2954F977 F8CD86BE
Unlock Cartoons COdes
C3FE86A0 3752832C
DF06B71C 860725A6
C3FE86A0 3752832C
8F26397B 19F62D9F
C3FE86A0 3752832C
003BA207 B27A9967
0000942E 41433745
9BBD7292 FAF24D32
1588A083 C011B289
7052DCEB AB7F067C
39635F5B 776C651F
40D12A90 C43FD5B5
EF44B64A 8CED18CD
FEC13D97 B2FB7C14
3E3B08E1 430B9FCF
6A637172 557FCBEA
4DEA1545 77AC57BB
90BC8A15 11E2CEEF
4D0F5380 EF75C586
66BBB2C1 050A85D6
28A43284 4F7B890E
BD9C3EE0 F9FCD2C3
69DA3522 E9D5E929
E5CA5936 7FC70DF3
5F6528E6 9E89CBD3
A413FBC4 DAA85970
Unlock Cardz Codes
286BB184 0FA3A4ED
3157D319 F67191E8
F60D6D33 4AA336EA
CA06A34F F004A575
04F96ADC 0A5D1C9A
71EDCBC7 EBD02843
A3BCD467 2B61E52B
396B3F8E E374359B
CA593622 F137420A
605D8ED3 61F2D1A8
C86339D4 DD8D6072
C61217BA 65D4458D
DF40690B EABD124B
65D90EFA 955D1BC6
B48332A1 2820B05E
3C64239C BF6B6A40
8754041A 1FC6CBCD
4CFE82A1 CD8B5B3A
8FF784A1 74013B98
86272AD2 CEAD32D5
445502C5 5747BA9D
2DB0F28F 9406D1B8
A228F5EF A53CAAB4
5A2B59E8 1501F7E3
7DD25BED 4D7D0910
5E5E2D42 7B591D5D
F4600CD2 64BAEE13
1BFA3B0C ABBB409F
A420AFB3 BC6CF88F
2F3C08FD 10273BF5
D6559086 042B5EA9
7F6FFCFE 401C724A
0895A598 C2A0166D
28425DC7 8763A728
A7DEEDE9 491BB885
1313685E 9178AF66
8BD7DB7C 05475978
1AB56132 4AA81A1F
7525874D 41D59878
CFC0C92B 2491CFB3
8DB6A60B 54FED198
1AFB2B89 F57D1E32
E9F853BC BDD9AFE3
5E26D6FC 8350CDC9
C20BB9C0 0F206405
12168CCA 6F2E0FB6
1108A3E3 C879986A
D3A4C7FB 03CF988E
BF50C21D 679123FD
DAE37D33 8A80F5AB
96FF7552 9FDA4F57
FF0F6E59 8BC19BBB
26753340 C0EB6A9C
000073FD 41424B45
9C7CB1E2 1107ADB2
752C43F5 02401399
00000CCF 41434A45
B90E8562 F87DD7A0
19E4BA0C B29C570F
054FE671 4A69F141
27A3A22B AEB5C67C
716EBA14 56A4AAB3
52179579 7FFFB465
9BA0940D 7640EB7F
42EC6FB4 99DE7DB6
CBB20C3F 971DE8E9
7A360BCF F12C64BB
54FBE0E7 6BAF29E9
00004A98 41325745
0155BAE6 1CF4E317
F6F21D84 37D77B98
74D9A4CC C32B82DC
E7D14B25 2E326EBA
With this game, it will not read thru the Code Breaker DS.
1) You need to boot up the Code Breaker DS with no cartridge plugged into it.
2) Add the cheats using the Cheat Management system, then when finished save the changes to your Code Breaker DS.
3) Eject the Code Breaker DS and insert your Clubhouse Games game directly into the NDS slot on your DS/DS Lite.
4) It should read the game properly now, goto Select Cheats.
5) Select the cheats you want to use and Start the game like normal.

-CMX
000070DA 41544445
74DBFEFE 893CF88E
0B178A92 5A849D33
7708998A 7E8CF612
E948DE31 93394885
Unlock Free Play Game Codes
F486E145 E5CC3B40
EFBA3B49 2D1392C6
F486E145 E5CC3B40
84595132 1352FE76
F486E145 E5CC3B40
554DA215 2F91A946
F486E145 E5CC3B40
5C0F851B B05315A6
F486E145 E5CC3B40
ABDA93CC 367734B8
Hearts Codes
2C0C2B80 F722EA21
F316B9E6 6A9B51B2
3167EE96 0CDDD6EC
5792FD76 FB1928D9
Mahjong Codes
C646D816 0832DC11
2AF13407 FD76DF22
86593C86 B0EFA379
3C33035D 9355CF43
0000AB5C 414C3545
3C3B1212 DEE3D0C5
50E65F97 E8290DC3
E690F5A7 6822F021
B695B6A3 1B121CC6
0757CDEA DCCD56F5
B695B6A3 1B121CC6
77AC44AC 6FCABA7B
B695B6A3 1B121CC6
3B1CD587 097A0932
B695B6A3 1B121CC6
89C2CE4B 419759F2
B695B6A3 1B121CC6
BC3C7B03 B223B8BD
B695B6A3 1B121CC6
E788565F EAF8DCB9
B695B6A3 1B121CC6
503219B7 8519E737
B695B6A3 1B121CC6
C0C5CF0B A4F5B980
B695B6A3 1B121CC6
29BB0236 AFC4A85B
B695B6A3 1B121CC6
FDA39823 5D8DE9BE
B695B6A3 1B121CC6
11D8CD6E D4F4E595
B695B6A3 1B121CC6
43004C01 55F3B63E
B695B6A3 1B121CC6
4D007FB0 379EF9BD
B695B6A3 1B121CC6
946617F7 1725ADDA
B695B6A3 1B121CC6
28EFBD1E A37240C0
B695B6A3 1B121CC6
401489AF B01A8388
00005846 41434F45
14665D15 B1C913BA
6B1DEADA 75C0DFB4
3C8937B7 FD216BD4
261932C0 CBF108B7
00007819 59435445
1DC60756 BFF3D957
EF607DD3 B25274DA
93E14EB0 A449EC43
83408E8F 98F10EF8
CF881AB2 C9D19B9C
46669C08 C8BCAD53
C5C18548 B2E71FDB
B2E6B8BF 1455C40E
D97C73D1 ED5E0FEB
A08EFBD8 D68AB5E1
C6377F5D F0645F3F
997373E8 9EAB12CF
13702BD2 03B424CC
C4EFE73F DF8DA369
75342FA1 DDC3BDE6
263B3BCE 10DC8BDA
FFCBA0E6 51F91BBA
F1812DA9 6FEB58B0
E299693A 3CFC6D61
517AA4A1 3EC2DA6B
70829726 7AA2BAF5
6E852ADA 302BF90C
9D6EDFC2 309FE7F0
E03D7393 4BDF8243
4D41A916 8B83F80B
040D8B9E 31C37869
8E0061B9 6065AECC
D45665D3 03948DF7
C3D9E3BA 0557F29C
1D8E8312 671C6D77
08C961E8 98CE76A7
E2C9D0C2 B92055FD
7856B4D0 96B29247
243991DA 19E1F3FC
D9415E8D D6820F7B
8D336452 85ABD9B8
D09836F1 E385E69D
B1586C77 A183C9E2
DEA8C2A8 6230945A
B5F259CC B38F17F2
B085677A F8E9295B
4121B757 6CF29F75
00007BEB 414B3345
3AC15A96 5958149C
6BC4FF01 FB3521E9
FBAECFDE 78E73A4F
8E61DEC9 59A2DC6C
C41EBB13 3B698905
CE933467 5CDBED49
88573E51 0B4EAC75
11CD4FBF 6050D54B
0000795D 41434345
77BB2258 A4EABD68
CC49D968 2948D3A2
D85576F9 FD73C5EA
070A2F17 7B8F3358
5C268B88 2B1A6897
0C969E5E 696F3397
00009EC1 41434645
B70B4660 B1180332
5433E61A 3163199F
CE65C3ED 6CED266B
0000D163 59435945
B19B5323 ABD65085
F11B21F5 5C94F37A
00006ABB 59444D45
37CABBBB DBE5C02F
C30A3883 67731669
2EEDCE37 83A9CE5A
2FE06E1E 896C9B73
00006D5E 41434C45
8C7A702F 7B1E5B21
46001FEE 1F4F788F
64F5A165 F8F2723D
80C89006 B977C574
FA4A3530 1F262B1C
EA654E65 B4D99233
7E01FECC F45671CB
4E54A4A9 A50BB203
In-Battle Codes
980FBEC1 193C2075
16E8A78F 041ADCBF
980FBEC1 193C2075
46424314 CBC89AC0
980FBEC1 193C2075
2BDD4B8A B421C405
Battle Data Codes
2876FD61 3A10A88C
F90564A9 D1D07458
EAFDC744 AF9B623D
7EE42876 FF0526D7
00004F2F 414E5045
8FA50994 8739C698
9F572363 E1E51735
57BE8BC2 107DD3A8
C143FA61 46602E01
1FC78755 C7D02627
A072D769 BCD6E67D
BEEEDA09 977823C9
9322D95B F305849A
00002A7A 41464445
0EB5534A 0512FCA3
CD1F4488 A10E7303
BEAF7DBE 65BD494A
00004ADE 41444C45
D9D775AD FEA044A4
18F89A85 90E4EB39
4E44EC84 1E8242AB
FA27074B 8DDA3530
76619599 F442821E
2E1B1F77 B7181E5C
0000ADBF 59445445
6B05AE88 0F97A3B8
4673092B 1CF1A135
C61F5904 C5FB7114
7D2FAB34 E7CE5936
EC2A7C0E 6512D07E
CDE42C4E 6677F52A
195607EC 99B40607
774BE526 60DA98BB
C3589B4C 525644F8
2E739114 3DB28E03
B9CA3F44 7E801741
756EE8A2 F4977E7F
C3516239 BEF68EBA
D457AE86 E96C650F
DF3C5FD0 C6E0B361
1B39B0EB F2BA7AAF
C6ABA1BD D4A0E4E9
F5300D74 1F632378
62C219A8 0B7830B4
0C7476D4 CEB97E1C
689D4C9C F82D5AA1
F0243726 948362DA
F8B82A62 BBD9124F
5FA515ED FB6FBCD1
68316CDF 9FAEFC41
94A5EF74 B8C3375E
50AD7787 229329EB
6CEBD37D 18623E90
9144DE60 7DC39975
8B063C39 5DBBDA7D
2FD8C755 87C1747C
B5C67534 47E568A1
98CB3EBC F0D40788
31DB6039 B402429E
FEC774D9 1FDBB57F
3D9763F2 5AC25EDB
2E55A154 3340C325
2C127D68 CE5EBCEF
1F1772E3 D96EA2DA
438CEFE5 44329368
885085A3 6B100B30
41BDD4DE 719EF6B4
5E2D4AD3 564F825B
A5E5948F FF2F1F78
3DCC67A4 668399C9
4F1944AD 004AA4FF
5117C0BB 20BAC176
BB977E32 AA814034
000067FC 41445645
36CA78C6 2FE9111C
B1779E90 46EC039A
436A40D5 85C5B3D9
76575482 BBD42340
BE161D22 4527D55C
B79A119E A0450D2C
00003C1A 41574445
EF140268 D3A1CE17
CF8E1C25 8D3FAD64
Adventure Mode Codes
52EC7B53 4A035368
5F88796B 352A1843
D701D8A0 3EAD0BCB
09464D55 84BFCF47
2B3FEA6B AF3AD0C3
3A6C3647 B3F04F07
4255F15A 3ECA7E80
C01AB8C6 99E2EB00
AE43EC9A 2CF37B0D
AE43EC9A 2CF37B0D
8CAAA352 EC2B19DB
8CAAA352 EC2B19DB
Unlock Mode Codes
83EDC51D D8748EE3
E76E2DCE BCA9F327
CE24808C 3E6C8B0E
Unlock Character Codes
4FDC9A9A BD4F65B0
31323D89 590D406B
76D26CCB D00C0F9A
75A220DC 7914F6B1
E8182B84 34F8A773
0000B5BB 41444445
3A957D1D DC5057EE
F370E353 E47888E7
A4620515 6DD0EB96
000090FA 41335645
7A976464 1D7DA0CA
F06BCD9C AC0DCBF4
73ABB252 FD29BC05
57BD2D3E 6F144AAF
977CC42D B7368900
4A9F8832 C7FE3BE2
78B76C39 064E37C6
B6444CD1 EFA190B7
EACB1A07 D2E46D31
8919C952 C8FA71B8
F4206707 353F4A92
5736BE25 3EBCB144
DBE857E4 961EE0FB
94ACBA57 0A7AFBBF
E7649616 ADEC5069
E0824F12 9AB42647
DBE857E4 961EE0FB
B6444CD1 EFA190B7
A2BA51C5 6551ED31
FDDF251C E460D384
28449A32 69D69D90
053D04AB 95863ACA
92714132 A5AF2743
409CB151 65DE8B0D
896E9C4E 25B5F6DE
35C5CFCF BEF83052
A7243D7A 83DE33F9
B56B2C1C DAA3F5DF
9B587881 3EA46F59
5A37F103 17FE4AF3
9B587881 3EA46F59
E8FAA250 7CDFC7F7
5E90617E D1489126
D685E542 98D7CCFC
4CDC0739 24EBF549
4A951D7C 44E65C9C
4CDC0739 24EBF549
0E88F05A A4C9C8B0
FF0F414F AB1F30CF
7DCD6DE8 1AE400A4
74F33A05 72ED7FA5
FFEBC501 937BBBFD
ACDC62A5 3315619F
BE0AAB9E C7C108DB
ACDC62A5 3315619F
DBEA9F6E 51D37D2C
ACDC62A5 3315619F
14324E52 609CD1FD
ACDC62A5 3315619F
A566022D 0D0B599F
ACDC62A5 3315619F
7C244C56 08180425
ACDC62A5 3315619F
7432FB84 8717D82B
ACDC62A5 3315619F
26627B6A 6C298760
ACDC62A5 3315619F
C922E571 46D8C253
F0595E3C EF1D8E93
In-Battle Codes
9D2F8D92 763C9C79
F4778C10 CF9EF7AE
71E8EA60 71F7AABA
C1CFBCA8 39EA961D
9B587881 3EA46F59
07874DA5 5239F40E
9B587881 3EA46F59
71E8EA60 71F7AABA
F8754BFA C54CCD9C
9B587881 3EA46F59
01C7E082 3667D87D
9B587881 3EA46F59
09748F3E BFFACC8D
4BA9BFEE 7718B8F7
ACDC62A5 3315619F
00002C83 41365245
E06E5DFD 97E1ED60
87CE05A4 5EBA4D93
54A1CE2C AF030AC3
D92AF4F2 D7FBF118
DBDD2093 E965BBC9
92D75293 A2B4602D
206A8FF3 E445AFEE
216F6540 FABD2859
C2CD0133 8E5A0C9A
75AB6937 7D93CD0B
6D727B5D AA88C566
DEE89DF6 F5AFF3D9
59A70744 62C3684F
D35E9792 B3343F42
3CD56870 1DBFDEF2
26124E2F C89E198D
59A70744 62C3684F
216F6540 FABD2859
858324DA 7E4DC526
36F42149 0BF70F5D
2766EBFC 4497787E
8D2C6D9A 0529855C
A1AABD2C 7E126D47
D222659C 7848DEB8
9CBC197F 12B0FEB1
A4D47621 6FA29507
3C0A7B23 4D99C1F3
30EAF3D4 7B142D0A
E9DF75D7 0E49E084
B11EAEDE 65709331
E9DF75D7 0E49E084
D168D99B CA4EB9D3
15FEFA05 9371B6EC
423D040D C357813E
115D209D ED4FEF0A
5CF5BBCB 2471F5B2
115D209D ED4FEF0A
5E9B0CCE 6DD7D995
637B8038 0DEFC942
B0971B6F DD65E8D7
850C2A24 D646B215
6F909642 D332F680
2E9CEB33 607FF9C6
8FE37E67 E0CD5C34
2E9CEB33 607FF9C6
E5F6A8FC F54D6481
2E9CEB33 607FF9C6
0596299A E3F5883A
2E9CEB33 607FF9C6
080A2845 117DC53D
2E9CEB33 607FF9C6
ECE8E783 AC0CAF21
2E9CEB33 607FF9C6
B71DBC42 13450BDE
2E9CEB33 607FF9C6
1CC4FCF9 FE2A34B4
2E9CEB33 607FF9C6
E2832FDA D2148650
B5D1CC61 415F465C
In-Battle Codes
B45BCA3D 5E894F5F
68714D1A B536318A
44E87C0F D720368F
CFBEE251 35A2CFAB
E9DF75D7 0E49E084
096155CA 36EC4E6A
E9DF75D7 0E49E084
44E87C0F D720368F
C16B40B0 8532D765
E9DF75D7 0E49E084
8949AFA0 C9EFE252
E9DF75D7 0E49E084
878E1818 1022B5CD
0FF6CEB8 D64EDE01
2E9CEB33 607FF9C6
00006553 41334545
0590F01F CA453935
9E9230F1 1D1DDC52
C541AEDF 87438BD5
423B4489 3AE27308
2CB2EC10 131EF862
A625D95F E7BAE407
000002CF 41444345
85E592D6 E6796FD6
38F90476 9BFEFB04
3D9015AC AEE089E1
5C7B6B06 75B970B9
0000FAAC 41433445
572083CB 43232E7F
C26C5780 3A31BD2C
00007A3C 414B3645
42801651 428A3D32
F42B3571 7926C20C
EE655A7E 66287FCE
5FF00D7E 67ECEE04
F0130476 D32120D1
00004439 414B5045
173CC6FB 56A264E8
B6E9B475 39424E66
04BD33AF EDDB965A
6E992FFE 6012DE22
000059B0 414E3945
C652DBDE 405C259C
57B43A94 200AE232
443FA8B4 66290955
00004A46 41425545
509D9E21 317AF638
20547D58 06BC4977
06511B55 E9938E73
B09015FA 6779B1A3
9D1E4968 3C7D52F7
89514BFB 5AF47E5C
E438A75B 89E6494E
FCBEEF5A B88D73CB
91DE79BB D84CAA06
252BE031 C6DE6CD9
91DE79BB D84CAA06
EB244402 D9D21854
90F23ABB CE6E1A33
5145CEB2 B2994DBB
17F16601 69B871EE
5E5B59F3 82CE0BCA
F96828F7 71D48F18
9CA1EAFB 198D3122
0279E2F6 A0A418D9
165B4D0B C5B3EE8D
5B81FE5E 9329171B
Banana Catching Mini-Game Codes
1198B8FC 3ED45AE8
426EC881 0C631169
D6BE533D FAC86A3F
00006359 41425245
3084CBA7 28BF21C6
362D74EE 04E9A02D
924CEAA8 6ABEA1D5
C9D3F17D BC66D694
48E2E61E FC266137
Gear Store Codes
C98D3575 0A6E0B23
BE536B13 77C90A8E
0000CA23 41445145
399D8FF4 62778074
908F6761 E58D4408
C5F2EA6F 06D64D42
B41FB223 0788D025
Max Item Codes
B3517F26 1966AA06
E7F8A51B 1BB8CC15
3F2522EA 4CD3F9EE
188B3641 13A3F87C
22F2E797 708D8540
35EAB899 1872F626
6C5802EB FB2522C2
6C0F18AB 05CF6EE7
61BDED15 49658050
F5927C3D 2884484A
F06783EC 843C6EEC
08BF52F0 465DF4BD
4A4FDBE4 31FFB31C
E539E7CA 524AB381
BF1A0F2E 2E9D51D4
B609447A ED82BEB4
9148FCD3 D3C29E69
BDF84004 ABE397FA
203AE512 D5B2C7ED
56CFA9B1 CDD986A6
4A26A3AF AB8ADA7F
1EA47E09 C178B2F6
B7156F54 57495AE3
B7E6C696 3CCF07E5
93D5BFE7 9A3A80E2
F7DF7B72 6833C9F3
79D59F3E DB13D7BE
8988BBC8 E915A651
550EF02B 35C3466A
5E3BB40A 5E85E7D2
4B70C75D 6709B10C
693D6E44 114DC225
1DC0B795 FACDB839
059BE0D4 4552A21A
39219011 27FDA6B9
ECC80B5A DDEA285C
0188EB68 72B9B3D3
448A32F7 A3D835B1
6151579D 46798EFB
F1C2156F CD4A05C0
D9D8E33E 26FF0636
47AA7829 76CE22A2
A1DD848E B6523F16
927ED64E 7A926741
A98110AB 09E35E27
BD2579C2 22ADFCBA
DB92DC79 1F2A5EF8
5A9E995F 53E231F1
C9C1084C C3834412
11481878 1F830C5B
0238F43B B9A7D590
653A27B2 4CA5236A
F2E94763 181234F3
CBC574F8 EFC06030
1A7890D5 99FEFF5B
E4F47DF8 4F592779
91CC99BB 6543F4F5
82AEC7DE BE58DB9C
0D367F91 ACC68CE0
E6DCDC5A DC250F54
44B92E97 36D0D2C2
1B6DB2C9 67E49E3B
Max Monster Codes
50CFB188 D96E6453
BA5395D6 9162D1E7
0ED770C3 14E9624E
20787537 17CFDE76
BD9817C8 DB26109F
780F7D5D 308AD4B6
58F327F9 4167D09B
0103AF4C B643DCEA
FFD48143 23C5E5CA
B0E5C966 7CBC91AA
62905FD4 DF469586
3D85E80D 90463C71
9F0C296B 09FF7EDD
1776DCDB FAABF50C
B8DF876D 2C97FB4C
2F42FB0D 2F18737B
82FA4BA1 5A50A46D
AE42870D 367DDFC0
2E7F36B2 18872DA6
A0746202 96D953CC
6975FE30 6D22BEF1
1B6DB2C9 67E49E3B
0000A50D 41354C45
8B343BD1 C618DAA1
Gokuu Codes
47E159FC 5F0B7AC1
77E55586 1491825B
07FEBDA0 9DC49B98
99617037 2B45F7A3
A978B2D3 3287732B
655D7615 700BEA8E
FEE1CF5E D6FC4D0D
Gohan Codes
AEED4EFE 4E4702F3
A41E5343 B8DA0747
6977F474 3122DFD6
ECCC2A8F 1348EDAF
E807998B 86DA03CD
DD87292C 16FDCD13
FD3C906C C3C92EB2
Piccolo Codes
C3475DB8 A3192850
1A11805C B7C42141
F364F2BC AA1E1049
BC0257E9 BB103799
7B0D227C F29DC6E4
CDB6D3FB 2E327582
6CAFB82F 69FE693A
Bejiita Codes
0812A627 5762A2CB
5BE862B6 7BB802F7
630F8A4C ECB4EF87
F0B5F462 60DEAA29
4098919B 90FAB878
9028135B DC0A8278
C86DB1DE 3A2EC2E1
All Characters Codes
6B32E226 B09B786B
3A70A4B6 4524A0C6
64D5E3FE C3397F92
88FCEFF9 579A9E20
B852E959 2761CC60
C29A4187 FAACCB5E
B31A8447 1C88D111
701A29E5 0E922EBE
B090E058 11BF8514
88FCEFF9 579A9E20
9D8EF568 4E586643
D062BF3B 78514786
In-Battle Codes
8EF5F37F FDB57CCB
40E6409B 19128839
0000A860 41325345
79C9ADEC 0BB51C81
7DB0B380 AE8B03ED
3E650466 0565CCD2
9B780FF7 CEA57AAA
A78287B9 1AF24254
9B780FF7 CEA57AAA
D37C2E90 67C9A874
66D5D824 2695E7BC
E15AA2E3 EF86DBD5
66D5D824 2695E7BC
06129B05 70E5B1FD
8D1BCF8C 7C748E19
8868FFAF 940C7BE2
752DDF51 1EAA9F90
8D1BCF8C 7C748E19
F50AAE4E D3472E87
92E137C1 962C98F7
9B780FF7 CEA57AAA
76240957 5C211685
17BB98D4 48451087
9FF1D1AD 89076B0C
86736002 0477D862
17BB98D4 48451087
F6C24A85 D29DC497
7888F919 C993A991
071BACC3 19D21749
46C20A64 9B27CE27
81C83BB6 A828F31B
6E47BBDD 770A8913
40C2219C 8A5E86CB
81C83BB6 A828F31B
1452994E C1E26111
3CE3ABA2 D1FA73DE
99C951A3 A3430509
BCE41C94 3DFCCD63
5120CEA9 2C5475E0
0ACDB4A4 EAF74D61
134421AE 81106D6A
5120CEA9 2C5475E0
B475788D 3BA90240
365DFD9D D86554B2
66D5D824 2695E7BC
85F433D2 3477C2A6
B0BC4763 F4416339
7916E186 7CFAEC1D
7695712F 1897232E
B0BC4763 F4416339
B0512507 0B2BCB77
34877AFD 0A5C7B9D
99106F5E 73CE0591
641491EB 08F47FFC
DE685ECB FF3389E4
CD446A1C F2B7FFC9
61A29850 36DA53AD
DE685ECB FF3389E4
75E2D5E7 97CA4068
ED9175E7 1495DF69
E823A7D0 70C43003
9250F7FE 6F87268C
0000FE9C 59445745
F8FBCF3A 6C05B544
7A139A44 9476F30D
DF203DBD 7645ADAF
00B45D5E AA121D69
000070F1 41334D45
B5726671 5F6AC7B8
20E85DA3 2D80EA82
D733FCCF 4D6F282C
08947AEB A11EA7CD
D0B8D7A3 FD50F845
6CACA150 BE5321B5
B61ED6BE B931B74B
F5E5F48B CE86021D
B4447DA8 34FCCE03
B1CC12FC 31361F3C
C8776F34 90EE27CB
0000220D 59504745
E47D9C24 00976317
487543A4 083BE10F
000076D8 41454245
D20E00EC D7341D5B
8ACEDF28 E4753E09
D0198D41 DEF6C9CB
5AEEAC39 DF67F29E
8ACEDF28 E4753E09
259BB522 71B08610
585D032D 3B507F78
8ACEDF28 E4753E09
928842B0 1AA1D873
2B0DD82A 5F4EFDED
8ACEDF28 E4753E09
5990B5E1 2358D1CD
2BE53570 D75585D4
8ACEDF28 E4753E09
49EA069F C48050A6
18F22F0A B0EB5B7D
8ACEDF28 E4753E09
D783DFA8 7EB66C9F
E962585C 740A53EB
8ACEDF28 E4753E09
4413901F 3A331EFB
120FA87A BA8A05CA
8ACEDF28 E4753E09
2C141FA2 68C4B21E
8725DD2B C5A9F507
8ACEDF28 E4753E09
3616D0C3 34DA6BFB
8F8FB143 61C7EE6E
8ACEDF28 E4753E09
82FC9BBE CD638EED
A3A27A54 6659CB42
00000C14 414F5345
57B66BF7 7E119820
86A74AAA 2D7C54DE
91F7C62E 75F1EAB7
B5EB52C7 373B2323
EBFA69A7 E72E7E70
73A1F29A 41773166
Results Codes
0D3C2CA9 3FA293CC
AED72879 A958B94D
A1A7CFF3 34953BD8
D63E2A20 58AF037B
6425AFDF ED73982B
A3771883 47DDC0E4
21B13142 F1DD0988
E42E2CEC 55CB2E81
D4BE5B6E 5243441E
09B51C75 0C236B6A
221A2B0B BCE2940D
EC926CE5 367140A1
7B0CF81E 13845BD3
960258AD F813F455
0000B517 41454745
48A40260 7C1019B5
3794DFB2 ACA89A49
A664E3A6 E10F04D7
0A42F331 23AEDDAC
395EE081 B5B6CEF8
29FE1773 DE50AFAD
A39D2A9C B7CD1224
1C75F222 E92AC61A
62F90B7A 1DABAF5E
205FA614 85B5C876
ADB770BD 6FCB72C0
B2C962E4 CBA011EB
0FF814D5 91354840
C586BE64 16D617EC
Max Level Codes
D58B6BCE 33A2E535
03003F12 EF797437
Quick Level Up Codes
3D3E324E 1D50D0A0
8558A111 36F1EF07
4ACE60D8 26008D98
1257D195 5315C915
27722006 3CFE3101
4E66B13C 280CF57C
C2823FEE 6170F40C
F11342F4 9B4AE51D
D1417A6E D6507A34
Have Max Spell Codes
8787D9ED 8BC470FC
F7B59050 2C544D43
A754A965 CE6D3B8B
E018B7D2 EF481542
31121771 028AFC90
F2177DCF 88B4247B
67BF8635 A13E65A8
8FAF2371 48E79187
03AEF6D0 60C5E62A
0000B0B6 41505245
113C3EA0 D904F22F
835B9335 57E6A662
F606C503 5A9B489F
835B9335 57E6A662
975D3C39 9599CADB
835B9335 57E6A662
91340F5D 6813DE94
835B9335 57E6A662
46795BCF B6630EF4
835B9335 57E6A662
D8193927 49CF5B19
835B9335 57E6A662
D980CB6F C1F2A8FD
835B9335 57E6A662
EA67672E 0C546748
835B9335 57E6A662
91A2F344 4ED7E2A3
835B9335 57E6A662
03825F16 8DCBD6D7
2BF30DD2 145ABFDF
BADE7292 6A1E4C82
Have Memories Completed Codes
9E1942FE 1785EA40
8A058C1E 950EBB4F
6C8827EB 2FFA4490
D0DA5365 D77B4C5B
34F810E5 1799193C
1D313DFD 515D3568
0D0FB026 F3095F5C
A3028145 43C21878
D18EDD27 7297A65C
88D91CC2 19A3D259
D78E0743 DAD3BE62
FA7342A7 EFC3AF74
A07CC964 8ED9A37C
C6E5FA28 F407C869
6A3B334F A0B4E8F1
5201BF73 50BF2F60
4C04F672 2160623E
074E1AEA F29E9C3A
14B8576D 41D8732A
A20E11C2 5CC22733
5ED926A0 9C3417CA
230959F8 58AE4087
2AC21492 2D202ABD
35F03291 58FD446C
086BECD2 7A329D3F
2B1B2B98 03BE9559
3CF27BA2 0666CA4A
083E2F9A D578E6B4
0A039DD0 A8A95CE2
A7D0D016 066B7630
462109A7 73C96900
0A039DD0 A8A95CE2
00009E80 41463645
802C39E3 F560BE0E
ABF0D7A6 2574EA09
10659584 EA4A6D78
73D1C8CD 907C77A4
CD4FAB0B C12A6B91
ABF0D7A6 2574EA09
CD4FAB0B C12A6B91
10659584 EA4A6D78
CD4FAB0B C12A6B91
613AF46B 45723D95
CD4FAB0B C12A6B91
F93BF8D2 FD8B3C82
2B8E863E 358DAB04
8578B62B BEAF0B14
937EBCEA 794E685A
CD4FAB0B C12A6B91
2B8E863E 358DAB04
CD4FAB0B C12A6B91
8578B62B BEAF0B14
CD4FAB0B C12A6B91
BC8629A8 B93A89F4
CD4FAB0B C12A6B91
A5F6C4AF 7007A60E
5679E4F8 3AE212AE
7D6A2A5F 28466CA5
4298D251 CB84DC15
8BD04E0E BCF17137
715AAACD 2F6DF689
4298D251 CB84DC15
DDFAB4A8 601A146A
6E84FC8F 2C54FE1A
4298D251 CB84DC15
0000FD61 41463745
B8E9780D B9EFDF4D
68CA977E D073FBEA
3DA4B239 F0729682
1C6B5470 E0942D82
B3676F99 F276A27E
DA8AC8D3 53ACD35B
3DA4B239 F0729682
DA8AC8D3 53ACD35B
1C6B5470 E0942D82
DA8AC8D3 53ACD35B
30A28507 99CF5537
DA8AC8D3 53ACD35B
E6F4D314 07DA5406
8155EE84 D8555BA5
9B190B9E 17340DBD
43C8A40E 5B40AF0B
DA8AC8D3 53ACD35B
8155EE84 D8555BA5
DA8AC8D3 53ACD35B
9B190B9E 17340DBD
DA8AC8D3 53ACD35B
041D39AF 6EA9E806
DA8AC8D3 53ACD35B
92D84D7A C6DB0B20
00141D10 122B5268
137F7CEC 17D43573
A8E27433 7ABC61B0
21534E37 DCD2A6EC
40EB1676 306D7DF5
A8E27433 7ABC61B0
5A70B8AF 9E4E72F8
4F2EDAA3 11A2EB62
A8E27433 7ABC61B0
00006532 41465345
F9596827 D79DA4FE
AE30A663 C54F240C
116172FC D64E2D63
849A1895 5F2F9B45
F78C8F54 A7A328E3
33D67720 974840F8
F78C8F54 A7A328E3
116172FC D64E2D63
F78C8F54 A7A328E3
03067906 004D51D0
D373875C FE12138F
BABBE6F8 51177FCD
2D5C3BB6 C5E9C12D
E4AD3DD8 FC2EC65F
095FA467 2A8186AF
2386F9A1 930BD223
5A1BCCC0 0D0F21BA
15C1B877 25FA0261
7965A4A5 3501985A
15C1B877 25FA0261
2386F9A1 930BD223
15C1B877 25FA0261
187BC900 9C8B8D5F
677E29F8 F695DE49
1B8A5F16 4E66749E
83FB6229 419E2DD5
9F9CEA31 6127A59D
B5B3895B 4B8C994C
B50468F9 23B0D743
F293448D DE5DD7EE
6952E324 D4BF7B0D
0000269E 41454845
D5B1099B 2345D1A7
B1EEB369 690A1D10
C64C7A72 5BD48E8D
C59CFC6D E1E4BDB2
000070A6 41464645
96EAB6F3 87A1D375
F8895BCF E0308853
1A2DF0AE CBF05B10
2FF649F2 CA799D0E
Character 1 Codes
D7E87E42 28224437
15C64F24 2697EFA1
798A55FC A7604385
6362EE72 18E6FF80
5EAD63A3 A4EFFD17
F7206570 0B96AC66
BD5C0C23 A2CF85EF
50BEC945 D068CE81
Infinite MP Codes
866899D5 33857159
1F775CF1 2D921AF3
F30C29B8 0DAE10E6
64197A25 722A5F3E
F8C91167 BD14E370
ECFF0844 4EB0299F
459443FD F7468A7C
134253DD 21B6B0EF
Character 2 Codes
9817673B 5653534A
090B99EB 336819A4
D6C9D1AA A26FE4A8
2F0FFE07 5B74A21F
0CF3AF07 B9C66D9A
45B6A821 93AD7429
E8E54326 4B76DED8
57C7D5A6 0279E86B
Infinite MP Codes
03F1B914 87B957C2
15E76AD4 0010155B
862E23C5 0BF56236
F67FBC02 297583E1
495A95F8 6C956B2F
A83C15D7 862B06AC
817240E6 CB2538E7
7462551A 0F87E321
Character 3 Codes
2F11B3B0 4AFE2AB0
BF791419 8BBF95DF
7C9F546F 54C6047F
2C657B21 9F73722C
FF433E1D 827E3815
73A3AAB8 CF019941
BB9E01F0 5C21883A
E3E08F74 F228247D
Infinite MP Codes
2103984F FB45B33D
B3F89431 115CC361
C63E3768 E688A0B3
3F479B15 8AA8311E
61AB2D5D C16742DD
A5B316B5 45DE84EE
5ED4E4CE 14D52F90
777DC2BF BC9218BE
Character 4 Codes
CA1E668C 12FA4284
F2F09B89 0E2EA52B
2FD17590 F0B6FB35
155CD189 0F49CA86
5CBD99A2 C8EC6ADF
72F4E85A A38DB443
4604D7DB 519F3CE9
2FF43C39 9276083E
Infinite MP Codes
5181301B 7AD5B8AC
7A3FD6CB BCB4C06F
2D526DB4 81D777CF
13A41B45 2F3DDDEA
B74160DE 3CF322F0
3CE24635 58A7E1F7
A1010FD1 1F3C15E0
5020064A E34D066B
00003A2D 41584645
9CC6DC74 3A4F85EC
A34A64E9 2472F2A6
2942AF4C 1A7DD926
4896A8FC 77B95C35
306C7CA1 41F06E46
1B833097 BAE06C9F
7F9C134C 6CF62A63
E784534C 706161FA
6EBF16E0 574405E1
In-Battle Codes
D5ACE2B9 80027B89
7DEC453F 0AC4DA44
84D9B631 F07AB37C
083417EB 23D0C70A
FED6C765 614EDB6F
AD35FC55 0EBCFC34
D96B4B89 15436228
000030A1 41464E45
948AF8C1 06FE21FE
29C2957F 90D9043D
B0B264C2 D1780992
20696A32 B487A0D4
000005E4 41465745
79F42054 E2DB7C00
D631AD41 CE8AC9AE
7AF1BDA5 11705BDA
2CAB828E 0DC7CFBE
0000D352 414C4845
E1F3F398 B1247501
05A74064 E6151F75
BE712C7C 6E9EFCB1
269C217B 7C30FA79
316B8370 AC134726
FB070288 AF5A0D1D
E0B80AF5 2880ECEA
0000C01B 41463345
C46C74E5 06956BF5
C0E5EF80 8B803AC7
3C401237 13093F4B
B6F1603A 0FC66AA6
0000AA10 414B4745
15C18329 5B5C1A63
8A363AD5 3EA5CCD3
ADF89FF6 F2C84D62
Dinosaur 1 Codes
AEBD1F2F BA3F2D4C
87F13EB5 B006E942
D316FC0A C309342D
1C64A82E 6B8DD189
96DF3C85 35AD6352
5272D3DA B8F47E55
D92E4FC1 2B57DD56
EEC25CC3 A2DF7934
4271A29B EC9D6C30
B601C3B4 8EE017B0
8EBAC57B 6A67F950
6AB005E0 88A172D1
CCEECB43 247291C0
134F5F43 8A350484
FE31A0DF F12DB5CF
30330552 12D251B6
2BDD8223 574EC997
9A130DD9 B77A6895
Max Item Codes
2DFD640A 4872B091
E400DBEA 85B7B950
102286AC 6BC5975B
87C5E717 00BA11BA
CB161C03 DEA3FD3E
CD1770C7 48C624CE
0F4302E4 F470DD06
DF4DC1E9 7CE07C95
9D1DE83C 533FA72A
16BC716C 1C0C2652
C839550F 35B60674
9D07612E 7BD70248
7B4D7391 5B3E8375
83C9AC49 D9835EF3
68DCCBDF 70E18C06
EB8B0806 79230024
EEFA516A 9B6D1612
5DA51D5A F768CEE3
76515F06 3B56F4A7
D9D1A458 87557EBF
2514B72F 1BA094AE
F23CF917 27CB17AC
8EA419A4 C6C8F513
0DA2FEF2 BD6EA78C
F6BFA5EC 54CAC39C
601AAA6C F692C5FA
492D889E DB119856
248ADEDB F67BB422
BF457270 500CE108
773924B6 32FFBAEF
8EA9AC73 1D35C601
AF5E4678 19E50038
8DFAB6C8 603B51FA
C07F4C2A 28B4664C
2B5AA361 88BBF80D
923E5CA1 2303896C
45C0BE5E A1C16731
B3498C2A D4123F89
2B63959C C09EE0B9
2495E96A FA7EA0C9
9C34C9A5 932990FF
3A9A7535 F818AE17
C6D495D7 0DA65761
1E034375 D1886523
FC743B51 D48CBB7C
BAC24D98 D19DCC67
A7675B3A 3F72010F
C6156DF8 80E5BA0A
B160EA73 A928BDF7
0000EEAA 41464C45
44385D12 EF5A63F0
44841E50 C477925E
Unlock Mini-Game Codes
E912C5DC D9E6C304
363FE79A 3BC0F310
06B782E7 181F7734
B37B671C DADD6DF9
5070E058 1D7FCDC8
D803E966 E2A4D2BD
D95BCC25 948535D7
72FA8C58 411038A6
2310AE2F 0CB3E104
A67F7267 3600418A
1EF1847B 6549941A
A86EA50C 3CB5D7D0
A6D72CCA 79E2B906
8AB514FC FCAFC330
C8BB56C5 772195BC
006227B5 D4A83BB5
FA9D7E37 0C3EFCF7
A6CA5207 CB9DE000
000092E6 41475745
62734926 9419FBDD
0746C039 8D769B42
F236ECBA 2CC84243
9D513A0D 480D20E4
08C7E6AB EE562266
02D01487 45266D6F
4AF1D670 34614B8D
80C5EFFA AEB4C212
8EF8838C 68D370B4
D7E1811F 576F527D
A2D29E78 209251E9
Reconstruction Level Codes
7E6D6F06 AB7AEC63
A0B6D286 8F79ECAE
16C82680 0183DC61
96B969CB E74FFAD5
Have Armor Codes
9F70BF35 67958CFD
10BD1067 C4ED1053
66AF179B 2361E459
C6D1535E 2BCF5D50
8ABAEA80 F2CC3A8E
42937913 864C9D40
B9231317 3BB94801
FC27C03D E0B18AA0
06ECFCED F86D1AFD
Have Power Codes
3E4D07E2 27A0584C
BF3FAA35 A8386530
61F3CF83 F716FAFD
29D8A804 928B7E77
DB6FE36B 5EBD8E07
8094B81C 67100BCF
A56D953F 141A37BA
2E64FD68 4FDEB745
9AAD737A 2EED21E1
EC82BBB5 F04AC3C6
93C6714A 8CD8D1BE
5D486B0B 75D89A86
Have Wing Codes
737E31CD D1D44266
703FEC6A E6A11ABE
F443FE8B 75ECC345
D242430A 3899DD9F
4A44F6DB CDE47600
E63B135B 038F53D0
12DAF104 CF71F0A7
A84A2904 01B56D1B
A714252F B122C460
B2D366B2 10918F5B
Have Arm 1 Codes
0746165F 72C7F695
0BAE2F9D D6636816
06397ED8 6D4117E0
A5E49B1D 363553F6
44377F79 BEAA8C9F
860E40F7 A57B5CDB
1F664818 BAD8D10F
3C7C3D25 5466EEEC
78C7AD0E 64F36B14
3DC051A8 28F10FA0
Have Arm 2 Codes
FF4C02E5 DC163207
5D3DE845 0B481D41
C0AC962C 0E9E038C
846C2091 CD3D6B34
BB0B3669 A7BDA804
D6D03781 160C8A2F
54DA99CC 65A226B6
B8B66CED 7611FE00
056FFA17 9E07FFD4
0AF8D70E 532343E2
C4BB490D 584D26B0
0000017B 41464745
C4E85763 37E00CB1
353EC189 886D140F
105214E6 3FD3CE96
E6C4E8B2 8E63E9DA
E8A41E57 DADADDA1
E624B6F5 D9FA968C
89F9A0B2 C24E126B
58015FF4 89C6A759
33E15D0B E542F3C4
65AAB120 823226DB
0BA384D3 E209FDF6
8DA81601 7E407114
024B2FD9 94BA320B
2E09063C 7511D396
7E0E8D27 30D7A977
12751573 EBB8B983
945D9E99 BEE9DDF6
0000AA31 41485245
29924ECE E421C267
9A7B61AA BE70F476
0715AB90 4D8E1FE2
5EB67D2D D1E96379
74A8AF64 6EF247D7
05BC4E38 43D3F19A
2DED04F5 C2A8E7CE
960C75EC E0E9E159
817CCE49 C37D00C2
Edward Codes
D4B03FE0 150F43CB
CBC8D7F4 D24B1271
CE734E89 3DEBBEEB
Alphonse Codes
F69839A8 152127B2
F8D7D2F8 96790621
64B27AD7 9F1A166F
0000E6F5 41473545
CA264BDC F1FCB30F
8D5D2BA5 CF8569D6
737D1665 BC574379
8D5D2BA5 CF8569D6
03646FBF 203B1F21
23965338 ADC57F6C
9ACFB905 78FC0E86
23965338 ADC57F6C
C7190AF3 F818CD7C
23965338 ADC57F6C
FBB8F352 5FB98236
00005212 41475645
F05BCDCE B28272C5
38DBAD9F 6FD8AE74
3705A654 3BCEB49F
189AC5B8 70140EF1
D31E8B2F AE80B5C4
9807784D 7140C41E
23CAE387 128CCE23
2D52AA54 03B5D185
69B59D4E 0D937476
1CB63D1A 150F05F5
213CA7E3 F1DCEABC
D0B61EAF D90202C1
7544A0FE 96BDE276
66AB0252 4CA46C74
1D536B0F 80E61DDF
D6442D71 76291172
DF64A81F 09EC8EBF
42420EAE D8F9B919
47A54600 D582DD9C
209BDEF3 859A4725
AA0D21B5 15D63923
521F6AC9 2A576B6C
D64BD547 503FE7A8
CCABE71E 8D2A026B
38DBAD9F 6FD8AE74
3705A654 3BCEB49F
189AC5B8 70140EF1
D31E8B2F AE80B5C4
9807784D 7140C41E
23CAE387 128CCE23
2D52AA54 03B5D185
69B59D4E 0D937476
1CB63D1A 150F05F5
213CA7E3 F1DCEABC
D0B61EAF D90202C1
7544A0FE 96BDE276
66AB0252 4CA46C74
1D536B0F 80E61DDF
D6442D71 76291172
DF64A81F 09EC8EBF
42420EAE D8F9B919
47A54600 D582DD9C
209BDEF3 859A4725
AA0D21B5 15D63923
521F6AC9 2A576B6C
D64BD547 503FE7A8
060A0547 01BE99F7
0000EA4E 59473245
6A53D4A2 6F0340D5
B6E29AEE 8F7045D2
003B363A 01CA95DB
45766AAF 82162B09
ED016D3B F88FA053
0000027B 41354145
62A40549 627C7FA1
91857EF4 DCF20659
C451D748 A48B59F8
03DE00E7 74CC8715
0563C1D9 25216A70
BDF1FDB4 C84C3739
A3BB571E B9C329E4
000088E3 41474E45
D0D081A0 520E04D1
6E2E0479 3AC563EF
0000993F 41474545
0E912271 0B227A53
A9FF90F9 18311B10
044653BD 8D28A5E3
CE54A654 00776347
03A04F34 B0A88EAE
EFBD86B8 EDE78096
1CE8D4EF 5AD3B26F
396F1C4A CB9A975C
9DCD13B6 AFE6FD9A
000066E4 41473245
1EE018C5 E45F5531
25E38F24 1BACAE39
7AB93129 C07747E3
095741DD 03CB5C63
3FA6097D FC1C1716
095741DD 03CB5C63
A3A8C817 9D1A9EC4
095741DD 03CB5C63
76C4E9C0 3C5FD991
095741DD 03CB5C63
4F23823B 44BDB4BD
865567F3 41678DDF
F6B9B0FE C36B6B3A
ED96960D C6D1716E
62290842 9CEEDE65
D80D4200 BB926C69
59FDC518 B395BAA6
D80D4200 BB926C69
A3D40F9F D8B8D4C0
D80D4200 BB926C69
542FD407 984D7236
D80D4200 BB926C69
9742E58B 68F4A687
45597DB8 F648FEB9
85A22DED 92CCD341
F59DA65B 81C43FB3
000009D1 41475045
B7170933 E7CD497D
14F0B138 21B71573
182E0619 2F476724
88B20329 FCF2E6C9
B201A686 3016E57D
6D2949F9 46473719
C79EE6AE 8EDD477E
BCDB8E23 4C407D7D
C2A1CDFF D16EFB92
A5CFDBC7 63EEDEB1
0000BF32 414C5645
D37104CE 55A94226
Infinite Food Codes
DCDD0FAF 2ABE5946
378BCC81 C81C2D22
8E3726EC ED6574ED
0314D6CA 62F2F5DD
1D6AE699 198CAB4F
8EBE9998 88E24EF4
BF1AAD19 88FF710C
2786AD26 2438DF01
Have Toys Codes
07DBF79D CF196EFB
604C293D 031D50E4
27AC0C04 397C6AC0
7B65D18D D7B9FA4F
ECA30FFC 5ACBC5D3
F84F9AA5 44B103A7
F9412AEF E48BEE2A
EDDF6AA0 169F7667
D0BD4B7C 1E4B13D1
388E0587 19AA4236
3621676F FFC5FB8C
Have Patterns Codes
C601B2EB DF719E85
DD5EBEBC 96C0F5E4
E113A0C5 9DDFCA9C
B832590C CEB7E529
B2A2103A 6CED98B8
2488B4F9 ADE7E3AE
4FB83F6E 51C0482D
768ED358 AD5ACE7F
01C565C9 FBE7DCF7
CEA9FE2D 27978133
E7CA9894 7933541F
DCDD2E63 0EE3DF03
5BE7E2E6 54BD80D5
160B3754 9570711E
64B7F2A3 8E8CF19D
38F58C7B 34688BAC
75042837 9B4C7795
601B062F 57234AA3
CE640C60 2AF32857
E6548822 04DEB1B2
4F2C030F 4D4BEB37
FBC62C4D CA35D720
B92E01B2 5DDBD04A
B52B314E DBED5C45
6F391356 1868D44D
4BC59008 E1B2803A
8EC515A3 BDA3C8F1
0B464333 D6CB3F76
C8041896 2D32A46D
B2468086 188DD90A
7E3F6EBF 30988395
96AF7E0F 50697DFA
D2529C5B EB806922
56D246AF A930E286
D6454063 1170C791
3A662283 B88773A6
D9457942 2F7BC57B
C864681C EA2001E8
C8940C86 A6A1E14F
274663B7 04428E7C
0000931C 41484E45
F4D0429A F02F80D0
1192EE17 0820258F
26FE4C5C 5172937E
8B3CD29D A713D82D
26FE4C5C 5172937E
A9E38F5D C236E7C8
8B3CD29D A713D82D
91BB91D5 20493E36
B5A87335 FDA7074B
With this game, only use one code at a time, and do not use from a new game.
000012F8 41484645
7126E0A0 D9B268B2
53E4FFE5 9DF531F2
0000D67C 41485045
FE110270 398B4268
01D36EF6 BE7D0683
B2C88888 7695356C
9A9A49AA C606B412
A1BD460A DFF45189
88916919 ED9F1807
30D2BE48 18BAD941
44212EFE AAA679D2
0000E6C4 41355045
26E97F9A 765F1BE8
Exploding Snap Codes
62880F41 97960F09
44B170F4 F344F481
ABCA7A0E 524AE1BE
Gobstones Codes
C7FFA985 B80F63A8
BB401738 78F4EEDB
F9BF6849 B0F9D1D2
Quiditch Codes
0392AB41 8102250F
DEA8FEA7 1EB89933
Chocolate Frogs Codes
CD558217 984E72B9
7CABFEE0 07226B61
7AFA30F1 99640432
0000F12E 41424345
669F63C6 8C371148
966FCC4A A78AD7DC
F9847699 ED40C99E
5D0EE3E7 6DDA1307
798617CA 750F701F
8AFC2693 FB138605
CA336BE8 D60ED71E
80A9BE33 58632A27
669AA5FA B9235F7E
82CBE953 043FBB4B
0000D4FF 41484545
593EF763 472E39B4
D'Kelli Codes
BEE0B3C5 816ED462
7AEB483B 6B799F26
43AC0855 05940645
Gemiere Codes
1C90E1B4 7BA6037C
D22984ED D52907AF
D09CF51D 3E4F45AF
Nightswan Ship Codes
7F9C8273 F1FA2FA9
4186B1F4 A5121C81
29F16AB1 549B7D71
Qucas Codes
1F07F105 FE11EA1C
3CEC5E9A 5201B3CF
F389843A 506536AD
Roget Codes
E4A00A46 2367146F
30709498 CABF4B28
5AFC4802 FB460531
Yurchael Codes
C93BCA8B 8C383D06
C390ACA9 1E27B58C
79950950 67922004
0000DC0D 41484845
CBCA6327 0D5445B4
7B57A53C ECE85818
47FEF337 3436E6BC
03E5CE95 EE21D419
4449A4E6 6F092A00
F5CDA4E7 232419F8
920FD606 16B73CD3
0000E831 41493245
99183253 A9219F33
CF9D6DBA F6256220
00002843 41483645
56860BE2 C2DB1D38
3DAFD3DB B41B9548
Puzzle Mode Codes
408013DB E1082880
Only Use ONE Of The Following!
853AE136 B2CF3969
E91C527B 2FF47A9F
853AE136 B2CF3969
DF915D3F 162EE2D1
Evolution Mode Codes
5458A989 EF6D98A7
D49632DC 2217A381
3E752038 998C2BC2
A02B8130 83074F36
8860D151 27D4B3F1
Configuration Codes
DA211450 3B6BE777
807415AF 53DB04BB
C3ABE2EE 42E698F2
543CCFC7 8119A751
0000EF30 41485A45
79322F89 BBEA22AA
0537CE71 689AC792
06B7FA88 D60EB5F5
00002228 41484B45
BDF11E71 9F076137
E2868592 2438DCE5
B8382A1E 1ACDD07E
Main Character Codes
C816305E 480D0DB3
D3BB00A3 26FD7AEB
0AE65153 C0338EC6
9B970453 40C3EDEB
26E42B07 A2FE3AF6
88ABFC25 A6271B6E
AE8B97B7 7F94A3BB
E9BE80B5 7CAA8A22
38220BEE 9986656C
Character Slot 1 Codes
3A220D72 523F2838
FAD6E954 F70836B0
A357CDA1 FA622548
E8C3D836 8E1C42E3
55C00E18 47E6B9CC
39F70C04 7662888F
73183611 4CAE2E3C
D7EAACCC C6AC7E77
E1B99711 322C97AB
Character Slot 2 Codes
F2C906DE D840CA1A
FC8F9C8C 5C78F181
CE3E0032 328595C1
706B683C 2F99B7C6
ABEC1A16 DB724D99
E5043CFF 40FC308F
B64CDFD6 541D403C
1DA65242 2C26DB30
614D07AA F695568B
Character Slot 3 Codes
6B44025C B790CDFE
39AE22EE A14454E8
EAF3EC02 A65C6AE1
28D26994 B29B4ACE
C3CEBDB7 4757C707
0BDA4323 B01D4F2C
8661213E 8EB32D40
19801666 E794E8D7
36168AB2 646A5A0E
Character Slot 4 Codes
190C719C B06326C6
4B1CDF64 14625827
C32ECB84 41C9D85F
56A4363A 9ED9B827
C9227EE0 3035364F
B07C5837 E25C60FB
948EA7FF F7C5A2AD
EFBB4A37 7C21D290
67EA7424 077F5DF5
Character Slot 5 Codes
25B04A3D 19FCE040
A086DDF8 74AA5355
FA252481 E7ED4283
6BF28AB0 19EFE7A0
3FF34FD7 3BF3D3BB
521E9151 B40EE3AF
DF44C705 E4C9F9AC
1DA7A07C C5B1A892
C003445D 9FD16A0C
Character Slot 6 Codes
9C3E44AC 78EE343B
8A703112 97090B5C
AC56B2C3 A1677A01
15F13F9A 7C7B4AEE
43789278 25981328
B961F2AF A10D511C
18A219D7 F32DA874
EF522B0E 9FC5FAFF
08496BAF 0B74BFEE
Character Slot 7 Codes
8C2A4AAA F54B3D34
D12F0352 17BDBD52
D0134406 DD285930
D08737D7 79A0AEEB
4D181ABA E572E1B6
EA7D7BF4 E65329D5
4EB6BB9A 9799A0E6
521F0627 2D3EBEF5
FCBCACFD 61051761
Character Slot 8 Codes
D115FE91 881837BC
D3C8D99A FAECD2E4
81812ED6 BC33B683
949C4E18 0D8DCCF7
57EA02F3 4FCE3344
CD39BD93 922020C7
1FCD21DE AF59F561
B949C790 22BA4D1C
DA6F1BD6 AF0658B2
Character Slot 9 Codes
BC4D1D18 48D117D3
0FE81412 F056A092
A76637AE 0EAADE3A
820F572E F482292B
ED870CC7 04DC4927
A48EC45F 24E50106
9E26DA75 24BECCAE
8076E467 0557F21A
1274C352 92AA8730
Character Slot 10 Codes
BCA1D220 BECB1BA9
244B51B0 5E9D2B31
6B519523 D5BD7C36
8C6A8B30 0D089CDA
07C82A8E EED2149E
4C933ADF 2C1C8B74
D35275AE 4F377D4D
8655AAE2 C130CBF8
7B7D8155 E0E89111
Character Slot 11 Codes
C82E5431 238BC936
3A114336 FC1E6DB5
A2C43718 9D9AF2DB
77821DDE 50EB3094
492AC568 13E364F2
F6550235 EB4EF0B8
5C86C3D5 86CBB5C7
46BC7D7F 2AA4834A
74914768 5C8ABAE1
Character Slot 12 Codes
015AC886 08F13262
BF024B39 84BEEF82
FF143413 1F5F6D4A
A899FC8E BFEF0039
2DAA34A9 E716FD71
EAC039D2 6710B214
A318F186 B34D7926
C5A1D265 6D9B36EF
6F061048 49B8A4F1
Character Slot 13 Codes
8FA84B3F 0F18C791
C27413CD 593DAED6
11ABF8A8 37320202
743AF18A 82A523E9
BE7DE626 B0AC736E
7447D019 ECF4C823
2DDFC0ED CA94D00B
2C94AA94 90499E66
6FDB1F8B 18445DAA
Character Slot 14 Codes
6BA38FBD C58723F6
138E2B6D 901BECE0
CCE3DF36 9EFF6437
D29BAD2E C512FA67
053B3ACE C74D8143
FAFABA18 29C66827
2FDA5EED 58611A1E
37E68544 69B9DCC7
B3CDC3F0 47DC741B
Character Slot 15 Codes
E2996347 295A9F4D
9A4736EC 6812C351
D086225E F57D9C40
2DF4DF39 3C78E21F
4E61895C B8E2FF15
2007F4F9 CD114987
6407CFF0 63E9AEB5
1C04271A 573DCD88
8B7C476E AAF2FFEB
0000F514 41574945
89C42DC8 63E6E6B5
9C4FD0B6 8CB73CF2
56BE1534 481DF2EC
B63E07AE 7C868F55
80A434A2 5576B05E
82A2FD3C 67DA0883
69A28DE9 BB28B433
900A58B6 1A147832
9FE0906D 1515191F
BD402F81 8D4FDC57
CD7C4C53 18806BE7
4AF3C424 A9D0678C
2818A76C 48CAA9E4
CB34528D E1CD362D
118BD2F3 A333034B
09694F02 90763BD6
9D5BA9FA D84B43B8
9C78A7F2 8D9FED50
8A4AA195 789DB300
D3FC4D98 883AA801
D0F1A770 304A7C0F
8B7C5631 30A27C98
Have Characters Codes
80D8FD38 5DE1F141
2D413A1C D3C3F1B4
632453AE 7CA26095
BFD6E713 EA8FCAA8
4E7D0B14 47EE2B34
1D16522A F9132D02
FE773104 D1745CEB
B6E64A25 C3E0BD8B
4D59F7CF B3D53394
6370AC0D EA31829A
AB6F23FA 45131A7C
0FD664A2 A721820D
0CDAC567 6074A78D
0000BB11 59503545
5CB6A793 C24DE0BD
B7225EB7 261774AD
000043DB 41494145
E4B46A5D 3B33A806
9E9A94A6 A5A190E9
A87CC608 FA9D9DD6
0000ABB1 59494245
1B8AB1D6 11E21B90
017150AC C9FCDF26
A5022977 0B690E4A
F9683041 979B1127
0000BAE4 41494345
6C6AAC0E B66D7C88
9C4C0206 972AEEBB
A9F1EC21 CC1C3E96
99EE5CAE FC9196F3
248623A0 0757499C
6F089458 DAC6181A
0000B3F8 41495945
2368D243 9A3D797D
20A5F3D2 A218D1A5
Janis Codes
80D801AF A5264CF3
E7CE0822 88532C31
84D44FDD 0E9E04CC
D1E13523 EA11D424
812C1DE0 440E06CA
5B08424A 7D7ACB20
4D1F77CE B649F3CC
5BD8AA1F AAFCFA14
BB9E3DEC 9A314DA1
0000C0A0 41484445
2FBA8000 11C1B7A6
D6BEEE0E 2B4A54B4
036C64EC FBFFFE3C
00006700 594A3245
CA43FAEB BC9ECB6F
06A27516 765C17FA
129CA501 B8249BF0
CF29F3CC C90F734E
A7225844 33C5500B
CCF14344 8CB82644
Race Codes
08132CCE A9D2BFAF
D6A17BC1 AFD1D927
9F784C70 5E004695
08132CCE A9D2BFAF
9A681B75 626D2014
CBA769AC 660502F8
351CF141 AB6FBEB8
14D705EE EF327301
1DF18A24 47D4FC85
14D705EE EF327301
9EF074BA 11E79B0E
351CF141 AB6FBEB8
14D705EE EF327301
0B74B229 B2260C5D
14D705EE EF327301
14BF8AC4 773180FE
08132CCE A9D2BFAF
D6A17BC1 AFD1D927
653F80C7 DB54C104
08132CCE A9D2BFAF
21AA3B73 988A4AB9
5AE68B4D 54CCA965
F94B9F28 B52D477F
D3793F7B 87E73BB2
F9EBA4FD 0A9C0035
586A30AC A7AFD2E8
F9EBA4FD 0A9C0035
7B13EB4D A8C57BE4
0000D420 414A4C45
827077A5 96A7891E
Character 1 Codes
665997AA 37B0F393
227E64FF BF273404
665997AA 37B0F393
948CA95B 12F32FC8
665997AA 37B0F393
FD2B6DED E2F9364A
665997AA 37B0F393
958F1A83 5A0A9E20
A782AB44 B71DFEF1
0CEEF514 F1E41209
Character 2 Codes
DA13C53D BC193A0F
227E64FF BF273404
DA13C53D BC193A0F
948CA95B 12F32FC8
DA13C53D BC193A0F
FD2B6DED E2F9364A
DA13C53D BC193A0F
958F1A83 5A0A9E20
585B0588 CD69A377
0CEEF514 F1E41209
The Flash Codes
2C4D298F 10DB3E8E
9F9D7051 6C21BCDB
4DD12078 305A2162
37252EDE F8A61500
DA7715AC 110183AF
A2F086DD 8B27769A
C458FBDC 881C9032
28D992C7 A277E80D
01FDEB14 FE47E426
Batman Codes
60CB5D8D 9F6B37F6
C9EB3809 D08332A8
4204C1C7 C478D285
FECAB930 D52236AD
7DA7FF08 4C6BAC82
062CC7D3 03352233
851D9E66 7DDBE0FF
5C652A2A A2402FA4
33D1194D 1F88EE59
Superman Codes
F601CA6C 72321217
A00CEFE5 C7659960
DAECFA09 6484E960
32C5F634 B6F2130B
53A489E5 AB97DE19
19EC428E D29F4D9F
A414200D 15770A7A
F16F73B8 70890FA8
3746862A D23DAE9F
Wonder Woman Codes
95EB87BE 89BB41F6
C28B2811 4B657A8F
496BD9F2 6407BD9E
9C6F77DC 422D1BBC
ADF4BC5B 7FE21D13
1CD28266 D40B0551
AF791337 3817AC69
D6FB3D6F 3AC7FE12
03684505 5B1E8608
0000865C 41544B45
721A48E6 06BFF4FB
DBE3F3EE 472EDB6A
A1695C3F 6D66A6D5
25E3EED9 6F3BD237
2A18C124 B6EA4B0A
0000C8C3 414B5745
4A92C852 8900FCDF
7EF8DA0F 51A20C55
4047CEC4 C3CF5D49
135713AF 3C6EB8E7
4047CEC4 C3CF5D49
19E776A9 C002EE4B
4047CEC4 C3CF5D49
579D7753 8084E78C
A2B873A2 53BD625C
D2F996DD FB763917
6C5B0E66 DC5AF2FB
99D822B9 2A3AD355
4AB4A65B 28150B20
Portal Open Codes
B0C0F775 0061093A
456C3BF9 90FDE6C8
C5E36CC1 FFE9FEFD
CA71DD61 08666A10
43094DA7 51300EE9
C90AEB74 D8E681DD
AFF1623B EFDE3201
470CBEB3 F88D6FAA
B3FFE784 B0CAC438
ED92165F C5436DCA
Unlock All Stages Codes
53DC5CE7 59404188
0B030DB5 9D65650F
9F96CC6A 3C9785B2
E5D72050 7967978C
1CF6EFA9 6ED27350
BB2A289B 204B02D8
0B83203A D5F98136
B948D3DE 6535BA79
8C21E73D F076889F
53718C8D FEE39702
Have Stage Completed Codes
2938C0BA 7B15F3C0
5A787AFE 40355BE5
85964A83 A7B9B8A0
37775B89 D9F7227E
BB3A8377 004C8307
70B7EED4 CEBDC0E6
F14551C7 F9B5777E
7D5EF3E0 96E3B1FE
42A44766 A556CA84
53718C8D FEE39702
With this game, it will not read thru the Code Breaker DS.
1) You need to boot up the Code Breaker DS with no cartridge plugged into it.
2) Add the cheats using the Cheat Management system, then when finished save the changes to your Code Breaker DS.
3) Eject the Code Breaker DS and insert your game directly into the NDS slot on your DS/DS Lite.
4) It should read the game properly now, goto Select Cheats.
5) Select the cheats you want to use and Start the game like normal.

-CMX
0000028C 41515445
52DDF0B5 2F6845A4
C2735816 EA55EF59
3A326DEB 1F3BDE1E
Score Mode Codes
295C2E34 62E33C78
A438E74B 6167ED5A
A8D5B3EC 58F3EED5
Have Piece Modifier Codes
1300C14A 6129355E
58E19994 57F943E6
1300C14A 6129355E
9930C75C 214141C7
1300C14A 6129355E
DAE1D2C5 909CF6FA
1300C14A 6129355E
7DEAFDE3 4010A415
1300C14A 6129355E
65894046 AAA5AD43
1300C14A 6129355E
ACE8F839 460190C0
1300C14A 6129355E
1F4C3893 D4757C9B
D4E04B14 D4881F38
50F959C2 4DE6C956
D4E04B14 D4881F38
6D5F209F F3DB6ADE
D4E04B14 D4881F38
1F22D01C 5A3BD38C
D4E04B14 D4881F38
6552BEB9 C815C3F9
D4E04B14 D4881F38
6F31639A 509EF083
D4E04B14 D4881F38
F3D4D3B9 F9BD5CFD
D4E04B14 D4881F38
34A9F8F9 58EDE3CC
26A9AE2B 6D0BA885
03C8A662 2F0FDA5D
26A9AE2B 6D0BA885
DFB4D33B 0AB3A84A
26A9AE2B 6D0BA885
7F8912FE 3B50CB74
26A9AE2B 6D0BA885
DF3E6A50 3E5E8242
26A9AE2B 6D0BA885
82D2989E 40D4E0E9
26A9AE2B 6D0BA885
76D736B7 DA36AB7D
26A9AE2B 6D0BA885
A20D1DDC 9C9B5AD9
7EA85C54 00596A0E
EAE40BF5 B76031AE
7EA85C54 00596A0E
DD402E71 8CD0B6B4
7EA85C54 00596A0E
D4D30991 73422FF3
7EA85C54 00596A0E
1C99BA9E BC8A220F
7EA85C54 00596A0E
2471EE4A 25452068
7EA85C54 00596A0E
8C5E769A B550C59F
7EA85C54 00596A0E
141E90EC F336AE33
Other Mode Codes
8BF9DA85 C18512D4
Have Piece Modifier Codes
1300C14A 6129355E
1CB8E4DE 1F5DB1BB
1300C14A 6129355E
17FB46EA 57A05FD9
1300C14A 6129355E
4925D0C1 7B11501A
1300C14A 6129355E
D86BBC58 BD063285
1300C14A 6129355E
14E231B4 BE7FCB08
1300C14A 6129355E
452DA613 3A8907E1
1300C14A 6129355E
4D8FAE40 5D92F5D6
D4E04B14 D4881F38
BC9F85C6 F1DB0D25
D4E04B14 D4881F38
01D5A95F B2598101
D4E04B14 D4881F38
2683A23A 06396F8B
D4E04B14 D4881F38
E52B3637 071D55D6
D4E04B14 D4881F38
12054FC0 7B859611
D4E04B14 D4881F38
3D2B3141 6D270B67
D4E04B14 D4881F38
9DC1EDD3 2FB74A0B
26A9AE2B 6D0BA885
D73A351A 2DA035F1
26A9AE2B 6D0BA885
3A644EB8 E337849C
26A9AE2B 6D0BA885
6B5637F0 517495BB
26A9AE2B 6D0BA885
B8153498 A2C4DA00
26A9AE2B 6D0BA885
016384D8 4778B8D7
26A9AE2B 6D0BA885
61EB9DFC A1FF295B
26A9AE2B 6D0BA885
F30D2349 EC7DD7C1
7EA85C54 00596A0E
37C31960 E7B31131
7EA85C54 00596A0E
FFEA3C19 561DF8F3
7EA85C54 00596A0E
789D2DA7 4945B7ED
7EA85C54 00596A0E
BC0B59F5 839535D6
7EA85C54 00596A0E
FEF03F9E 346068E9
7EA85C54 00596A0E
A07A406E 1E946044
7EA85C54 00596A0E
0A90216B 8692D7FF
0000FAD0 41365345
41077ADD CE58FE61
FBE994EC CA9C5BD0
C9A12943 814DCEC7
298D9C40 5BB6B3E8
D3FEE8A2 2EAEDAB0
54A630DC C05EC023
11EB6330 0DD8AA21
4693071C E44E2F71
2188E2EC 1ABB4283
E3B4E730 EC826559
00000A47 41365445
6BE799B3 9AF35712
CCD8140E FEB460C4
402D80D6 7F49BFD5
4E4A8D56 79BD9D66
8FFA6F6D 47D9B819
B28CE22C 7709A2CC
00004D56 415A4545
B9BA403B 570F818A
0D2E5361 2AE70C18
2FDBC8BE 5DD30DD7
9FFA1755 48E5C6CE
7E045E0B 2E4A123B
0C8E7E72 B8EB816C
141EDA78 260F169D
CE615355 6FDC8DD1
0C5FE813 7493ACFD
E7F738E2 F216FD88
C932069B 2CAF7980
A62E8056 3F30E6EA
F25573E6 C72BBDD6
A62E8056 3F30E6EA
B24E457E F4C75A64
A62E8056 3F30E6EA
1CF37284 59A8DF4C
A62E8056 3F30E6EA
70B91BEE B263884D
61069D19 1ECC2A4F
70B91BEE B263884D
605B2902 49DEF3E2
70B91BEE B263884D
2298B335 BD1BBDBF
70B91BEE B263884D
0366E71D E516AF0A
776D98C0 C1ECC695
639ECA34 8577B74F
5DEF2E09 633D5AAF
618A9CEF 94ADE021
308DB4E6 63898419
5DEF2E09 633D5AAF
44815D70 25189316
331C1DDB 4510D54D
126E606E AE80D9EC
23D76A0A 7E2CE4A5
E43B1544 4F3E68A9
55B15D1A B9C985E7
3614B956 4CF6ED64
BCD366D2 60D8B5E8
C2162124 68C1B5B1
CC14705A 0B296F12
C2162124 68C1B5B1
84F5F5A5 CE065139
6A385E1A 360A6136
1B72F54A 4214980F
D851795C AA8E0580
6A385E1A 360A6136
1B72F54A 4214980F
E03E4180 40C60E34
626DEE2A 03168695
E1249266 91B2799A
1C3E3374 D2527838
6A385E1A 360A6136
B7C15C66 3232A637
42827898 D9EC9492
6A385E1A 360A6136
B7C15C66 3232A637
25BF04DB 2FE659D5
6A385E1A 360A6136
B7C15C66 3232A637
ABB5DF69 42D22017
6A385E1A 360A6136
B7C15C66 3232A637
A65AA9E6 5F6592B1
6A385E1A 360A6136
B7C15C66 3232A637
C9BB4271 04B99BEC
DBA6281B 16055633
66DAC7C7 89E0BC6F
9168A65D 61741EBA
6845173F A9E9905B
F74D33D4 CAE575DD
AF6BCE1C E9CB8734
9CFB32E7 B4109788
934430D9 7135A88F
349887E5 13BE45AC
582C2D89 A05072BD
98E7DBFF 215617EB
C06D4B7A 1731CACA
6EFF386C 31DB9368
7116158B 70E9221E
908317DE F9C2DD55
047A603A 37BE23CF
FAEE0F0C A68BB808
C4389268 7BDCC152
02153592 61737447
D5375D4A 47F06F00
278C9BEC 3D472E82
3BFC3435 FCE11F2D
0000FCF0 414C3745
88E08CE3 2FE5FC94
5272DE45 425368FA
1C9D0D28 1CA82A9A
7C07180C 250ED181
F2E47920 1962634E
DAF14104 D090CF00
35D2D682 88CB15D3
3690489E 5629BEAB
3760ED68 5D80575F
38EAE41E F7440853
F3DD1621 D468857D
2E87583B 1BEB950C
3A2B83AB 37785968
Activate Cheat Codes
10F8E610 5CC1A996
EE874D9C 4805193E
36272516 0D2B6E48
E6581564 CE594F81
60EC92CD 1D52A09D
4307C5DE 977211E1
65DACD90 196DF0C4
CEB9E0A1 0AB97F06
4A9A8884 9B3BC367
BAE9F503 1C7EA9FE
054CB911 F72B0D97
FD0F3AEC 81E03546
6D4DCDE7 9DD5A8B4
B4E5A2C5 93F131DD
C25C2D1F 7779E575
7C612E7C 636D63BD
45B232C8 72F9421B
BA34088A 7EC0002E
00007C93 414C5445
43F7DC19 E814C800
E8817C76 9AE2AD5D
4548B3EC 15B2C4A4
962D3C56 3B0F39E5
0000B10B 41534B45
8210C2E4 962AC459
BE1A2B8E D9B882F2
A520A4CC 5A5C341E
C7CFA0EA 9CD87749
E259B361 07C39962
00001AE0 414C3245
9CF4C4C5 14A3BD47
Jack Codes
6AE6BBB7 69E5DB8F
2E73426A 7E681503
FAD51443 D63D153F
E45B4D46 FE51DF1C
Amy Codes
BB8283B1 5AE2BDEF
C5EEF1CF 2A518895
87CECAC6 44B60645
961619E8 E5D6BBE0
00003101 414D3945
8E36DBC7 7594339D
CCF5FC38 0097CA3B
B359A1F9 7D7D6CBB
E8BD45DC A488674C
03A76C2C 2D3C652B
FE62D7C9 70B00495
00002609 414E4945
F61F5385 6DCE6073
ABDC2484 73967CBC
F58C6958 067A57BE
In-Battle Codes
Party Member 1 Codes
CE38D081 5889521F
99053E1A 9DA8A1AD
CE5A9D72 8A9F1612
C1DB2460 E6204F45
317F6DBC 486D6335
97BC8AB1 8E626035
0E6C7F9A CCC0869B
DAC828AE EF8734B6
DAB6C23F 30934A7D
F44810F0 BF0BBC7F
DA18AC62 45DBDCA9
0C2BF3ED 0A3002BC
02CD19A5 F8C198CA
C89791D8 7E7F6FDE
Party Member 2 Codes
73E176D2 C6AC24CD
A2CB1B6B 5796F157
7B459D8F D1E36936
E3592BE1 1B0A6BFF
A0893995 4AA3A68D
687F2ECA B8C1601A
99E55FBB 277C2135
144FB2C2 CD59A8C9
B70F14A5 536575F4
DDDCB9F7 73044083
6FC54A5E EC64104F
B060287D 88DBE448
8C2BDB63 C2ACB60D
DA1FA34B 4A73026B
Party Member 3 Codes
8E8FF962 37D5940E
46386A80 684BBCCB
968FE627 0015502F
CBDDAE91 BD5E4E24
6240B992 8F7913CB
C8388CA4 D5FFD1C4
3DE78418 BF003585
36B6C8E6 08C9AF4D
15AD6CE0 FAB10FE7
10256212 73B2E396
BEF74496 C2B477A3
E67B1ADD 0CED6255
F6FAC0C4 B693E251
CB0EB395 028DA49D
Party Member 4 Codes
6E142FCD CFA565DC
D288380A A50F73D3
F15A7321 AD5F8623
B1C600A0 57A6428F
32F16044 4B97270E
9B7FC4CC DB124FA9
9A03D1E2 F3B41C13
27B7AFB5 BC8D8548
357D74E8 57E67C09
CA36ED75 2DF42EA1
646100F4 641EBDA5
5CAF9271 DC4EAAFF
103BB6EC 6308C551
EB61226A 9F14A03C
Party Member 5 Codes
80DA1E7A F1FA3E96
A4728CDB 3C5B24AF
68823949 79A76C40
D8A1BFC1 C93DA5CF
1805C5B8 85C50DD8
36514597 F4F42CCA
01D940FD 9A368EA0
548DB9E9 E5D634BD
40E3D28C 86C55015
8E1ED87F 06EA3C73
86637A95 6239730D
44E6F1AB E4A64412
4DEAEE85 507F3753
BB23FEAE 48053721
Party Member 6 Codes
A59DDE7D 7A1A988E
FEF915B8 A6369294
07823D69 A6BCB686
49158EB2 0D029F3B
E833116F 4C7B58D0
5E82E5FB 39242674
0E17CF4C D3AE9B3B
66AF231F ABFC8B23
D2EA8247 8133F960
23C25FA3 5F7C4145
58F1BF6B A73380B9
9416768D 46855D25
4B243CFF CA889590
6EE3FD40 4EB7234E
Party Member 7 Codes
058497B7 3925B5DB
8A3EBEC8 DE7C35B4
90BCF03F 7C926F98
AD08673A 500F1528
FB2FF6E3 79DA4B80
96B066F1 73DA73FE
11E3DC34 C6B90852
3269E3ED 148E828F
D0552265 3C9C9F16
BA7151D4 BD4C6262
0D9E3543 4D56F742
514B9F74 F7234121
8C55487C C56D053E
FC739167 2E6AF34F
Party Member 8 Codes
45E0787F 9F470F2D
51F8F3E8 582BF1AE
A7F07CB1 26F8FBBC
A64B3BC0 3E305895
74BC863A C90F212C
AA522DE6 DF0F1205
721A53B6 CE75A03C
B0E15B3D D40ED43D
9828DD11 F022E239
9D21DD89 47DE011D
03092EA2 CC6667CA
B3F5644C B556D0D4
87FEAA5B 7B98A7C9
6560D10C 4C9CB297
0000B8C7 414C4B45
D9454598 C98929DE
4AE8AEE7 7DD6F37B
A40FCC63 917DB0AB
F339C6E7 A98A5042
61984DCD A7FA5200
A59DAE4E 53F896FA
FD68EE1B F96A8E6A
105960E6 DEB35D0B
3BC92765 344B3F45
7A2D966A 5718D324
17CD54F3 01888279
6EE78DA6 EA0065DD
D12138B6 A39FA913
Lucian Codes
E35D854B 33B2F669
29C1D3F7 394B4E9A
9CD75499 84BE1D54
963037B4 58BDD3E3
F84BF8DF 865702E2
5D42A07E B63047A3
0346B367 F231BF3D
00007E29 414D4745
A65F2F6B 1F7036E0
6F361F00 7776D1C3
6A3A1274 C35A4D3F
6F361F00 7776D1C3
09CBD2B0 ADF36E93
6F361F00 7776D1C3
0459E44B 1DAE175B
6F361F00 7776D1C3
946A9B93 50C835F6
B06D93AB 470E1554
9FF58812 024EAA4C
0000BE27 414D4445
69A28D22 0DEAC7BE
7E4FCFA3 BFFF8B92
3E29DC3A 255532DC
B3FC1470 4AB882DA
EA9920FB 1E01AEA1
3E29DC3A 255532DC
EA9920FB 1E01AEA1
1B3D38AB DC12D067
EA9920FB 1E01AEA1
322A2BC7 973B1F14
EA9920FB 1E01AEA1
4D62C9CE 753FC421
56EEF412 9B1C38D3
56EEF412 9B1C38D3
B86D9E81 A0160004
91BAE085 B9B6D8D3
AC5CBA0D D1CB5EFB
17C3B70A FBE89E8C
91BAE085 B9B6D8D3
17C3B70A FBE89E8C
40CB6BCE B6FA7A92
17C3B70A FBE89E8C
9FCF7424 8B82DCEF
17C3B70A FBE89E8C
E99BFE5B C40EEA5C
0B00500A 6EF79018
1CB85F21 3324F9A6
0EF792A4 6FA2D859
37049F3F CB21DB68
EAC2F778 E0C44F89
E8D1D254 5C8F5C26
EAC2F778 E0C44F89
7CB0A210 EE22D181
6A56E079 0796A168
0EF792A4 6FA2D859
4CE341A5 C370C0A0
37049F3F CB21DB68
B3E644A5 B04BCBF8
E26C0698 C3D17568
9EE772C6 1319C287
66B03EE3 B6591272
1CA2850F A087595D
5E80345B B531F109
1CA2850F A087595D
F85D689A A46BA353
2D54CE18 932AD584
CC7FD508 C0448A1D
A4A693CC 459407F2
5169633D CF08CCED
3B7B1A40 65B41B0C
0000317D 414D3645
6B856E60 1E0D0027
91FC84AB 56D41FDF
13B3B099 9610AAB6
46F5DCE2 7F88D0A4
CC121857 22588ECF
13B3B099 9610AAB6
CC121857 22588ECF
057DE253 2B031AD0
CC121857 22588ECF
3E7E90F1 9904EFEA
CC121857 22588ECF
D6936346 461FCF6D
4279400D B0756866
4279400D B0756866
667A8958 03CC21D8
559FA2A2 49AE11AD
D57122B7 5BE714D3
481448D7 7C11B28E
559FA2A2 49AE11AD
481448D7 7C11B28E
3F53E805 BD3D113F
481448D7 7C11B28E
941E68CE F6F11880
481448D7 7C11B28E
4B8425E6 27D67CD5
39E332D1 AB2CDEA0
D0F3C721 962F5C97
BEB4ECB6 C8EA11F6
23F3A865 ECD1AF37
9B2D618E D85B6F35
7EC8B851 793C7748
9B2D618E D85B6F35
93A62607 9A446519
C03AD401 D2FA1F45
BEB4ECB6 C8EA11F6
E6B8DF30 08DB2F20
23F3A865 ECD1AF37
1AAD6D0F 173E41B8
DD7033AE 47D235E4
8F908554 4AE93060
28F4DA7A 14AFDECF
5E5ABBE6 4AD9EE65
FB26A3BB C8FA44F1
5E5ABBE6 4AD9EE65
655C5EFE AB0133F0
702970B4 B8AA013F
2E510D6F BA2AF16B
A9CD880D 1FA4E878
C8EA5C66 6F6AAE59
A0DDBE51 3422F722
0000192D 414E4645
87114700 7531F54C
85816990 0E37D274
9D5445D9 0BB66CEB
DB7F4641 23525DC5
286A303E 04CCC8FE
08B6B3E8 3A695AC9
DB7F4641 23525DC5
08B6B3E8 3A695AC9
AC6997A9 1ADCF76D
08B6B3E8 3A695AC9
AF1C157F E4EDE981
08B6B3E8 3A695AC9
5FB961B5 E94E6F0B
1C7C0E6A 4E69BE69
DBC1B188 E8ABE344
949C00E5 3B7B4252
D2FE5583 86EBB30D
EC34E8FB BACC8095
CDD5222F 010BBD3F
D2FE5583 86EBB30D
CDD5222F 010BBD3F
E5000F43 92A8F038
CDD5222F 010BBD3F
63B5F845 D4F17158
CDD5222F 010BBD3F
B4434466 9EA9B773
FDC515A8 0FDA6BCE
FDC515A8 0FDA6BCE
BB4F68D9 7F655658
70300250 50BF6016
2EEB2A86 02508C37
02CAB89E 59042F20
2EEB2A86 02508C37
33974B03 6797000B
529FDC3E 5289A34B
BB4F68D9 7F655658
F2A9F733 DA179B3D
70300250 50BF6016
2421AF5C 55E35410
E3A97C74 69509613
2421AF5C 55E35410
6D695E04 5A04FDC1
2421AF5C 55E35410
BA85F696 0F19C116
45724D82 5C566D80
B589E591 110CCF81
9770A328 648747E2
1165C590 21D353EB
CB301E96 09B5733D
F01E85E7 6DE48569
CB301E96 09B5733D
70F74F90 4AA03C2D
6F4C2CD9 56FF760E
4BE4B525 4E4BB8B5
5A7F8081 F1D1880F
6AF8573B E1938B4E
2FABCC49 2AD561FA
0000EB16 41355545
6EF7E3B4 AB0E2A7A
490DFB12 EDAAEB03
0000CFDC 414D5045
87F5E344 93124117
0B8BCF54 7F55CA5E
387DBDF2 F7D71561
0B8BCF54 7F55CA5E
A6B90F8B B7FF57CB
0000A633 41564345
6FDC4E4B 9643868B
7172B4E5 5D0058AA
Player Codes
33699A6B FDD80F8C
A8550DD7 8D8D0A97
98EEBFDC DD368028
499FFD28 6E50F88B
Chai Codes
4430D04D 35AF244C
EBC50ED6 9F56D836
47756A8F A506D371
B084EFA8 97F9F2D8
Lassi Codes
620FDE6F 5F727D3F
77BF2002 A49ABA14
F2D84EDB D48C0110
5D637941 A2745EA4
Mokka Codes
AF371279 4CB5DCAC
F9947987 F5F2438A
0C9F290B F5B8FC8A
A1F846D2 226B689E
Pico Codes
DA565EFC BE4C1BCB
A035EAB3 83F01538
A2CD2E5B E331915B
A9CD429D 4EACC080
Sorbet Codes
EF7A8D42 BA7B4D31
C0BEDBBA CFD6F3A8
7840AE4C 09BF1607
F4A52D30 20AD40CC
0000A140 41504C45
633F0E6A F1995613
FC6B537D F15BF037
931F37CA CB79C896
F34756BA C3FA65EF
24B5D5D0 B16BD886
44223A16 E6D0327D
931F37CA CB79C896
B0D6C1B9 22A51384
DCF6BEF6 A70704C0
0DD53BDB CB3AA5FD
With this game, it will not read thru the Code Breaker DS.
1) You need to boot up the Code Breaker DS with no cartridge plugged into it.
2) Add the cheats using the Cheat Management system, then when finished save the changes to your Code Breaker DS.
3) Eject the Code Breaker DS and insert your game directly into the NDS slot on your DS/DS Lite.
4) It should read the game properly now, goto Select Cheats.
5) Select the cheats you want to use and Start the game like normal.

-CMX
0000E5BD 41514C45
78122E46 F6EBDF98
37F94A10 061309B9
7432F881 2D3DF263
9638B73E FD2E3867
EDADE9BC 751812D6
A36C755B C2484287
00004C88 41524D45
800BB798 FB11BCA9
E63BE81C 00049303
A2A3E44F 4F6C3C4B
Mario Codes
80E5D876 CB647D87
70810203 BFD6F271
213C4D7D 8A52DC16
EA882381 D2C29DA0
9505BF4F 58AA50D3
3B15050E 1890C8B9
D47FAA7E D01F14C4
47B4E856 F8AE4A58
329D9BAF E5FB3F9B
Luigi Codes
154B81F8 853B0459
674F19D2 02966D1E
3EFC2CC8 CA8653E4
C23542EE 45BE110E
1BFB818D BDBD8B26
48BF6FB8 BB8A1BBA
55210168 C4B2E789
0880F371 0C4CD271
1C7E50C8 79DE97A2
0000E6D9 41423345
6EC79545 CFC000EC
25C235B0 40BEF023
CF5DD847 85133E51
C852DC32 6E5C2B54
181D8638 C06EAE10
BA8E33DA 1F4EB52E
FCEABA43 34E8E329
E3BE8A0B EEBD1ED8
C280A38B 616EF96B
000070A4 41385445
6F555324 A436AAA4
EB18A996 515D6D75
41327A3E C5D87D08
D9224632 93BE7866
Story Mode Codes
Player Codes
62EB5E45 22F7D64C
A748FCBF C2860656
COM 1 Codes
F17557E5 1D2E5DDA
1A4C405B BB0E432E
COM 2 Codes
5D1AF285 980CAFAA
346C2D6B A6D3FA03
COM 3 Codes
78993D01 D994FA9A
3D71CB29 74710FC1
Party Mode Codes
Player Codes
928DBFF4 212C6747
A3868F79 10731B06
COM 1 Codes
C5965F29 D6DE67F6
1F091313 AD387BCB
COM 2 Codes
817D0040 7EA14D23
06E16A6C 519EB75C
COM 3 Codes
62D9AF92 BD921CB2
29E454B9 2CB59647
Gallery Codes
39066BB4 0B50358B
A9565181 F854D8B1
8B33DA49 9BD8C820
EDFBF570 D6DCAEED
88326D8E 6E97A3A4
EAC1235B 97C455A6
8980EB80 4EA6B90F
DA060179 C42A65E6
E431CE66 1A71A3A6
41AEE780 457BC703
31BBB863 5DA631DD
F6E3FDB7 E779906C
E70663C6 7C2484DA
221C3030 4C60FCA7
D9224632 93BE7866
D0A324E8 B5385CE8
77F13781 D9F98065
362B68B1 289B93CF
00008946 414D5145
602AB039 D8D7DFB9
5D5C50B3 9EB05C2E
1A536639 A7D1DE7A
478AFDED DFCD7E2B
E8C4F53A 9991B1D6
48BBAE7D 0B65482A
563F37A5 1F0398E4
74D44FBA BEFDD29D
DECAB690 15B2958E
C4D571C7 0F4A40DF
22F0C411 2E9F2184
0000544E 414D5645
2FFBDD66 DF82760B
5CA962D2 37474A24
632CB305 567F5C78
8738E0A7 BEE0600B
48FADEDC FC58CCC8
8738E0A7 BEE0600B
AC7D09A0 222AD4A5
8738E0A7 BEE0600B
9A6FA784 D2FBF077
8738E0A7 BEE0600B
F3976A3D 09ABD9E1
616A4920 3CDB8615
C7699E53 586CEDBE
0C917B20 335778E3
36F776B1 A9572110
908BDE77 6BCBE3E7
A0F83FF3 3C3323C4
908BDE77 6BCBE3E7
60418BB3 94D4560F
908BDE77 6BCBE3E7
6313C9E7 60A67066
908BDE77 6BCBE3E7
517078DC 4F14CD5D
4C44782C E9D90A93
F9FBA2EA BEF4B9F7
F395FBF9 13E93F1F
71D0FA4D AD61E4A4
96420FB0 2FD6BA51
2766733E 8ADAF5CA
2E7183C5 F91FAD18
9D15529F BBDB8846
DD5FA8DE 3C53BD6B
Unlock Character Codes
C2F44F73 1E1AA968
B560545F 995F1F34
6BC20991 5A415252
0851C989 B3C9B955
98AB706A A8F563D2
9E1E3DB1 FD72C038
55A8394C 8CA6466F
19A8611B E0BF7334
C5529B70 BFBFE52B
1DD0AB3D CF7AF9D4
7774D86C B97A4B76
75298BCC 5F6C86EB
B28002F4 393DFDAC
F85EEB8B 2E289BD4
8F49F807 247422E5
DE8D12E0 4DE5AFBE
F19D51C6 112E4A52
0EE94A3D 704E15C4
84DBA99F EE07B545
000075C9 414D4C45
0B98F116 A82552CF
7E64BBA9 DD5B2302
C3A8E380 6C06662A
9E3701C1 D4DA2238
A0187CE8 357D0521
Unlockables Codes
9C76EBCB 89F1312D
022FAB50 0B284D4F
9C813140 95D472D9
85688936 80AAEB79
E1420379 C0993D86
0000AC81 41454145
E85E5D10 CD56E42D
4EF6009A CC3A7FB0
78A97622 4DFEB3BB
78A3B12E 026F297F
78A97622 4DFEB3BB
4894295F 3489E2D1
8D6D0ECD AF0E7CC5
2BCB6855 54CF2171
8D6D0ECD AF0E7CC5
8F55B901 01898A72
8D6D0ECD AF0E7CC5
665C5681 23DE599D
2D58EEB3 523F5B86
0000161C 41355445
B67F3F17 2F4D86DE
4303BF20 CA2E5B38
BB862EEF 45AD780E
In-Battle Codes
2451FCFB D9CB9915
BE2048F1 047AEEFF
2451FCFB D9CB9915
60BF6D24 0631656D
FEAF3055 AF771B0E
F0346B21 2789E35C
FA99342E 6021E2C8
2A6D4A0D 03B86099
F90046F8 2849A4C5
Character 1 Codes
FDCC028B 13D02214
2B6126B8 9B5EF12C
Character 2 Codes
ACF9E00B 2294B069
490CC22F CE5EDACB
Character 3 Codes
C7865B15 CB6F03DD
2EF0B2CE 4B27179E
Character 4 Codes
4092A3BE 3FD90B90
89075010 8E826197
Character 5 Codes
2D051EE4 6704B365
73280E8C B1B5FEAF
Character 6 Codes
F68FD3F5 8E617293
14DA698A 149B106D
Character 7 Codes
8B446A4F 04AE5624
77F0ACAE 28B145C7
Character 8 Codes
F4B31CBA AD50FED4
2B65F998 69CADA48
Character 9 Codes
B1D098F7 69AB2972
D4C4C039 87BE67A3
Character 10 Codes
69EFB66C 4556C301
0C2C141B AC6B5306
Character 11 Codes
DAE3E083 AD3865F7
A31B2CC6 14B14875
Character 12 Codes
799E03D8 9B8E6B7E
CEF9EC99 5DAB699B
Character 13 Codes
36566C12 806D6C11
C55C10BB 8DE0561C
Enemy Codes
2451FCFB D9CB9915
6A0BD2AE 884265E8
2451FCFB D9CB9915
B4DBF670 79A5AD17
D6814B48 8A525436
6A0BD2AE 884265E8
2451FCFB D9CB9915
8753E91B B13F7854
2451FCFB D9CB9915
40F42B32 088FE86F
D6814B48 8A525436
8753E91B B13F7854
2451FCFB D9CB9915
BD465A25 7674FF7F
2451FCFB D9CB9915
1B047781 18DDDA5F
D6814B48 8A525436
BD465A25 7674FF7F
2451FCFB D9CB9915
32361FDA 1105CE0E
2451FCFB D9CB9915
A1E0253A B43A2C54
D6814B48 8A525436
32361FDA 1105CE0E
2451FCFB D9CB9915
72A6F590 459B9CD8
2451FCFB D9CB9915
01A62CC3 F87C171A
D6814B48 8A525436
72A6F590 459B9CD8
2451FCFB D9CB9915
8BA8F7D7 8CC2195E
2451FCFB D9CB9915
890D30EC B916FF25
D6814B48 8A525436
8BA8F7D7 8CC2195E
2451FCFB D9CB9915
5271E9D6 D96B8ECC
2451FCFB D9CB9915
BC4E8A18 816A997A
D6814B48 8A525436
5271E9D6 D96B8ECC
2451FCFB D9CB9915
A5BD5EA6 8D69589A
2451FCFB D9CB9915
4B7899F0 F6D6A02D
D6814B48 8A525436
A5BD5EA6 8D69589A
2451FCFB D9CB9915
59FAC8BA 1D2D7373
2451FCFB D9CB9915
5C6AC737 16E5E9C4
D6814B48 8A525436
59FAC8BA 1D2D7373
0000C46A 41364345
9AB40229 8D7213D1
02AAA31E 4050973A
B668A5C8 8A787548
9E3273DC 283DE29C
A18E09DA 8A0A3DFF
584DA649 5C0AA829
290601EC 150C13FE
9E3273DC 283DE29C
E98643EC CDC51874
9E3273DC 283DE29C
D1D67CD1 9EC599D9
5C97A5AD F68DFC66
9EED9A1B 7D2EBA81
5C97A5AD F68DFC66
DB097012 73ADADD6
77B7D103 FA46ECE3
AB4FC86E E441A347
9EED9A1B 7D2EBA81
AB4FC86E E441A347
DB097012 73ADADD6
567ABD27 0318412D
5CA62CA5 4DC8F11E
9EED9A1B 7D2EBA81
50B6415C 76B30B60
DB097012 73ADADD6
FEFE7029 B9DB5486
5CA62CA5 4DC8F11E
9EED9A1B 7D2EBA81
BD97FB22 1ED0EABD
DB097012 73ADADD6
24ACD945 E65737CE
50B6415C 76B30B60
9EED9A1B 7D2EBA81
BD97FB22 1ED0EABD
DB097012 73ADADD6
E03A25A0 22AB98BA
BD97FB22 1ED0EABD
9EED9A1B 7D2EBA81
50B6415C 76B30B60
DB097012 73ADADD6
4FA2F89B 4D57C8AB
BD97FB22 1ED0EABD
9EED9A1B 7D2EBA81
5CA62CA5 4DC8F11E
DB097012 73ADADD6
77417018 21F860AF
50B6415C 76B30B60
9EED9A1B 7D2EBA81
5CA62CA5 4DC8F11E
DB097012 73ADADD6
B1B59569 6560ECE3
25DF5DB9 3AA5067C
380FAF6C C74618AD
A50A278F E301ED82
70592BDD 96A92C7D
062957B7 31E13DC9
B32517BA B602C074
28DA72A2 634362C7
B32517BA B602C074
EC846499 EAACC841
3309ED3B 7E6BBBC1
B512165A D8CE5E14
A606DDD6 AB3F93C5
8291CF42 04DE7E36
1F834DD9 77CBEA5F
F0E585B0 5473272A
69D707F7 F4D6315D
DEB6019B 6A620E43
BC406244 1E0078F4
A498C9D2 2E29EA60
7C062100 D630442F
7A826C24 085EA219
9C29683C 7B4AA3F3
A33AD61F 830044B3
67CD8D61 CB201F84
91C75340 F4F0D9FB
E49464F6 20C83308
67CD8D61 CB201F84
In-Battle Codes
00E38B6A 78004832
690EE860 49F22F47
00E38B6A 78004832
832609B6 EBE42442
8736C417 42012AAB
1A9D79A8 D1D6291A
59C0B948 E888E929
E7C28E68 6AC44311
8736C417 42012AAB
2C87E050 6FCE2EF9
BDADB2D8 9D33C36C
7F0D17D5 E259E6A5
ED863E42 950477FE
71A09567 7EF08EFE
10D01C0D ED601801
5604007F 4DBD57C4
D03FFFEA 09B69ED3
B77918D4 335AA8B0
F9ED13BD 728BF1A8
EDED7BCF C9943982
22C5DC0B 171DCA00
FB5A9A0C 4F81B3CF
5DAFE275 04898324
5EF7F197 C5B07A80
DB384210 8212DD4B
00007E6E 41364245
AB09EC6D AC38E448
A5E01602 1F2685D4
3186EA3F 9868BA9D
CF21401F FB0E17E3
AF072C40 AF6B7ECA
C4A2324C 2B09F949
3927B1BD F992A4B8
CF21401F FB0E17E3
91223C0B 2BAC0E69
CF21401F FB0E17E3
0231682F EB8C2266
D1C056F6 3B712D73
54B80348 195BC65D
D1C056F6 3B712D73
37F385C8 CF9EA3DF
80A4C5BE 133A7E83
B947F1AA 6A4DDF7B
54B80348 195BC65D
B947F1AA 6A4DDF7B
37F385C8 CF9EA3DF
171D3F54 E9383DB8
938E077B 7E527C4E
54B80348 195BC65D
262E103F 53F9DB00
37F385C8 CF9EA3DF
4A05EE5B 76D4AD0C
938E077B 7E527C4E
54B80348 195BC65D
69E198B8 FB5E7562
37F385C8 CF9EA3DF
B1F768EB EB801280
262E103F 53F9DB00
54B80348 195BC65D
69E198B8 FB5E7562
37F385C8 CF9EA3DF
7E03B4B2 B409A6E7
69E198B8 FB5E7562
54B80348 195BC65D
262E103F 53F9DB00
37F385C8 CF9EA3DF
4BB8AFB5 C8EB3953
69E198B8 FB5E7562
54B80348 195BC65D
938E077B 7E527C4E
37F385C8 CF9EA3DF
297BAC62 9CE64246
262E103F 53F9DB00
54B80348 195BC65D
938E077B 7E527C4E
37F385C8 CF9EA3DF
7360A27D E5349FF9
D415FC7C B96A8D6E
6AB2174B DB806789
8A03DC14 01A8059C
23086842 ED18E36C
55CDF4AE 5CA79B55
63A097EF 08EBE6A4
94B16EC5 20729FEC
63A097EF 08EBE6A4
AA424391 551BE08C
407F7908 41181156
2F36A728 13442FFE
294B18A6 D93A7BDB
1F948135 309A2CF1
DD524AE8 7D96AF91
AB930F78 648C7692
C70CC7E3 F5A18B7E
8FD86C0D 49C15054
DAD01458 69FDBFA9
E0292F28 59D1EB78
F3B2C107 98FBCA8A
4AC1F7F4 13D2AB26
1C100D3D 62825310
DABF6722 B2C056B8
772C0CE3 F1C576B1
CEDBCCFC 10843CA1
F530CB9C 9093FF96
772C0CE3 F1C576B1
In-Battle Codes
49BAB50C D65AEE16
B52B4882 B682E61F
49BAB50C D65AEE16
D1ECCDA0 FA5E52F0
6D5B6DAE 3DC6601A
BFE3E76D 8752C217
C8B2B56D 53A640F4
6322E297 BE140267
6D5B6DAE 3DC6601A
6660710C 3C0B7FFF
0A7619F4 B182D131
9A8D0D84 3E0D3BC9
7B473D55 A766CD02
77310A04 8C251C51
9D982C48 DBBE3744
FA142CA7 69C8B297
683A759D 4CE5055D
F9E2A718 5F5C416A
5D5754F3 3ED0B927
34F78041 B467E836
3B8E2D5B 6AC0D0CD
FC1F9AFF 8BDBF442
1F91E920 8A36D523
9C2593B8 3EF5BEB2
B1FEC03B 8CF13A27
00001360 41364145
BA426383 8A86544D
248EC25C A8BF0D6F
2893298D A513E8A7
0C602C98 1B20494F
0260004F DB9A032D
776658B8 A2AE6240
7A86DBFC 33C20102
0C602C98 1B20494F
C4C4D257 FBB9F998
0C602C98 1B20494F
8E17C265 EF616C6D
E221CC7E 7BC65B2E
EE6D9A90 CAED57A9
E221CC7E 7BC65B2E
B73537C8 2F2E5A0E
FFE5D822 339B5913
742B00FE 874E7AA6
EE6D9A90 CAED57A9
742B00FE 874E7AA6
B73537C8 2F2E5A0E
0E16F554 D48E33A9
A838B76F 4B9463B1
EE6D9A90 CAED57A9
DD0EB6E4 C44BE473
B73537C8 2F2E5A0E
2236E6AF 492BC173
A838B76F 4B9463B1
EE6D9A90 CAED57A9
10AEBDC2 BA19A2F7
B73537C8 2F2E5A0E
ACC4819F 8A40D167
DD0EB6E4 C44BE473
EE6D9A90 CAED57A9
10AEBDC2 BA19A2F7
B73537C8 2F2E5A0E
6E66DAB9 FE1FBEFE
10AEBDC2 BA19A2F7
EE6D9A90 CAED57A9
DD0EB6E4 C44BE473
B73537C8 2F2E5A0E
18C9C81B B317B004
10AEBDC2 BA19A2F7
EE6D9A90 CAED57A9
A838B76F 4B9463B1
B73537C8 2F2E5A0E
28016639 ADAE0F69
DD0EB6E4 C44BE473
EE6D9A90 CAED57A9
A838B76F 4B9463B1
B73537C8 2F2E5A0E
88CB94A2 16BA547C
5ACA0EC4 6739EDAD
58E14E40 50B3A08E
6E3F16B2 3A78D14C
FC1B8467 CD90468E
17E8C486 BFC14454
463951B1 59326E50
60784306 CEB904A1
463951B1 59326E50
7F7CF283 91AF3A7F
60C75D29 E777CE92
1ECC1778 13ADFA16
98B092C4 445A0D45
B623AFF0 2FE0C172
F076B6EC D6CE597C
5EC5DB2F F5CF1F1A
0066999C B956FBD4
690312A1 DA68D612
B58B72BA BBFD05C6
36B48A06 D1B940ED
8AA50C18 462D1EFE
FF792DD3 FDB69217
C807895B 386E1B4C
3E7D6C51 BEBB311E
A5FC8540 8F7D0DB3
F6E8465B ACF46CEF
6F550762 88151FD1
A5FC8540 8F7D0DB3
In-Battle Codes
FD3EF4E8 C4CB9A5B
93592DB1 59017F90
FD3EF4E8 C4CB9A5B
E23DD6DB 54F8C30F
8ECDBFEF A9C238CA
C7447104 595315B2
417E6DB9 D4240F48
45077B15 2076AEE8
8ECDBFEF A9C238CA
05B7FC8F 19B29EF3
6C62BA42 2A69684C
743280A4 5DA2A53A
DB10A91B 14A68FC6
88D15E28 8A9B8871
E51B6298 606E5BCC
16C539E7 AC381170
D95FFDD8 52FC382C
3BA2CCFD 1C6975D3
9D8C6DDF 5EB124B4
0662D0FF A55689BF
2DF938A3 CB3351DA
40583252 C8F886FA
43350260 13DD186F
1A580255 074F8919
9E1B772B B2334F9B
0000DBFF 41525A45
F9419FD7 DFB94DA5
7613DC48 0673D233
87CEB4FA AF04960B
F8597E31 224883BC
BE242A34 8656C76B
C0C692C6 4E178B64
938523C0 F56AEB1D
3425BAD1 D6AC6161
47943992 F0040C51
Form Modifier Codes
283FD1F4 9AEF2881
432F6599 145C490A
0319E100 8DA1B891
D30B98CF A7B8EE26
FB3A819A C0BD9A2D
1B975994 A8D4382D
65E87094 28322AB1
4417E938 BF01BC83
41F6155E 79A98E16
A151B6C1 AEE2CCD9
9D9EC757 480385D3
CFB64367 B1B623A6
C26F5E63 030D6683
AC73F43F A3A40D2D
00009C4B 414D5445
2C34C7C2 4E30887E
5E319F66 A55BDFA3
43F0EA05 213DA76C
E7F82A64 AF3C6F93
9884E615 470C22AF
DA0C9916 90F583B1
Meteo Codes
6C916318 DB7751FB
758FE00E AB45EFA2
D8C050FA B6B53657
3A6BAB4E 7C0A1B46
9A93D312 81078DDA
42CB1BCA 70BBFE8A
07E3AAA8 106EE37E
5D9EB7AE 59F04CA0
B171FB12 094BF1D6
F1E0F6F3 B215984C
88DBC5C8 A9A53741
282BE554 76DBEA9E
E352F622 A99F173D
0000B516 414D4845
E7894B6E 610DEE89
D2970294 A039FB59
3CEC5157 6B885210
13A706F3 DC075921
A76E1C15 016CA27F
364E5EBF A8345F0A
31F41DBB EED8C149
E7599653 09F77949
A820FC76 E5A06A86
00005043 41503245
2C214DA0 907F93D4
674D1940 1F0804CF
FF1A0C83 BD7BCDBB
0C76A8FB 9A2E012C
E3584609 23801381
0B8AA1B6 808948E7
7B06A475 D8FCA494
86A19E4B 9EC42947
0000DFB7 41434E45
C4725E47 0A70F126
BCEEDED0 ACB50FFB
Training Mode Codes
D8A59E2B B20DC4D9
CCF15C0E B1A5AEE5
00002152 41535A45
14B80D51 6223F95C
9F00DE80 41B9DEE3
ED10C6E8 E1799752
FD4321A4 FE4E7BFB
4A48B204 4A5FE01B
D528F777 12463071
2AA59FAA 60D79E60
80ABDB3A 9C4446CB
D528F777 12463071
44DDA552 A3A13E62
3A5F5630 72960944
Unlock Bonus Codes
32560421 8D876FCB
AD18844B 562D98B0
32560421 8D876FCB
93338962 955C9FDF
32560421 8D876FCB
99675647 A4AE24D0
32560421 8D876FCB
D3530CD4 C4965370
32560421 8D876FCB
E5893861 53C5608F
32560421 8D876FCB
6684D749 6748DF74
32560421 8D876FCB
7385308D D5817564
32560421 8D876FCB
A3DFCF46 2C3E8E96
32560421 8D876FCB
4AEB3B23 C8653D5B
32560421 8D876FCB
E23719D4 6D18B474
32560421 8D876FCB
D010C53D DC5B02E6
32560421 8D876FCB
96811B32 8DFD8CE5
32560421 8D876FCB
2AF9B45D 07E14262
32560421 8D876FCB
FABA6997 4A1CC151
32560421 8D876FCB
6EF1EF53 8E48B28A
32560421 8D876FCB
F088749A 07D155AF
32560421 8D876FCB
6E246F5A 66D29842
32560421 8D876FCB
A34C3617 05CC0E69
32560421 8D876FCB
0D830F8C 85F5BC3E
32560421 8D876FCB
56992B55 F34F52BA
32560421 8D876FCB
DAEC3C27 8C739183
32560421 8D876FCB
D2C9F0B1 CB468EBE
32560421 8D876FCB
A1E27EB3 FC3C26E3
32560421 8D876FCB
217E2E73 DB81B655
5DE985CF 7BE5FDF1
AD18844B 562D98B0
11A70922 6310F461
209367DB FFCCB8F2
80ABDB3A 9C4446CB
217E2E73 DB81B655
0000870D 41484245
6A167503 0DA054B7
Monopoly Codes
Human Player Codes
6E6AFF7D C1AD3970
7A902BB2 971D99F4
6E6AFF7D C1AD3970
Play As Codes
BDFA134E A298D58C
023771D8 291C5CD9
A3AE9D58 6E0933B7
0EB1D368 416F950D
C754575A 11238A87
71CD5E6B 08BB142B
F36CBCC9 BB2FFF6F
F9A38804 EA9E82AA
65B8ED78 BF50EC64
486B4054 EDDEC54F
D30A31B0 D05A58E4
AI Player 1 Codes
C3139D74 E18ED305
E16FD831 A245AF88
91A051E8 5E5117C2
639C3C52 8A01E09C
Play As Codes
CBDE8AC5 F6FF0969
49AD0A96 5EB2CDB1
06DEECF8 4A6D2E3F
8B181EC5 A2F771B7
B292BFC1 BAB6DDD0
A994E691 120E2708
AA4FAD71 CBDDEE5C
7BD8656E CDA84629
C4FE40F9 C1236C7B
776AF660 62ABB865
AF4CA648 FBDB8156
AI Player 2 Codes
BFC86F6A 9C366D33
AA3E33BC 549AC162
15368580 4D0BFBAB
C96AC5E7 873AE774
Play As Codes
DBF6D406 90C46784
A5C80731 A05DEA89
AECCBF3B D2B6FA86
E376621A D879B5FA
E6946B36 D332E1F0
E118B526 749FF0E4
69717FDF 41610412
5979F18D CCABB457
33A93B48 3F6A07F4
201B366C 60B54492
0B74C101 3D2785DD
AI Player 3 Codes
D1459179 E66C69FC
835CA990 D0E5C4E6
22217E3E 235EBD3C
CA01A17D 98179776
Play As Codes
947601E1 55A6DFB0
098581E4 2F0C063F
6198C4C6 571469B9
392B884C CE5E465E
EAC4D3CA 67F04602
17850578 2F286AAD
C8591974 F3814391
FC89B92A 3415DCE2
CFA19F3D BE047FD7
94011795 88832BEB
3BD405A0 8D4BE267
Yahtzee Codes
69AED27A 674D3974
7AB1421A 9876CBC8
6C557111 2CED630A
FF0960E0 27B1EE5E
0F0E34C4 13A15CE6
E2A6DB03 0B5DDD84
E806E358 D369AA01
0F0E34C4 13A15CE6
E2A6DB03 0B5DDD84
797584D1 D7F6538E
0F0E34C4 13A15CE6
E2A6DB03 0B5DDD84
Boggle Codes
247E3146 29A35D42
A2665E00 29FCBF5E
B9265D0B 6F78BFC1
Battleship Codes
Player 1 Codes
EF577DC9 9DCB8102
2174A8B8 A287B93F
1A020B19 9DBD922F
2174A8B8 A287B93F
37A91930 14A01959
2174A8B8 A287B93F
20C25FB7 8D9B8858
2174A8B8 A287B93F
F5B87234 A37F73ED
2174A8B8 A287B93F
F1C8894B 58D17BEA
BD095B4D 9F1DD422
Player 2 Codes
9F80AFA1 A8F52506
6742AA73 10EC7DDD
0000D389 41423945
02FF8EFF 2CC1CEE3
FBE25C4E C3AD285A
D5FF6695 32C934D1
7064F7E3 A4A64994
D5FF6695 32C934D1
EA020129 03DCBDA7
D5FF6695 32C934D1
B7AAC6CE 8597F50E
D5FF6695 32C934D1
1B31347E CD137004
D5FF6695 32C934D1
74E67693 9AF5514C
000000BC 414D3845
579774EB 521ABF57
5B4CA6D7 3B430BE5
B42F417E 1B74E99A
53125411 C9EB6185
6515DB9C D63FDE5E
8DCCFCDF 517F0289
A1CC0C26 52786DAE
00005E48 594D4F45
A03CAE9B 93AC3744
Game Completed Codes
D1B0575B 0D5ACE8B
D1249431 9B5A5AD2
3FC584BE 98926CB5
06EBA987 36E62279
BD9ED633 2C55FE27
53EDCAAC 00217693
56DAF2EE D137D5D1
5B7E8B7A 8193065E
939971F8 390165BD
963BD152 88982822
728F18FE AEE29C1D
1361D0D8 95503444
E54117A3 52D591BE
512AC59E 49FBD5A8
98C11D79 2370F21E
80969374 981D4CBA
D1249431 9B5A5AD2
B50AC3AE 0FA60EE3
06EBA987 36E62279
A6CE4FA5 3D20C0B9
53EDCAAC 00217693
35DCE4BC 3CE9A04B
E2C5F26E 5F6C763A
81C68CD3 43A6E077
F512934D 6BD2CF73
A26B6596 ED5B0A1B
1281E56B 96867FDA
71C973E4 558AFA2F
EAF17258 0022813D
CAA9088C D9F9475B
52EED52D 891288B0
D1249431 9B5A5AD2
866C8167 C6709E05
06EBA987 36E62279
8E5850B8 EAA66AD3
53EDCAAC 00217693
1DB86A9B 4A81B144
4313B4E9 E50FE0C0
2D05703D D5684832
7CE77775 C108A287
F98C2FB2 36E1ED8B
44AC2E21 C448A2A7
A03CCB2B 0A71300E
3A66F1D7 CED21957
24EDA3E6 8AAB4F05
0000737A 414D5845
F4C1E4E7 46680875
766DE8DD 724261FB
7D1B827A 72E5D52D
60A01D68 DB41C2AF
7D1B827A 72E5D52D
13A8BFF9 4B765A95
3CEDD994 6234CA40
00002C2C 41445245
1E1FF5EE 75FB7FD0
5C22A2A1 6B952013
0402E356 AA4AF0DC
502A1536 3A6B9412
E7DE82AA D30F22DF
Pressure Driller Codes
A3EE230E D226D917
087BB659 AE2500EA
F3AA09D2 7FE222AB
4DC7C9FC 9F7B4E16
Mission Driller Codes
356FC5AF 348E3544
538D4098 E22B783C
A0184E75 2F4DA789
907AA96F 11EAD5A2
00008648 59415445
6F08797F B243680B
Profile 1 Codes
38226D6D 6B62A9E3
Profile 2 Codes
6E6ACB44 EF650EFF
Profile 3 Codes
7BF59503 A80748E1
00002F25 41465245
516E088D 44820DE2
14B20223 7F5A7E04
AD1B74D3 D6FF7FCE
6E5E503A 77AFAD33
0000EFE1 41514945
EA1C9656 9DDA5FB5
897A5339 9069063F
6AFC6018 E4908569
00004B6D 414E5345
B7DAC20C DAB3F074
0DC60821 1F8ACC26
476E9FF2 FD0F18B9
4063BD94 6F81BD50
A050BF0D 767A08DA
476E9FF2 FD0F18B9
800CE6CD 1357FA26
D1839318 91F8E0A9
476E9FF2 FD0F18B9
234D9378 53341C2A
FDB14850 A59A99A4
476E9FF2 FD0F18B9
DF21B33D 4973B371
BC4B25C1 3B725147
00007F20 414E3445
D6DC6F2C 3A9356C5
7BC24638 78A6264F
Character Slot 1 Codes
41C15BFA 3A9C78CE
D3481CAE 8AFD57AE
41C15BFA 3A9C78CE
03FFC64D 12D0BFE1
41C15BFA 3A9C78CE
510A58D0 38222E53
41C15BFA 3A9C78CE
15175521 76409723
Character Slot 2 Codes
F159A7FD BCCA5D72
180EA03F F7D405B0
D3481CAE 8AFD57AE
180EA03F F7D405B0
03FFC64D 12D0BFE1
180EA03F F7D405B0
510A58D0 38222E53
180EA03F F7D405B0
15175521 76409723
Character Slot 3 Codes
EAC55A85 E46AD203
FF858683 4D2104A4
D3481CAE 8AFD57AE
FF858683 4D2104A4
03FFC64D 12D0BFE1
FF858683 4D2104A4
510A58D0 38222E53
FF858683 4D2104A4
15175521 76409723
Character Slot 4 Codes
953928D2 7029ED18
3E66EFD6 E2EC6A6D
D3481CAE 8AFD57AE
3E66EFD6 E2EC6A6D
03FFC64D 12D0BFE1
3E66EFD6 E2EC6A6D
510A58D0 38222E53
3E66EFD6 E2EC6A6D
15175521 76409723
0000AC11 414E3745
A5A8A0EB EEB9F01C
9043D499 8F03F63E
E37009CF 09F30214
0EBAC81B 2291DFBC
11A33305 DEB1161F
69007990 852751A6
0000D6EC 41554745
60DD07F7 DA77795B
4E107A9E 42CA4142
C1C4F58F 03B6A666
Have Car Codes
E568A7CD 50B15B1B
EE5DFE7F 076A5A67
436FD2C4 69E760EA
B667C9A6 75798075
F0724C54 4E8B45C6
04DF5947 CDE9D07F
CF98C1A2 386ED8FA
0CD8187F 568BEAFC
F144B122 5653C7DA
8A24056D C850F57F
1CDC0B40 F6D4D8BA
FD38012B 80EE45DD
00895C11 9D1B7A78
D629E087 B786E1A4
F82242B5 AC5A11B9
587B041A BA96FC46
DA73914C DA3B4E88
7935D73A B8487FD2
0000E183 41575645
3F4B4C4B 01E67182
0E69FA48 C7C83576
B01403FA 4722F8F4
8B67D7FE 71E6C3AF
Unlock Bonus Codes
A33FF0BE 428E64C6
8ECA0465 D7681A2A
1EE25F95 EA0C6C3D
F8ED65A7 C6788CEA
0C5EA193 773427F9
4FC434AB 747476E0
8354F1C6 E64A44B2
40637B4C C74545E1
FD671D7D 44F5BCFD
23077890 FE92F046
52412B52 458C771B
000015B8 594C5045
C95C983A 197661F0
EEB17A89 2B86252E
7969EB23 5CC3E821
B977055F D9DF93EB
86D880CA 9BE6C827
0000AE78 41324445
F063C6F7 34750306
BACC1F63 458B026C
FA733BC0 2B63E1F4
997A2009 22AD4A4F
E2C79BAC 524E4559
E8BA3D79 FA2E13E1
AED48B5C 386AF3D1
CF7757D8 68F3A443
D9AC9FE3 2E0897D4
0C1918DD 6F1FF6E6
FBFA30CC 874CC978
0C1918DD 6F1FF6E6
21CA4A5C 37CE6DF3
0C1918DD 6F1FF6E6
F02BDD30 46B254CA
2F95A29C 2A9A1CBE
14B2B252 6F1FAA2A
37186C70 0E9D814B
BB44BE92 D7F91B43
B76EFF31 D76D0349
40353F12 A0D83207
BB8B380A 75D64137
CA31AB81 E8AA5601
DBC02B53 05F362B4
5B1A5FF4 3CE45021
6074B470 1EDC140D
C3B1B29D 2D552636
A0AEAEB8 1825E2AE
B76EFF31 D76D0349
BB8B380A 75D64137
DBC02B53 05F362B4
6074B470 1EDC140D
A0AEAEB8 1825E2AE
D26BC243 E3B6567F
F1573D51 FFF73B6A
2FB78877 A16C83CF
F15A5835 1796A062
5CD128F9 B5F585A8
96D43711 C864C0FA
175FE9E5 F06313AE
FA05F5DB 11E97B81
46844BFB 9FD427B9
19085345 E73EA3CF
0B293D29 1B0188E6
CA00E4B0 F814E1D2
0000BF0A 41564B45
F3BEA289 FDC291CD
Infinite Health Codes
E7B1A7B4 F34E1E8F
D00880F3 C107BABB
E0D09379 4553D252
00000FC4 414E5545
12C60F8B 679D1631
Infinite Health Codes
9EA9B47D 1EA3E30A
91452B2B 9AF2EA07
95B3BC46 56E6C807
0C436F71 27BA2E4B
Infinite Power Codes
42ED5E90 5A79C56C
DC391CC4 FC076F50
934E22B9 3937218F
8E0CC1CE 8DB4F561
00008AE1 41443245
A586F696 6377D27B
91A7FD8F 3AB66572
9D258FD0 8E049F37
2264016E 04312339
31CDE529 4F818600
6D3A870E 625D0D04
Have Dog Codes
6580723E BB1A75C8
579E812A 2B38650E
3D8D5E1D F9BB0639
25DE15D2 B839753E
850B2474 7790E615
9A6F3F10 DC8EDB8F
E8891DBA 0BAD1102
83808AA6 945244D5
89BAF31D 21FCF288
32243783 EE871B07
986220D3 1BA7B72D
81E2A1ED BC57BE45
76ABA92E 4B7A09E4
01884E22 19109B5D
74004950 1CB26D9B
D8C1DB19 B48D6613
0C0FD169 5C729CA1
7E680F5D AAA3D040
68E661A9 65423CC0
37FA0686 0AEEEEE7
0000164B 41444745
139BB018 4D6141EC
42AF2D41 C9C346C9
ACB43E16 9D2F36FA
DEBBFC0B D6ACD2AF
49016C42 A1BC38C7
B8E0366E 3FE9B382
Have Dog Codes
7F498233 9C414610
63D67B2C D7AE9C0E
CA7B8F74 C6CFF663
306FABA7 74D90F66
F8A99EDE A635D80F
76EFE481 85A7E41D
109213C5 CB06A59F
76F6618B DDD1B659
B6F80612 E7E6A6D5
12A7460D 7EC39CF6
08FEB849 F472712E
C28A310E 6E3E5F4D
346926F1 FEC5A426
2A0BBE1A 91499306
88BB3599 654F9E9B
2E6D36C9 6FB2A1FB
34F6316E 4570FAC6
7C86A31B CC2E6135
E0B8ED6E EB6B8F21
DF2DC029 FFB3CC2F
000099C7 41443745
8002132D A0721CE9
6FDEB0E4 8CB389C5
92097242 265578DC
BEBDE02B 2780DEFB
FA473723 AA71114B
8B199BD2 1C4A8318
00009D25 41443345
9EA04270 A9B76FFC
7F4E6F82 4BEE144B
A8A7990C 7014B2B5
824C3E78 79AB2196
B9271730 AE0534F3
0B661CEE DB9D8709
Have Dog Codes
5A24B166 51AE8FFF
3DB3BCE9 18633C9A
5D2EB7A9 3745639D
02F3DA83 30148052
756384BC A5EB907F
3C4CE35D 92407D56
CED3D7BB 0AA8F3E3
540AD261 B8C7E9E7
179D7D6B 8975C0B9
36D3EB20 E6E348E5
219F5803 858002C0
5F8399BA 6F617E92
C3286272 0907D3CB
B6577A31 2E252752
9E20407E 5C409C20
C2E53ACC 6A68ADE6
83262F05 94DF3F79
7A2D4EB5 18464E4D
61BF43AC 863D74EF
92B5EF98 DFC8152D
0000FD99 414F3645
E7DB8141 15C5B1BE
670A4415 F0041DD7
24851516 10A287D8
8B474A7E 5DDC56A0
C7269B81 469F7337
17A8CC31 E69EABE7
431A1006 4B424A13
261CE209 96130D9D
799ED3F4 2AE26D01
4D3F3BBD 2DCDBD86
4B9F5047 F5ED28BD
D842A975 5884DCC6
4D15032A 61F961AB
D842A975 5884DCC6
7CB38489 80985F4F
000095AA 41514145
037452DD 3F1ED6C1
7A216ED2 5049B83B
07AD2A7A ACDDF8C8
40969C14 C8EEC2D0
00003637 59565445
430C2A14 893A3064
0B21F4CD 650488A7
36F1FCEA C9BEB72F
4ADCF6E8 98F10F34
85379931 B65035A8
EC78BF5B 64F03B71
03694CB4 BD41EAB6
AB2B522B 84DBAC9C
4EE88146 6024BC01
3FB11732 324DADC6
C24C9913 2FB7E81C
5169EEF2 BBA514B1
00000682 41483545
9CC50FB8 5065AA18
77902A84 D41DB4C9
18B4EE49 3E4C424B
3C6894F7 0542C04D
5B190AA5 63A4969B
F9AC0C38 15302C5A
995DF49C A58A97BE
A836C80B 64D274C8
C94BE3A7 FB71CE51
CCCA2635 22EFA4AD
F26410D2 41D210CD
585CF93B AC81A8F4
3A2B1EC7 C37E0711
D7B9B914 1571E200
62C883F5 F33747CC
F5F93FC3 D91E3030
9E8F84DF 72550161
0000D3E9 41504E45
12F48794 2C17BE6F
B1B81A9F 20A319E8
D9DFCA02 3B4A80D3
41F812F1 A6969B5C
6BBB9C74 2E4B075B
9ECC1397 15D274A0
Unlock Stage Codes
A34E2F84 A53F6E9A
F856154E 447D2964
3BCC249B 577C78E2
515E7E31 D4C9F90B
7A1E5778 17634262
0234B6A5 D182A283
AC7C23FB 93E44FB6
23C9EB08 FD0C03D8
7B3669AE 528DE08C
30F09A06 4B723677
B5C7B9F9 2222B663
7BF16FF3 B9FE2E44
F6BA2EA9 3AEF19E3
8BDD485D 36EFB9D7
82E7B454 31DEF20E
F58BA1B6 A09E28A2
4D6EC849 BF739CCA
F79DD636 E6779BE8
9F6D1C8D D12A0A06
A55E5CB4 18B43296
323290DF 481C543E
059C93F1 649B06D1
D4B45C15 E3CF4E30
426B9B1C FB1988AF
8EBB5B33 CDEEC944
986DA2B2 1E0CA92F
0C341B3D D142BF64
136C7CF9 ECC7BAE4
93E1D941 F507BC75
D2AA94DA E3342B0D
3078DBAA A3CFCE85
6B646530 6C9030AB
47F2B384 F233FE29
5B01C614 93ED1F72
F4ABE9A4 DF7251BA
CA1BA5C2 5752AC99
Have Time Attack Mode Complete Codes
2C0B09A7 C79982ED
321BC794 43434949
F805F2DB 0F773640
AD1FE735 5DBA3A42
A4107B41 46CEBD1B
55D6C770 4B8A0E7D
405805BD F5E53AAB
B187250B 1AF714F9
DDC1539B 1E7471D8
6D5BB40C C7ED2FA8
570C8909 FB75AFD4
30555CF2 7A3EBDEA
95ECCF5B 7F1BD1CC
B77786EA 794262FC
80EF673D 3F6CB412
669F9987 F810B09C
8461279D CD182EE5
F7489732 C5D9DA85
E8EA04AA EBB35D03
21A71583 23C95322
151894EF C01FA24A
98D924F2 EB45686D
48F173AC 02B58463
B8169660 9AAAEDFB
B1D2C5A3 CC9A856B
B8CC61B3 D08EDE96
DC2B9431 2DAF91C4
A8D7A794 9A195112
048FD2A1 9D93671D
Have Story Mode Complete Codes
FA6828BD E2CF64E1
6A1CEEBF 6F50B103
91879F81 3D247DC4
EA4A26B0 EDCBBD2A
622A559A DCCC3D14
70526F7F B1953649
F32D0364 9646689B
C5E0F507 5381612D
E5B57D63 B42FB140
D7230833 6A33413C
27E5FBD5 7E21FE2C
7E336F6F 16A90CCA
C9F9DCFF AE6BCFB3
4DC33508 2D885C14
9760150C D6A3DCE0
5AA835A1 4888E1B2
8097C89E 3227104F
696AC53A 20B22F3D
268C46E1 6FD3D399
1AEA2FCA 764CD72F
95EE0990 7F03C577
D591E59D 1293919F
E6BEAEED F510A127
D9C25E96 5B3B311C
175960A7 25A31D32
1894C6FD CA096ABB
83E1EC66 A6DF8656
650C9C16 F70319C3
A5E64C71 3E2131EC
Max Dots Codes
761F1F5F EEB9CCCB
08DB0FF3 4D5AE4A5
07FE1504 E6AD57DA
BA9D201F 6092B37E
248257CC 1EFE7E60
93F4C3BB DB5F150F
84A0FB91 B61586B4
7F1056E4 2F6A7A30
1AA8CD15 77B0676D
22E6F228 15A96393
8C52406E 783A0069
04E255BB 38717BB7
58F2369F 66DB4AD2
96594CF6 6B2B4756
72CB121B 3FDAEDF6
2E280114 357F78B1
1237F87A 3561297E
D6ADF414 FF7DFE9E
FFBE4BBD B412BBD5
DC5C586F 63B9CB39
8FE639F3 3790EA1E
6F63197F 3E60F6E1
412ADC96 0A571C65
23057BA7 2E99FD0E
234B9259 2F6DE7E2
B9BD15EA A704C9D3
CEAAF7AB 331F3D61
0BC4E961 22BDC643
9BF86BB7 7A34220E
BC0DEAB7 CF392F3F
32D18B05 AE1F4268
30802917 A80975FC
C70FEC81 AE230702
28674218 CF1B1684
34A4BCF7 18C61C53
D36A364D 793E01D5
A011A553 6F363707
7CAA82D9 EFBBC2EC
8F3BA04D 3D67EE2D
D29D1276 33A340FD
8AFA70F2 498BFCA2
EFA2A5E7 7D0FD65A
3C858062 48C2928B
8BF24F03 A73CB7F1
AAEB73AF 2CAB8E4E
0C09E4AD EA5821E2
ACF05A20 FFD324E1
F32C0D46 93068E21
98FB2541 6A5120DF
6992EA2A B4081959
47AA5CEB 3A015188
85C40790 8E134592
AA4BDCE7 05F1B94C
0D878B02 065FB310
A0F510EE 3CBDA281
FE064B09 2D37605F
E24D6C1A 9ABCB081
901C3CD0 E4ED71C6
00007673 41505745
64F2B45B D29F96D6
E2D08C0C 592144E7
09188140 E7EEA7AE
D32D1E15 AF8E9B6D
264AD6A1 B7B44CCE
BD2FF9AF D093E75C
1B613E8D 1C134314
2D0B7E59 B22FE71B
AF590D17 9A93C9CD
095C35C3 A601874C
7FD935E1 AA044E16
C0E382CE 1F73439C
C4C7887D 96226F5C
601A4C6E DFE2379C
FA12703A 06449747
6D8D24B7 2356CD60
FA8CB8D1 D2B21D45
689EB50E B7D62589
0000F554 41504345
89A00C05 C0A197CE
FA4C2C02 49A28DA7
4FF66389 38B4E062
595CA2AA 6A775680
34063D58 E3B1021F
B1E93223 501A8355
Have Card Codes
4BD40E95 FBA40EA3
DCC41C4D 9753C952
F1300EFC ABBA1D90
EAAA191E 9D1744C3
26DAD961 AFB11614
742CD976 1E125E69
87458934 1E6AC6BF
AF07DA8B 48B9BCFF
E3903118 5228E558
49E98B65 C869EC52
052D8385 AFE24E15
9CCBA4E8 59909968
3482019A 902B6F81
B7E3BAFC 35506AB1
912A5842 D78A5D0D
C90880CB 378D7099
332E7FDE 2209C009
E42C203C 02505311
D148A834 6CBBC3F0
3A879BCF 95E19BC1
7F5590FC 728D352B
1D949B91 9A607EB1
1AA40A91 BAEA11AA
0101CFE7 F10FF86B
1CACE15A 0E344966
2468060B 4D6A18DF
254EDDDB 56FB5E25
F47B107B 6E62F061
783EA048 C3E1A963
50B0271E A19461B1
F744B1A1 3C1248F8
E7A0E0CF F30AEF7E
A93E6A46 3BC851E1
D994B049 BC8B9572
1776839D 8A94377A
06F3789B 28697BB5
1ADD6BF6 1D4A3E7D
AA6A1D52 0253A864
ABF3DB0F 131F01F9
6CB01EFD DD01FA5D
8B36D348 2079591C
E07D75C4 28E7A9F9
00004EFD 41484A45
66DAE13C DB456FF0
5EC5050B 7E978A27
8348B40A 8F54C292
54873B02 FAA87FBF
C3360258 62B95B9B
56F49F8E 913D7FD3
C33D9128 AB39596F
BF42015D 2BB4A863
0B19ED98 8EA47478
42920D68 42038A48
00009BCD 41515645
4D6D9D47 1CE2AC92
D4F9039E 52234391
0000EA0B 414C4A45
BB351FBE A4740341
File 1 Codes
FB4B2E25 92AB7AAA
D0482909 1AE067FB
E76B7D42 94BBD44E
2BD22699 E7A8057C
FB4B2E25 92AB7AAA
D0482909 1AE067FB
E76B7D42 94BBD44E
6F5B9EC4 D158D948
000055A2 414B5145
2A2AFA5D DCC71BEB
1C9A0647 C9097450
5FF5588E 99298350
9B840BFE 2D43ECFE
038241E0 C4B5A0BE
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
13F238F7 851983B7
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
E9FE0AD6 13B68BB4
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
FD6D9C46 86217F2A
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
0D3B212D 39767090
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
88DD6E7B 9AFA2DCB
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
06D0250F 06B6F9EA
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
E7F6DF6D 755413B5
5FF5588E 99298350
7EE8DEFF 4BB8F4A6
DFFAACD1 7809D233
E0966CD8 9471178A
9B840BFE 2D43ECFE
BF9E2A0E 2F3C9D95
B7EDDFEE 49FF15B0
BBB216E2 A545A681
BF9E2A0E 2F3C9D95
4A77296E A8FB265F
484D03C1 694338AB
BF9E2A0E 2F3C9D95
D343EFF2 DB8B1511
E4D2E83B 7C851F85
BF9E2A0E 2F3C9D95
00002A0B 41483345
331797AC DE1905CE
6DB205DD E60F05D5
7B4134A1 A4C56CA9
CC193779 9763269F
0000B3B2 41585045
EFE004DD 0B739E4E
18B3AA5F F47DF02B
CE5DD241 CA6A687B
0000C805 41505045
7527F659 ECD84702
D6061D52 72FFF95C
A4D174F6 FCB8B41A
0000BDC6 41573345
A6423DE9 90E2018E
429103C6 FC5AD26E
BAFCF2DE C73E7A1C
CD659543 7E8F809E
AF604903 AE5DC63E
00000F1B 41433245
3638B1C6 B468E7F5
EF12AB80 5B0D990F
2D55AC88 28B021BC
D0E71953 2B36CF8E
C8E076BA 7DB1CA1F
DFA8EDF8 86CCDF01
00009E60 41384E45
E4DA9D54 092FF535
918BC9EC 36616827
E57086C2 E682BE2E
70DC1149 FB8069A6
E7B512BA A4402E22
1AB80A8C 8548BFE1
8A5849E7 85E097C0
000089FE 41553645
C2C71C6A 468A14B5
59B4E96B 24089312
4517841B 3D0E4713
D0FF6775 974479A1
723E0121 D5EE2E56
C9396140 4385FB3D
000008B4 41474C45
EC928FF6 8E08F60B
17321247 95176F35
9D443B5B 1EB8BB73
BA650390 91E23C8C
1BB2E2E8 307C5FE6
BA650390 91E23C8C
58157FE2 0AF0862B
BA650390 91E23C8C
FC5DEDD1 7208487F
BA650390 91E23C8C
3113AD80 79DA71F2
0000FFAB 41504445
26933586 2316E033
18CFC3B0 4701480A
7EDEFAC0 FA63DADA
7B89083A 51F80745
25344FC8 7726AF28
A4F7D830 B48A52B2
Have Gold Trophy Codes
731020C3 029989E1
FF4B276C 14F22F25
ACF7BC17 DD56D2CB
AEE0C665 C8F5FA24
E835A0DC 43686F35
285F9A3A 06369E7F
3D5D62CB FC7FE2F3
A2107822 30D7D912
7C679D36 C329F286
0C9337B1 A268E6A5
10D39557 F4577B89
D796ED44 475A6DD3
950566B9 87B9647A
89ADA732 C40A5896
17ED6B50 A96534F4
731020C3 029989E1
B1818E14 ECC55FC2
42060844 89E99D51
1F87B75C 74BE29BF
0000D376 41504845
7EC88C6E 0ED7C4CC
28F460FC A87A23D6
82B1BA90 01915047
E55D94E2 E8BD9C20
83459E62 F8BD12D7
Pokemon 1 Codes
B81F834E 378DDCB9
84B37719 E354C508
03BC12B7 068F2C0F
8E450314 91CCE8A5
Pokemon 2 Codes
DE7E039A 3B628594
329097BF A187DAC4
C93E955D 3C0CD1BB
0FEB6FCD 8D82F29C
Pokemon 3 Codes
992E7036 BF499854
37C1E38D F9D42118
6437FAD7 C04654E1
931DEEEC 58A6835D
Pokemon 4 Codes
D87E4B0D 06D24DB4
0BA49897 3F52B161
144618E3 C265E0B2
405A3DB6 431FE8BA
00005461 41524745
43E00310 26625766
B81F1CA8 4CBB81E6
A732ACDB 2681E12C
B81F1CA8 4CBB81E6
29FF3EDE A0420AEF
6B347582 6336A891
FD337D28 A57685EF
BFA58E4A 1B4D05AE
3194F321 244F9990
1A0BADDA 264930D3
780CFE44 8BD5353C
91D4E564 0A95A2F6
6BFA898C 0766D4FF
000016D2 41505445
913BC1B7 39BD0622
80E9FA12 EA96B4C3
83699BAC AB3CE9C1
B2BC83F9 E4ACFB65
030A02DE 9BFEB72A
6FB5AB28 F66C2F29
2BE9A62F F685DD76
57F119B4 56D71D67
5EDA083F FB837C42
1946FD3C CA218874
D25BA623 6F5CD17D
4BCE3DBE 5D5492AC
21D822E9 3BA57A87
0E8B2653 A125745A
5EDA083F FB837C42
3E3E39DB 6ED3B496
FE7C07E9 CAFFBD69
EC01D604 C824325B
856961E4 D399A7AF
0F0709B3 E606A44A
5EDA083F FB837C42
229750C8 F0A08FCA
13CE8875 CBF3C2A9
22CC5E21 5F81CA93
DB7DA79A C1C97E7D
18E6A8EE 218881C5
5EDA083F FB837C42
879DCC9B 7FD2D354
F0DCE347 76267F61
0584EC58 37998A7E
0F10854A 0CB3AEE1
6F3E3BD6 E03219C8
5EDA083F FB837C42
8C6A9D84 64745E6A
81232277 A96C750A
D9560FBF 888DE2A8
8C2A5A9C B6D7884C
80C528DC E2D73BA7
5EDA083F FB837C42
6CA5AFEE 44CED455
B22CB520 61D0EB3D
5E5AA4AC 81E1B8A7
6E1AE6C2 0BA3ABB3
26839D61 157C18B7
5EDA083F FB837C42
68CA7693 3BC61869
9E160DAE 7782C4D4
DC5891D9 5628BBA1
F2B1AB47 8BF9F34F
10EC760F 21A06A06
5EDA083F FB837C42
CCDDEEB6 7B3263B4
5D3CD22D 100C560D
D4D6AD11 6D6C0D1A
E99071A2 2C3AEDE9
00FA3598 D3E4ADAF
D9D3927E FB82271E
59DC2F92 59163FE9
D1F777A4 572119F8
B4B1F052 9AD0BBF3
620363F7 58DB44F7
5C52160B C92A7111
D9D3927E FB82271E
8A6927A7 9336A96B
0268AA38 E63A4BF9
2D4ED5CF DB98C9B2
8AE17EFE F95E4A63
85D0B616 9C14C5DB
D9D3927E FB82271E
0C993BD3 C2875991
CA2BD858 1916D8C2
014B144B 898BD2D7
5B449F2C 05789DFC
073DAB82 3330CA3B
D9D3927E FB82271E
086A9E59 5B7A6029
57FC9911 5AF6823E
40AAEAFA 52AF84EA
44019663 91ADD1E5
D11E3E8E 372DE1E1
D9D3927E FB82271E
B274876B E483B5C2
CD6D6F17 130DE084
EF83CC05 B7CC524D
2345EDB8 8B30F418
B12A6C4F 4E99772F
0000CE5E 43505545
A1D837E6 AB349F5F
D159E9C1 2E42DA73
51BBA7C9 1EB8CF29
E3B17488 7294877D
0FCF9A84 15CA52FA
F348BBD0 93A72BBB
F205C750 0ED49C3D
5D50D934 28D98CD2
687F88C0 5877C640
742DF189 A4220896
In-Battle Codes
CA8DE60C A2AA67E8
308884BA 08D6DBA6
A393C769 64C2E9C0
2D54EDBD 203FEB11
A393C769 64C2E9C0
A22DA268 5641C33A
A393C769 64C2E9C0
BEE55CE6 C771B080
A393C769 64C2E9C0
4A8FD46C C1178FAE
A393C769 64C2E9C0
18883CF5 88A8F7F6
5BE2AAB2 DD187AD5
4A8D4BEA AB9DE963
5BE2AAB2 DD187AD5
34F1CE47 9B3EFE5D
5BE2AAB2 DD187AD5
DCF04EF2 15613950
5BE2AAB2 DD187AD5
7DC5D9A8 2057E7B6
5BE2AAB2 DD187AD5
AEB0CA52 CB38E7C9
5BE2AAB2 DD187AD5
0A4E5275 7ED27B66
00002D15 41534E45
E8A80B76 274A709E
FC3F547F F009BEDD
426D1387 5CE8B9B3
19E99988 AEA2F326
D2204383 1522AA4F
Have Puzzle Completed Codes
4F8A9BB8 7EE3571B
A5E94716 06AB241E
05D6ACB9 D9B42B34
770D0F10 87B96717
141194FC C10938D6
7E407648 8B2B32FC
6205B8A9 B5A7C270
1260C806 6312B606
0A5FA10A 1A507563
6DC33707 B3F7D93F
79E6A554 064BD4A8
FB6812FF F4D0B9DE
0413B22A C3A8AB08
45DA1F43 AB2CAADE
45724008 20DE6B2C
99A9C847 6C773CDD
210A826F 47BD30A9
EC8E679E 85123B47
D76C1954 D201F104
4816C1A8 61C27AD8
B47DA062 2F095A61
992CC973 703195D6
947C0650 FED98E9B
03A16008 822BAC7C
7CAC0CD1 50A6563A
A0DE028C CB7FB919
F148F823 EF9619AA
6EC7599B D7BF9081
AAAF6075 92DCC4AD
A229BC53 23AAAEDC
79409735 4788ECC1
4B522870 530508B4
68629417 29877BB5
E67C6699 11BDAD92
E4A772A6 0F33482B
C98C4437 6923D12E
BC404680 01E17F9A
C7F63400 1F81B482
DB0ECB8B A1ACA065
EE663EBA 4B18EF96
1A61813B C4984ED8
7121F969 3A8B0D61
9F804196 FC97F6DE
B0868EAF 497DA309
2078179B 3F700731
D90ED118 8C9099C6
7F31B2B9 5650F052
D6604D30 8CE2ABF1
69D2608E D26E818E
A679FCC5 C0424B9D
EAA69783 E4A8009A
70CB0F38 547F8602
AEC5DF28 7EAAEE0C
917E886E 1A1FA7E7
6B5B8414 71E28261
5F8A2B75 7E286DC2
E996EA70 FF64BDED
2ADADB7D 87753F76
FCBC4751 78B6FC18
D7B3F2B0 621134B9
B2B49B6E E5525800
7081986D F90DA4A9
4431726D 3CD6D121
5DF52FCB B723356E
8BE2B3D2 B7E7F9A1
456A992A 8F17881C
094F8CE0 65850764
DBC12125 5B0B2FFE
4FF43C53 0A8A0A90
D0732B48 50DE57BA
0F7BB724 88D6A846
874482DC D13F7CD4
56EFA79D CA67A3B0
0DF8184D EE9B37B2
17D4EE4D 888574CC
3F2107F2 BAC11FDA
3C7D9093 D331015F
9D12CCD6 0CE2D74C
FB90A8D8 1723BA2A
D89C6512 C6BB841A
886ED6A3 92BA9A47
CE684AAC 84A33A3E
2428D5A1 32CF9210
7E7632BB E7CB5282
A0D345A2 497C450C
949D16EB 51C77831
CE322370 27D2146B
A3504F93 E95C6BC4
BBB57775 7520230C
0E0F7E30 518B1A9B
1142C4F1 E7D1D812
3BA08EA1 D2C9C2C0
3532FF40 BC555F8D
5ACB2D86 ACD5DCDF
BECC2768 237E10DB
CE6EAC30 34BA36A7
D77C7F63 9281E40B
44948E73 992FA943
84BA6604 BD2C3483
1951C611 7206EACB
DA198ED9 A33C33B9
BDE160E5 D0FFD48C
0000AAC5 41554645
D46C01C0 FC05BFF4
DF94554E 7DC5BB8D
00004921 59505245
79B7BCE9 816EB250
0ACB6767 9779C28A
58C300AA BCAC0179
Power Rangers Codes
2ACBD043 E5D94FDD
EB5FED61 7CF33163
8A2A86E8 8E2FE75A
Ranger's Flyer Codes
50667D48 E28D8D77
370725A7 F6995BD1
2791BD6F 19851FA6
85EC68F1 252B0E7E
DFF1A0F3 78C851BD
DF639424 9875C825
000087E3 41563845
EBB204A6 002A29F7
C6A4094E F857CEEB
FAD5C53B D84AA8DF
6C1CC50D 6B777871
A66FA251 28484A3C
000099F3 41505945
6F70296B 67D4438C
5349D803 AC856074
9474D2C5 596A7EC0
00009455 41515745
574C263C 7B1A0638
60B60C5E 437247AF
7D055F31 92B50FAF
60B60C5E 437247AF
C0075B55 C363772D
60B60C5E 437247AF
D6B1F695 174A04C4
8C965F89 6386500B
C4B42ECD 369FB75E
09FB75BC 4087DA81
C9BA0E7B E2BEC4FF
09FB75BC 4087DA81
E29CC032 AD2BD1CF
Maximum Skill Rank Codes
BAE11C43 A566E3BB
EF925D04 01CCBAC6
BAE11C43 A566E3BB
EB8A26D9 CD090D71
BAE11C43 A566E3BB
4D01BDDE 9A13748C
BAE11C43 A566E3BB
8FF4C42C BE610900
BAE11C43 A566E3BB
1CCCF8EB AB0C89D9
BAE11C43 A566E3BB
69724113 9CBDA7E4
BAE11C43 A566E3BB
777E2AAA 60B32095
0000EF87 414D3745
DF67C09B D7168A10
Save Slot 1 Codes
C0A1F4F6 AEF831A0
AB25A7F3 6A89D5A1
000054B8 41335745
1679F1B9 79A8AFA3
29450AE7 2D206C1F
D9A529FE 51090F8A
00006AB3 41524945
18A7D17C 71D45B5E
1F30C00A DF1C8732
45E6A3F3 2AA182C1
6EB7884C 6783784E
336DC766 F0505026
854F93AC B3A4F0ED
C51D9C20 8E0291B5
2163F086 D52182F2
694128A2 16D1DD3D
918EAE68 D3A59F0F
74BB1CB4 97031151
1E450206 D4DD8879
F6A84525 7484E2BF
7F429572 5B3DFFAF
E2432117 CB9DDE2A
DA711BF0 E7080711
E2432117 CB9DDE2A
3D2E4FA4 B615F82B
E2432117 CB9DDE2A
45556F4C BD6DDD17
EBCC955E 26CEA717
4A7432B9 BBB89856
3F0C776B 529DF385
A4063F75 3BF7C633
5ECE70A5 A965C37E
3B4B4F3E A2B22AB2
201A9CB9 11D2A16B
0BA5ADCB BC53AFDB
A194CFF1 A34B75CD
424D9376 9487995E
7D2D8A99 759129D3
7C8B29C5 A65E42AF
0000F66F 414C5745
EE8EAD92 3E5905BE
553B78D9 535B56A6
5EBC56B2 CB0E42C7
C1322D6F 72F8D214
54D7C57E 19838C1F
C359E05E 7F4D4641
F5922FD0 B9D6CB25
0988CC55 D07C3624
0000ECDA 41525945
29E0E68B D8AA4FBF
A24F09AB 53198A42
0000BA93 59525245
C66E2092 119F68E6
Adventure Codes
15E9C0BC 7D21C069
3B00F9D7 08A25C98
E9899D11 F6A48491
6276869A 43E758CE
EC84E2B8 3BF8F039
584CFE43 E28FFFE6
Bunny Codes
7E654B22 B118F1E3
1FB5BAC5 4CA03F76
00002421 41544145
385BB849 DEF683D6
Retro Mode Codes
Astroids Codes
2FB9DC4F A8C1F59B
F179B6D6 524802EA
2FB9DC4F A8C1F59B
AA7E5B03 6B68E455
2FB9DC4F A8C1F59B
5AB90310 CD74E75B
Break Out Codes
494B3DC2 E03DEFCD
B791E744 20E0A20E
494B3DC2 E03DEFCD
27670BAC 743B7C1A
Centipede Codes
43758AFE 87D09847
B6C00A1D BFB643CD
43758AFE 87D09847
FB721629 C052C32E
Gravitar Codes
05603A4A 87CC6C44
BE3A271F D0E274FB
05603A4A 87CC6C44
E993BD0A 5A196043
05603A4A 87CC6C44
BE3EF8D4 F96A9C52
Lunar Lander Codes
DC564579 4C66A8E6
00DBD0D5 265FA768
DC564579 4C66A8E6
4CFB7171 7122924B
DC564579 4C66A8E6
17CA472B 649E1EE5
Missile Command Codes
21503915 3B2B9E10
17CF8C25 369AF12B
D9BBEF84 DD708538
AFDA3E80 C7FA10AC
954F4F2B BB4CFA10
52811654 5EB3363B
Pong Codes
19FCCB96 85516D28
8D708F10 029AB19C
Sprint Codes
A62C9A95 3C379E50
FDC1FA40 C0FAF423
DCD58048 ED0F00C7
2470AB1C A8B65C65
72CF440E EB192151
Tempest Codes
296DB44F B8C7898D
0A11495F 7FE9C360
296DB44F B8C7898D
FCAFB29E CEA3F374
Warlords Codes
1D21D995 0F142D7B
66B8D726 9542D14B
1D21D995 0F142D7B
393F0255 CBAA8BAF
1D21D995 0F142D7B
47C5E4BF 1176106A
1D21D995 0F142D7B
C989D654 7376AD56
1D21D995 0F142D7B
DF649E76 FF988745
1D21D995 0F142D7B
AFA9ACEF 98E842B0
1D21D995 0F142D7B
11C5638F F85933BD
Mix Mode Codes
Astroids Codes
A93E5444 58FF6772
F179B6D6 524802EA
A93E5444 58FF6772
AA7E5B03 6B68E455
A93E5444 58FF6772
5AB90310 CD74E75B
Break Out Codes
6A3209C7 0EB79D44
B791E744 20E0A20E
6A3209C7 0EB79D44
27670BAC 743B7C1A
Centipede Codes
8282D5CF A72F1F70
B6C00A1D BFB643CD
8282D5CF A72F1F70
FB721629 C052C32E
Gravitar Codes
6E474550 4C7716CE
BE3A271F D0E274FB
6E474550 4C7716CE
E993BD0A 5A196043
6E474550 4C7716CE
BE3EF8D4 F96A9C52
Lunar Lander Codes
B77B1E47 7D2F0AF1
00DBD0D5 265FA768
B77B1E47 7D2F0AF1
00DBD0D5 265FA768
B77B1E47 7D2F0AF1
4CFB7171 7122924B
Missile Command Codes
7B8F4F5B 81AF466A
17CF8C25 369AF12B
D9BBEF84 DD708538
AFDA3E80 C7FA10AC
05DD8D16 DE8642A7
52811654 5EB3363B
Pong Codes
105297EB 3949D4D8
8D708F10 029AB19C
Sprint Codes
4D4B7649 FD371F4F
FDC1FA40 C0FAF423
DCD58048 ED0F00C7
53FED884 147A4A96
72CF440E EB192151
Tempest Codes
17162539 6B915A0B
0A11495F 7FE9C360
17162539 6B915A0B
FCAFB29E CEA3F374
Warlords Codes
C58A83AE 72C3AED7
66B8D726 9542D14B
C58A83AE 72C3AED7
393F0255 CBAA8BAF
C58A83AE 72C3AED7
47C5E4BF 1176106A
C58A83AE 72C3AED7
C989D654 7376AD56
C58A83AE 72C3AED7
DF649E76 FF988745
C58A83AE 72C3AED7
AFA9ACEF 98E842B0
C58A83AE 72C3AED7
11C5638F F85933BD
0000BE09 41525245
263CA4A3 D93F65BD
53F581DA BD3641C7
C7F83C43 3E70DA4F
852A1A1D 01FDEA1D
8233437E 8EF45AE7
D0B92875 06C1BC4B
8233437E 8EF45AE7
84A89D73 EFBAEF64
0E93123F E4DF973F
7B36048C 7139020F
A5A99F4C CF907680
00005B38 41524245
0F2E6754 DCCC18EB
1D1F1566 9CA362DA
00009D38 414B4145
7A90B9EF B34D6E04
6AEE328B 2CC37838
FC8F7AA0 7FEC7333
25A78D4A AB19A4F4
E2CE762A E077D834
C322696B E1292932
133354B4 A89D07F9
F9442D0F 4EA60E9F
9F64B431 47DAC80C
00004500 41534245
63E02123 20391B09
37A51AD0 CDA76B80
ACB157AE 92D77E96
A22E5A35 35AD52A6
29BED418 05ED16D6
A22E5A35 35AD52A6
90F1EB75 356B1680
00006955 41534445
489A35F2 417D551D
7678B0CE DF1CC13C
EC4CBC78 EFFC35C8
7678B0CE DF1CC13C
C8DC5C95 BC01D9ED
00000261 41433645
E33CC552 B170C744
AA336F84 7E141184
E1CFC0AF 1B07EEBB
2ADE0DC5 427B23EC
71DDEE4A D785FC7D
AC4783A7 AC54A143
5C430A4D B2298AC0
ADD116C9 1CA8E6EB
0000CCC7 41485645
443B1506 EFCD70C9
DAD8CE4D 587FA714
4B3D0647 C508FA30
965BE762 B058A8E5
597C9EBE 33328436
AA91535B DDE4C66E
5487D638 B5D2B0BC
6BF3EBA0 55FE7114
FD5B5F5B D2A85535
BDD24DAE 73B6BCCB
FB0DE37E 4C77247D
BDD24DAE 73B6BCCB
828E17F2 5297A826
000013C2 41434145
BDE08839 10BD55EC
3EAE14FB 1F65DBB4
E6001B96 0B7E8526
3EAE14FB 1F65DBB4
1820515B 1CF983C1
D5630E5C 931FF833
EC8C507B EC66C15D
D5630E5C 931FF833
15727845 2C4A0E47
6313E76F 652CDAFE
3EBF5486 35FEC4E5
6313E76F 652CDAFE
CA4B898A 74AD15E5
4792BBF5 D8467D2E
3F2FD7DF 5726EEB5
4792BBF5 D8467D2E
B2004C8D F7655C15
FD4C5BE4 F23C9E90
F1071E2A 3D9C6C44
FD4C5BE4 F23C9E90
A4B237CA EC8F255C
0000F565 41555A45
B660C71D E9AFB7BE
9F7ED520 72F35B52
Max Item Codes
4B7836ED 5A6FB5A7
FB0F3D61 A3BECF55
FE1664BA 1D6E7F4A
9B5EE5CC 89476B8F
3D3E3F90 10AF98DE
D48926FA C8E36A79
E8302489 97C4D918
47CFFB91 64D7A492
9EEBA0B8 65678BDF
2892DD36 365E799F
C844CBC1 671C23C3
30666CDE 713A6794
6CFBD441 129998F8
5C827BE8 8CFDA37A
649A723B 8D1EFCCB
05394630 96C078FA
D209DC9A 49E8C192
2E2A864B C85DC42B
03FEC7D6 E069969F
9A3339EF 316876DF
AD0DE439 DD265081
3155DCC3 E07C0938
4F22938F FAC21E5B
95293762 7043A607
A0FFD7D7 8E76AA09
48DB9ED3 28BFBE5E
A1351D40 A1D1CE7F
069B3E47 B5D75A29
2694285E 68B02037
5DFDC682 0326B008
997F64F5 299F919F
95B0B4C6 7F497D15
41359B43 6A125CF2
9A69101E 578D9FFE
0C33D251 60563F45
A739DE63 36D9F026
F0D5D990 06499C0A
2DFBD16C 179C2135
D0847D5C 8DA7F169
189B0763 F9EBD269
AFDECD44 791663D6
6A2247D5 D8D0EBE5
A972C2B8 498C470E
5CD66765 2369540F
2727CBBF 23E3AECE
9B283F3A 6D1E2F38
EF89AF69 A8021177
BD69193F 8B469823
03C71066 A61D4EB2
B51B0F04 A1C34038
D98DE863 F59C6AAB
DE788C97 C865A1F6
31826441 BB0F8AAD
8DBF8194 26678C78
E152D449 8830B600
EF311616 E03F5771
95888734 084DBEA3
DD780156 5226C260
4D1A968F BEFF287F
6E1CB6A2 DF284B49
0B0AFD15 CB3F096A
21DDA7A9 33E045B5
9914BDA4 2B31A8ED
0000D149 41535745
DD77215F 3F5E08E4
3CE460BA 825BFF3F
78144CDA A5B1F5A1
0000B4FC 41533345
B04E14A7 95FE2989
A3A71868 186AAC41
66209DF3 056B9E00
B69174E4 F3FD7A4A
95FE5BE0 5653FE50
6052A31C 7E2AC947
C90960C7 1DE04AEF
4C5F8E18 475E6B35
00005F63 41335345
A85F7448 5B7C26A6
850C15CA 7ADDE897
0A7937CB C8DBB89C
EA97F2C3 B8669018
6AB9D149 E5CAF4C7
2C6A1B39 998CF14A
8AC96D1E 95FBD88C
6EF7ABCE CE040153
133D4CA3 33706CC0
50E25D03 B75CE535
EFCE5FB8 B008EAF6
BE8FCDF4 0342694D
6A998BE7 1BC2CCEF
8E3CBE6E 75A47F2E
78D84F5D 92CA129F
47945EEB 39A5228B
71C97BD1 7D45D20E
1621EFF6 65BC7CEC
0000F9DF 41433345
8CFFC057 A18C695A
CBF8F0CC EC21F6FA
ACE12897 A522954A
2FF17E33 9E4C903E
67EABBEF 20467814
40C0210E 3D89E3B2
6B5BF923 84C6CE07
003BAC8D DFFDB295
00001BBD 41534A45
A8BA0512 39C3B45B
99B532C0 19FDB003
A8CE3920 FC4DDDA3
CA1182E1 E974284C
BBC9E5F4 33FB1C2E
7B5BE97E CE5AB16E
66DA9AC6 FF065411
D10DB3F6 66BAE26B
992D77B7 014FAD25
6DF5902A 252044C7
D02BFE5E BDC16E2C
2ED9B26E 014868D5
31728542 63B6C6E8
CDC50734 E602134D
C7017048 8B65F263
B526470D CC0B49F5
01A86DDA E9B25895
0000C3EA 59533245
85924276 4B59EB97
1FC5F6BE E0B669FE
5DFDD8E7 D7884916
64E8915F 6C2B44FA
95AB1002 DBC6F50B
3A430AE0 DE02017A
31C59920 185E9374
0000A06B 41344F45
ED141F10 B0DF0158
AD610843 4170C130
52AB6FB9 B156737A
C040FB5E A3616399
4A725DC4 0B15C527
759437C9 5FC129F3
0CB80A05 61E214CA
8FE946B1 540D1AEF
Rank (Only Use ONE Of The Following)
9E68444A 1E3D85E8
2075DCFA 9B0CC3EA
880D5410 950E3A11
246CEAD7 5DCD9A73
CA7A13D3 6E488BAE
00005660 41535645
19DDD741 48E50302
9CA082A8 C98A1DE6
0000FB0C 41534345
94861A5A DF143D59
2EFA7129 61660548
5184C011 F1DA1E29
0BBEAE12 EDCBE589
356E90A5 8945C3D7
2BDBF66A 34E792C8
356E90A5 8945C3D7
4C1A6F38 834972D5
356E90A5 8945C3D7
ABD49D0C 574A1AB4
2CF8F02A C11D5A99
2BEE52CD BD0A65F1
Sonic Codes
369F7E03 951E6881
5E2ED27D 9E16F6ED
9EDC7BDD 2722E090
DDD285FF 112CF296
A3456319 F314376C
66FE552E 89FB9218
A5A57380 5947C4AD
3265BD5B B97EA29E
ECE2D1E8 B7A91EF8
B3E8D2FD B5C1CF7D
6D1A1AD1 FF0579A4
55A5537E 8481CD9E
F12EDBE7 AB8FC0A4
08A0A1AC 5D8CA288
1972B864 E7D006BE
AFB8F73D 87627E1C
9BE9C0AF 113412B0
6E847E0B 07F1B167
5F1F33BA 68E68B60
B96B4F36 18DEE2E7
3A07C897 C22D2B70
B5F7A0DD 2612DFA6
2B60BD4F 239D2673
0DA772CA 630295EB
65536597 6ACAECAB
5A5CE213 E93994DF
Blaze Codes
B25A3388 83E12A0A
4FBE7956 35C0B964
9B8289B4 00135A9F
D0C02B74 B573F57A
3EB4E7AC 8D671596
D52F1626 12D04CCC
99DDA401 E68F6E95
95FD6289 FB247A84
FD56ED03 DF0E7553
D6CBA31D 48055A6C
6CA85097 301C4E86
5895430F 1CF2AF8D
AE376925 BB0FB0B4
532C200F B044BB74
A50B0A42 030C1849
69E3278C 47D53947
F70B66E0 EC1D8B6B
A5DEE417 A5885A27
F85C88E2 75372B0E
2E8CD96F BF5FFA69
DF949AF4 8E34F0A8
5080BFD1 4C89E8C4
04845FBD EE80591C
942924EE 9A5A54B1
F47E68A0 5F477CB7
5A5CE213 E93994DF
0000C7BE 41495345
C4793526 2CBC3DEB
8619013E 3CE570C8
D48602C7 7EEF2101
1C99C14F 82A3D4E3
00007020 41535545
26500418 535A7609
FA89CA2A 86FAB576
Rallen Codes
2585FCDE A31E5976
4C14EE23 26792A2F
585B954B B508D198
8B9005B5 776033EA
C86D7FE5 4AA9445B
5543B8DE CC430A0E
In-Battle Codes
Spectrobe Slot 1 Codes
40A5BBB9 7E622E5B
9556A38D E46FF6C6
Spectrobe Slot 2 Codes
DA8842D0 6CCC4F17
D46DDE11 11977B5D
Unlock Codes
E99A8D43 FD1B8613
577F72FF C2362B19
A8DB1007 F93A8A46
5AD26908 B6D839FA
6DFF65AD E2AAFA8C
47FFE90E 92418B7C
577F72FF C2362B19
00001530 41533245
4F07462C 58A7680E
B3829E8A 07933AFD
13C36EB3 BC5B04AE
BD97E591 A2C0C534
AF5E7190 80E6BF4E
068C2C40 40240E53
A676E540 2788BD30
F0E204AA 661165CA
34D318E5 0208E66C
FB069CE0 CB303936
6E88BD27 D835E5F4
618E270A A2415004
DB0CF255 964147D3
4B5D410E 13DC4612
4276A772 C22F3316
C50C768C 00B18D8B
F0089AA2 925CF5B2
A3AAC1C6 E4970B42
Unlock Chapter Codes
BE2B1382 A882570D
6D5DC5C1 13421903
1287C293 D96D3DF2
809BEF49 04B687E0
FD4711EA 289BADF7
4F6F65BB 18FEAD64
E60C1823 DBD8D53A
B87722D4 0B72E429
B803B2F6 433D2515
7E3C88FC 57CEF52D
B1859563 C82741DC
C60EA35F 8538BC84
110254A2 654009F7
62D0599B C9085651
44AC4941 0A42D213
F9AE1BED D56704A5
00002C71 41513345
99A05671 62E38E76
46BBE7C8 97F317BD
2EDDD739 4B03FB5D
642831CA 2D2E8E7C
CFCA30E2 A79ECEF0
5A34BA9A FA0435F8
B8A19502 1AA3CF20
D498EB7B 761962B2
A52A0F29 E2735953
Activate Cheat Codes
FAA15275 2A9B6D07
ED994F7E C751B1C5
E2135D85 2082E6DF
2143B7EE 488597C0
152AC524 E2309A3E
B8BB00FD 990F5DA9
00002BF8 41433945
EE7928D4 9BEF4D52
C39EE0F9 6D9FDD28
BF5E7313 37B0166C
E50A1C6E 28502904
D8A21CDA E02E5BE3
0000FB13 59534645
F9A5CF45 AE586519
BBFC2E5A B59CA57F
301FDF5C 79E8B854
F94B50A4 A920A219
FBD29494 8EDCB069
00007492 414C3345
A50D1282 EF86CF3D
C8A257DA 4F556D9E
1441E538 891A2390
CC7C2809 7A69415B
96A440D4 21CFB258
7F55D22F 32787813
F90295C6 AD634E84
2807E259 82F38633
A11382E2 42C0BB85
000037E0 41513445
6CE4ABF5 29CCA488
BA2148D0 3DDDE5A5
8887097D ECE0C9EF
666CCF54 FABAB99F
5816672D CDCD953D
4682C874 C06679F7
4A9310E0 1560ACD0
8F0BF6E4 96C61058
00009D96 41533945
CAA85FAC 229F26AC
E7A4A744 237D80F5
6EC6D73D 2B3F7035
2E5E2CA7 25ABE245
6EC6D73D 2B3F7035
CC240043 921C7E5C
8BE79053 51CA7521
7C48195D EF3266C4
E63E0F37 48E05C2F
24F937CA 5DA51C1F
00000155 41435245
57828B97 673E260C
F988A88E 99B04A79
B86F5F94 29855994
E9C4F8E2 81C26530
3206B461 1A269175
Brett-Start On Scene Modifier Codes
0522C002 8C221313
B10BCE37 3AC2BE5C
FF1D0269 09EACF1B
C161DF68 570027CB
F99FD81F D8EAF0D5
1E70621A 722EACDB
A7888D84 8B30E683
5CB89A91 57EE11B9
15A27DFF E2FD1F09
62165CA9 119272C3
800C9A79 6A54778B
3A72AF8E AD3B80D1
F7CFE1E0 4D1147BD
35F99249 A4CC1D44
31B5CA6C 18306267
3E70F546 9515DDA1
3E4B3B3A 72C80679
780ED90F 23DA1BB4
49CE4685 862356AC
10497C56 FA13DF6D
5A9795C1 1439E1B1
9EAB258D A3CB652F
C43ADA6B 7858165E
A248101B C3B6EB49
DF340BA0 E3BAC25B
1F336830 10FF1E60
A2ED7374 BDC1BF22
41533386 979245C7
FD368232 DD1517E0
FC4CB630 489EADBE
79E7FF2A D9BE2448
3BC7B1CE AE1B2302
34AB656F 2387A473
368E0282 AB15898E
409FAFCD 7167F7DF
0D3B2A9A 237B62CD
046D78CE 4ED9EBA0
88ED8AD1 A83E103B
F5326D7A 2490BE97
1E80C324 4DB32899
BA0ACAB3 DAF6736B
9F3B1FEA 166B6963
B45C430F 4537C8E1
ED5E6E1D 49D10279
06F48DDB E6DA218C
1B271061 7875E599
3CFB219A 0FA9F186
22DD9315 E638008E
802FD229 C9A535B5
A2613312 BA16C16B
4AB12B0B AC2360FA
1B6999B3 E70D53AE
AB5970EC 3EDCD633
11C4F63D A1401A09
D0C0EA7E 0A077A29
AB24F7F0 8D72AB51
0A03F041 18A0F7C1
2422EBAB 6D93E99D
B4E204FF 72922067
E1E804F0 D14FBF18
1DB4CD53 E702E953
372C82F4 F94DCC25
53CDD488 91782B54
3A1FE965 C424E6C9
CE1228AD 89C54C77
CCC7019D 499F6313
93B9621E DE333BC5
88A89945 D75C14AD
07543E5E 525EDD3D
3D7860F1 C2EEB717
Becky-Start On Scene Modifier Codes
3FB5FDE1 889D9195
D94FD5D7 60AD0CF4
236FC71E 8FCB459C
E087F488 29A4C0E4
75A46823 B50236A1
D3C37230 D9F0E6E4
C8717198 658E2C03
C2C91DE0 466417F1
2C237499 2EFEFE2E
B6FD9FB4 65A9812F
903C31C4 8239FEFE
BA60D1FC 855AD4EC
9025838B BB879DAA
D9AACDAA BE6D22C5
37E9601F AC95C9C9
0CFD6E59 BF3B4A93
35440243 B64BF981
571EFFC3 82844020
F61C94CA 0AE0E38C
0F71CE36 2F7ACC96
D02DE700 DD13CAFB
5B5D7509 969A38E7
9BF5B74C C785F43B
BD7F7EA8 75858434
CBAE8B96 CAD336F2
6DCC3736 D9FC8875
CB499B3E DC1F7775
97302BA9 B96D3CC1
69798EBC 2F4302B5
07E7B390 3B9C68F4
40C4964A 95B702AB
12EA8976 2CCF44E4
5F7CDBEA C398F01E
B2660ACD FA5352AF
68D1B8F8 79D2B652
0B866E83 D5E0BBE8
5E7D4124 03357E8A
C4A9DE8D 6E757F56
FC7CFFE4 BC9FF510
6B99E0FE C73BE32C
4CE199ED F39376C0
D1932798 7824B8EF
5FF35B9A 9330F5BC
8B86697F A0F93CBF
EF87C0E4 8F0C6B8B
2E499A97 2B9808C9
AE347ACC F330D76E
E471B3C2 8A831D77
5219188C 1C3CAC06
E5B0C852 BDFA7EEF
140BE005 8D99EB0C
AE8C1D19 36602C47
6E88A860 6C8E721E
31BCAC6C 8924D269
73990C73 6C5E16EF
89CB33A7 FFD0AE3F
426B7298 16649B9F
3D372A3F C1C436DE
BB354519 166D2AFC
83447FA0 E021F46E
92A9B8BF 8640D345
13BD7B4F 72310F8D
DA8078ED 167EBDA1
615EE446 51408AB7
B749DE2B D6B48F12
615EE446 51408AB7
93B28EC1 43AF0550
7569F303 A043C506
947CB94B A66BE295
719E54DE A0064525
82227AED 5ADC26EC
1E708C49 B9503F64
78985387 A3828FCF
8A07C414 B29F7888
5D5B7E86 3B03A438
632A2C77 DF51C2E8
BBDA6E6F 97713270
AD9F38AD 456FB05A
0416947D A0A87577
C300A395 DED41A4E
AC0CC071 20EEEBE1
161A890B F372E99F
61886029 7C4167D5
2FED974D 8187E305
9D6D9353 794584F1
86BC15EA 5EDB1478
00003C55 41535345
5B4DA0A7 5778825B
003FCFAB 8A1B4817
D6398821 D70F26C8
AADA8616 18CB78E8
859DBC0E 2023EF84
B5A0721A 9D2F4425
7982E92A 535CBD85
2C5AD294 17707E8F
6981D901 5A6714AD
C97A00CF B99F7EAE
D1E8634C 9438E156
C3A9474C ECD0546D
19B86686 8CA2C1A9
B45C00A6 A8B44C05
0C6607A7 041E4277
A87FA639 617F47F4
E1AF2213 7AA1CE3F
F8EAFC38 72C70086
1FF0A281 3246B850
61BCC637 C061AC2D
9561801B B64FF308
89DEDE85 1CF0C2C7
E82DB067 7037EDB1
89357E96 ECE6CC55
B4031031 CE915512
3A3B8143 380886C9
7745AF2E D00BF780
8BEE1ADE E663179C
7A1144DC 675F0675
592B4AA3 5BD87889
72D8ACE5 FBAF7E4A
72B6FAA9 F6F7D60F
1180675B 83F454CF
0678EF70 FC75ABE4
991DBC89 3A067A00
6526DCC8 7355558C
8B871EE4 D0A412F9
267DAD77 5C42A85F
0000E44B 41544A45
8AF40F69 589945FB
002BF382 469111CF
4A6A0284 D381BEE0
0000EEA3 41535445
812B5FB8 ADA4E61D
Anakin Codes
458EC933 C28091EF
34143173 FA63F120
47BF0398 7F307E51
4EAB2560 0A27AAA5
326681C1 04053821
Obi-Wan Codes
4261435B D555C95C
095FA097 71BA746F
52E0A2A9 F202F03B
0CA07ECD 77658D59
9C7EBAD5 F42591F8
0000A1C9 41575545
A1B8EC99 9025731E
7DEBD7E7 B60937A8
78F9514C E9DF80BC
76B4B146 2408B5D5
636C9DDB CA6547BD
Have Weapon Modifier Codes
6F33CA2C 5E6A45E6
E35FDF07 335CB663
E5706CFF BE3FB876
E35FDF07 335CB663
4C6DD103 1DA5F629
E35FDF07 335CB663
F327EB13 9412CFFD
E35FDF07 335CB663
0000D1F8 41534645
21BECB7E 918A29EE
EFA95B79 D3190641
9B242AC3 8647D750
586D24FF FFA17307
E11E9A74 41650A19
F7071DB2 B37933A8
6305140A 6DBDCD5C
A318EF11 3590367F
DD8BC685 9FC283AE
9F9C0E02 795C171E
18010B93 0A821D0E
DD7AB87E 95F39064
16E478FF 2F4DB1D9
D37E980D 122E0622
A0FD1483 8B768197
6DBA66C6 EC636E0A
7D5520CC C46E388C
88CF785A E3DEFD4B
86D854C2 1477804D
6233AD74 EBE7A2E8
6C8FCEA9 9E789E36
A56FB31E 9AB15AC2
D3CBADB9 3F0C6F1F
D659A18F 5779559C
7841F848 7EC59375
0B129B06 995D03B8
7833BA42 00DA0BB0
AD5768BD 0660C1F2
42207D40 D235E86C
65E40327 61B514F2
B7BB6458 3A97711D
8EE4D951 5EE89AB5
3D76F002 18713334
1442AD85 18E9CB43
42963F66 FB3383E3
162433D9 ECF65AAF
415D2570 BF62923D
FCFE8A2F 101737DB
466E142F E8EAF120
C589E051 834813EE
94D7AED5 751AB05A
8CEC6FDE D2A82646
E0BF662F 9519FB57
570D6A96 18EC2762
29F1A6B7 59692906
62758F7C 3A88691B
292DA84B B5911F31
A8C080A7 1B6199C2
F5A273D3 ACB08C2E
133A0880 D310CE6E
E5E6C227 BA9A731F
A4428C28 C90C7713
B185A11C F939C396
48A8CAC4 BABBF6A3
E1795E3B D89130F5
4A96676F 2470DD56
58642933 33735F68
3460077E 32C1B6CB
94299F08 42998474
CF43D998 333CD818
16F3FEDB E0F016E6
378508F0 569C54EB
52CA2254 AADB0F4E
A4EDE9ED EEC0598C
8D1795DD 3C6AD9E0
AB3E343A C282643F
7570AF37 4C8B255E
D6D3C998 9913D844
8FB3B256 6DC48CD4
0DF3CF02 02800F2E
0EF06D37 43043C0C
FE025E19 66F3E689
70E08977 E2CBC249
F0E54C1F A1A41A4F
8E3A1419 F6CC280B
8851063F D514FE64
0546E967 DC23F3BB
C005A96D C8AF77E2
4BE14F3D 2B137217
CB2EE03A E53C3172
FED2A140 E1D85CAA
568A6321 C0580BA2
0A743F94 C32F4923
3F9D50A2 4779BBDC
1EEE0FC3 EE37D4F5
49DC66C3 E98C34EE
F5EA7DA2 0DF72B7E
1195ED2F FE9B81C4
AA038135 7FE79997
6174DD48 64311E1E
829B8A8F 630272B7
9167EB2D 8DA37606
73CE8C3A 97E1295F
24D98F36 33F124A1
0000C7F4 41533445
0E611BA3 E48A335A
6FD11932 CFF58125
AE73D345 1B7A25EF
E8AC8A8B 3954BA01
1FC071A7 BAB5D01E
E8AC8A8B 3954BA01
5BF8C016 C3C479EB
4D0C7F57 B2598425
520890B5 ECC78C09
0000252A 41533545
CAE37967 01F429B9
05FA5469 52E195DA
0000AE56 41535145
8839BE2A 4906A7CD
2DC3E6F0 5994AF53
00001BA4 41514D45
5FA63157 97AFAD6C
84FF5E9D 17603ED8
00000323 41534C45
5F8F1AE1 381A0D7A
31A7E194 A16C58AE
BB6C5896 00980A98
41258F4F 1498986A
ACF57BD5 5B154D02
0000832A 41423845
8BDAFFD2 C5230BA7
49FD7188 60A2E18C
26AAF97A C35C56D6
4CE9F891 1B38C7D7
B0724F20 42DFA4FE
3B8F4D2A 8D077EC0
3780F25E F202ACC3
D2A0885B 58F5B27C
86208670 D3391127
970EB837 01B03A1B
EAAD92B4 805E1EB1
8C04AD7A AB7451DC
EAAD92B4 805E1EB1
AE447472 44B7CB4B
EAAD92B4 805E1EB1
B5D1F306 3DBB5DF3
EAAD92B4 805E1EB1
0767716A CC8F7519
EAAD92B4 805E1EB1
86C25E5E 35D9210D
EAAD92B4 805E1EB1
AE5483D0 95CB36AC
EAAD92B4 805E1EB1
D6D5F65C 3C91C5BC
EAAD92B4 805E1EB1
7031D0CE 884913A5
EAAD92B4 805E1EB1
BC2CA4D2 039FB8C4
EAAD92B4 805E1EB1
E0800D6E 05A06D5D
EAAD92B4 805E1EB1
0B03B88E 0CD3F7B8
EAAD92B4 805E1EB1
384FCF26 AF49E045
EAAD92B4 805E1EB1
8FE82C0A 402CD069
EAAD92B4 805E1EB1
F00FAC4E 2ACAFC80
EAAD92B4 805E1EB1
1B126CF8 079F60D9
EAAD92B4 805E1EB1
D91EDD82 ECCBD25C
EAAD92B4 805E1EB1
5A399E19 DB869797
EAAD92B4 805E1EB1
73B32C83 641D08B5
EAAD92B4 805E1EB1
E6B1650B 1FA1D066
EAAD92B4 805E1EB1
89B9BD16 B64FA85F
EAAD92B4 805E1EB1
0A2D34B9 4216A4B9
EAAD92B4 805E1EB1
F9E6450D B1931842
EAAD92B4 805E1EB1
3A40DC50 1AF4B68E
EAAD92B4 805E1EB1
BBAED98B A524011D
F616848B D4EF734B
6151BC15 01346B45
404B8F83 54447D1B
BF340BE8 87ED2DCF
BDD63A38 BA28E82A
4DF60C89 381FE343
F146BE83 CA2E1EF6
FDF3BB50 C809E4F3
613149D7 E2EC3F82
B75CC529 86B0928B
83786EF9 B25EAED6
0DAC24F1 F3395EB4
29C52B6E 4F760E3B
DD91EE61 4D34E9A0
8869BE43 74DF85E6
86FB0610 C39E4FEE
068350DD 0E7E1E47
44D6EFD6 40A30EA2
E3436DCA 54C6DA16
3B181F5F B0368377
32E5939C 65F2F17A
37879C97 91045C49
33BB9990 662F1623
25AC6658 C0FF64C4
CAB2B812 33C2AFEC
FB8EFF2D 501D766B
99FBE259 93FE3EB1
76757FFB 5D361D75
B1AAEFF5 195E2CDA
ECADA501 6A874BDF
A0C6D740 8CDD1087
ED932924 079FBA15
07FD92C8 B82421C9
AFA68EED D52CC052
3C9E3BD1 A80DA411
0A582E10 A428CB5C
56990580 912E3D65
7CD1071A 3C31D9DE
1FA914A5 4760EE6F
DB6D43C7 BFEBAE24
4B35ACF1 4310E3DE
DC7484C1 19B21F8C
D86A8330 C156B012
7AAAE7BC E637989D
9492367B 616F199B
00002143 41465445
F59EC885 AFEC0D31
29ACE78C DDA2F905
1057DB10 39E623A4
15C2371F 4BBD4B12
9A44DB8F 08274752
3C5647DF 64B2AAE2
6D1A6358 9A537731
0000FD28 41534D45
B2D8379C 31E1BD41
E66061DF 0989526D
D11E90A5 31B290CF
6A630D3F 2E3D90F1
BA3085CF 21C915DA
43B8F897 05C2ACF3
ABD7668D 4600C6E3
5C7F9847 1C3EF02E
1D05D89D 4F5B844E
2059131D 26B2AB28
23F2E1E3 124E7373
F6109872 9AE0E6EB
55FD5DD1 BC1635E3
B65E6981 2FF84A07
A06EA3E4 DCE47E6D
2059131D 26B2AB28
1BD3A800 2AC217A1
A06EA3E4 DCE47E6D
0CD0A63C F0C677A8
65FC1F5E C7C70466
83074C9E 18CD3F4A
CADA6E6E 3662EF72
59FE4D6C 60F9C038
4EDF6DBA 12EB7E88
DD726FB4 31B450A1
0FD0B15B AF4EF869
706C34F4 1F632E1D
59FE4D6C 60F9C038
A804024F 8B8EF9D2
98B0E09F 91A26FA6
462D89BD 9C51C7AE
8C7A4DEB BC491C50
010551A7 1DB3A153
7EC674F6 87FBD6B1
Character Modifier Codes
83BE2528 3A0AE567
7C53BF0F 92CD004B
B565A0A1 6A9D0F53
C92C0D2F D894EDC1
Room Modifier Codes
C854F016 224FA798
1DE188AC 018B4B52
C854F016 224FA798
EEF13B7E 157B0439
Size Modifier Codes
C03FD4B9 FC70D246
8A086FC6 2BB5F398
C03FD4B9 FC70D246
73D84DE5 1796041E
C03FD4B9 FC70D246
4B62D82F B111F9C3
FD73E8AF FFDE80FD
8A086FC6 2BB5F398
FD73E8AF FFDE80FD
73D84DE5 1796041E
FD73E8AF FFDE80FD
4B62D82F B111F9C3
B095C9F9 BE39EFBB
67B4C3A0 D8F1E83E
6A1F19A5 7B6AEDC0
B46A2413 A8A5EEFD
67B4C3A0 D8F1E83E
82C020A4 4697ED03
Have Powerup Codes
24E3B20A 3784FE39
67B4C3A0 D8F1E83E
6A1F19A5 7B6AEDC0
7B9F1318 9D98E046
501A716B 87DE8145
CC8BBEE6 A80585B9
67B4C3A0 D8F1E83E
6A1F19A5 7B6AEDC0
7B9F1318 9D98E046
74A3A985 ABE094C8
75337B95 411D6B55
67B4C3A0 D8F1E83E
6A1F19A5 7B6AEDC0
7B9F1318 9D98E046
E6D4F0F0 FE9C4C48
65A36C6B 429E55E1
67B4C3A0 D8F1E83E
82C020A4 4697ED03
7B9F1318 9D98E046
02A4E006 DBE409E4
000016A0 41534D45
B2D8379C 31E1BD41
EDF02D6E 608BB890
C67A2E45 90D79770
223D1143 4AE12E52
2EB99B2F 4C15118A
D64C5735 2198D21E
D36DB772 89A3B9C5
2059131D 26B2AB28
57DD5193 52AC4858
F6109872 9AE0E6EB
55FD5DD1 BC1635E3
C1CD4EFE CE06F0AC
A06EA3E4 DCE47E6D
2059131D 26B2AB28
7C710D81 C1F6B039
A06EA3E4 DCE47E6D
238EA307 AFB3C4A7
A5B5330B 48FBF188
4F6EFBFA 16DED333
ABCA3A69 F7E5DC28
59FE4D6C 60F9C038
D9A39B7E 1C72035E
20A93AD1 327F689B
55155BE0 0B57531F
0CC16723 0B8C75E1
59FE4D6C 60F9C038
50FB97AB AAD3398A
2F5D0FBF 34997D34
8CE3AED8 61F3C755
8C7A4DEB BC491C50
2694F038 3D6A38E6
0E97E313 435074AB
Character Modifier Codes
AAD35AAF D8D3AF98
51C499D4 8A05D3C5
4F96D72E 628B67F4
E95655AF 68CE678D
Room Modifier Codes
77B87920 EB1A84DD
F8CFEC64 E91FCB68
77B87920 EB1A84DD
ED211BC8 B3297168
Size Modifier Codes
7BE6C79D B518ADDF
8A086FC6 2BB5F398
7BE6C79D B518ADDF
73D84DE5 1796041E
7BE6C79D B518ADDF
4B62D82F B111F9C3
FA7752BB 63397D9D
8A086FC6 2BB5F398
FA7752BB 63397D9D
73D84DE5 1796041E
FA7752BB 63397D9D
4B62D82F B111F9C3
EAFE3759 CABAC597
CF5E564A FC21D1CB
6A1F19A5 7B6AEDC0
B6914936 D451126C
CF5E564A FC21D1CB
82C020A4 4697ED03
Have Powerup Codes
45E226DE 1499B37D
CF5E564A FC21D1CB
6A1F19A5 7B6AEDC0
1F2265D5 DA21459E
501A716B 87DE8145
6A5647C1 86CAF934
CF5E564A FC21D1CB
6A1F19A5 7B6AEDC0
1F2265D5 DA21459E
74A3A985 ABE094C8
EAAAB9F6 A5997E99
CF5E564A FC21D1CB
6A1F19A5 7B6AEDC0
1F2265D5 DA21459E
E6D4F0F0 FE9C4C48
BD68EBD4 02E64232
CF5E564A FC21D1CB
82C020A4 4697ED03
1F2265D5 DA21459E
02A4E006 DBE409E4
0000030E 414D4F45
A4200119 15905613
71A5B10B 1DBFA168
3D354EA1 A8AF4D75
B025DBF8 B9E74B48
D2EF669D E70DF404
B9FB0DE5 47FCE5D7
34F7036D 3556E2E8
BCF6879B BBC51414
33734EE4 261B2335
D697C214 66C45A84
066816F2 18C5233A
22D085FC 09DF8574
000071C5 41535045
4A6B3515 3120666D
D522B8FC 6B63D66E
CC9CC9B1 4565AA92
8F45AEE8 704F169E
BB3B7A2F 8BB7F638
B53CCFEF 557DC70A
0000C9D9 41525045
7A92B4A5 1C19427D
74C784E3 906A90DC
A4BBE96C 997E26E3
9B3D9E7A 98F858A2
D9C6FDFC D2766357
85B4FCAB 654DD64E
87438AFA 3DAB6475
38290B27 5E2F5960
000030FD 41585545
B78F29EB 91BFF182
D094BD07 9FFF2D79
202AD658 A2674943
5337F7BB 52926874
6FD3C800 1562D845
F89D8D15 C19A83A6
Slot 1 Codes
EC7D0375 B089C04C
8A3A53D4 91FB4852
CA0C1E5B 0BD77ADA
00001B6A 41335445
2614A227 F80A2DA2
D2148003 9EBB99C1
17562287 7A9FCF4A
B9EA17A1 3B6CFE4B
51EBA34C 81244E3E
F801D6BF 10B8BFB9
D29C81F5 5B325B83
C0D263E7 F5A10B27
DD58C80A 48C0767C
00F18471 F239C57B
D675005B E5606E5C
393BB21F 54AC9D71
169EB815 143297FD
520AB67B 5D1FAC3C
D8138A77 712B5F08
8DDA66F4 547C7597
DD4908F5 8CF580B2
8FABD46E ED8D8711
760155F2 D05652B2
9EF6D93C 86368647
0000D0DE 41473745
ECDC4322 D0D634D8
BF8B7F29 34CAAF33
38B01CCF A5CE1050
86678B79 C531AD7E
B8055BB4 4D613FC7
6E68BE37 9010CCA6
E7ECCC18 8A4091F0
8957481B 2F92FACF
579E6267 C8B96A7C
54B6D860 EF37BD43
57BEF861 FE0CF25A
E9F3DFCE EF348034
D95E8247 79529200
DEFC95BE 48785101
32538DEC 3849BF89
0C74FB65 A701E668
A4C9CC7D 1C6832AB
7408A958 89B73665
C8C687FC 8CDBFA45
82ABEC72 2F3824CD
D45CCCD6 686BFECB
A0B11769 3C168B76
706C85F8 9FF7A3B5
62EF3392 2CA9F2A1
D7F1C2C8 A88BFB6B
C419FBED 5C34E27D
738976C4 A96E71CD
9095E970 006D23DE
AC03652B C26AFC07
0153EADC FA8A97BD
C9C2EE92 21B13B25
92F06EFA B372F04B
25D643BD 95DEA5A0
2B10AF06 8CB48A7B
FD097ED9 8C27873B
0FE36676 11EF1E0A
E03D27DD 99928CDA
637B307D 5C697247
E9685154 468970EC
6328AA74 8047E755
01E5BEFF DBC904BF
47C85F97 E2D20713
62091F36 7D503FC6
8C976260 DBD20F9F
DB00AD8D 5E97FCDA
1F310F18 F266A56D
252E3268 978959BA
1A5C482F DAE40F7A
97FC7A6F BF751A28
83E5ABAA 783878FE
0872D347 0C3F86B4
04E0531A F075046D
C128728B C464170D
9C6AC0AE C4A1A44F
0E8EC08A A3CC2DFC
BEBA9AD1 A19C8448
A5A00EFA FB237BA7
A0B3A303 B735079E
482FD25A B8474C8A
DA5720C1 DCE0CB3C
E9550E2D C78D56BD
4304D415 27B11C3E
9AA1E525 04D894AB
45047D68 ECE14454
3ED299F5 776BBEF3
9749E5E3 46AA9F1E
0995C3D8 9B602167
3E61D61B 981AC7CA
10EDB18D 6486F519
A55A295D AD7C5837
1DC64EB0 D8AD719D
078E19ED FC343983
EF359D6E B843D8E4
58DAE6B0 AC244DEF
26C195F9 B71FFDF5
01437979 DABBDAF4
64A73A3D C4A9AC62
A53EB2C3 2324CB5F
3898C931 ED1DA03A
806D47C8 DDC11D2D
756DC944 C39FC8D8
34FFA0D2 FA2052A8
79C58993 C3FDE0AE
58D9CD24 2736ACC7
4573CAA8 1DC34D87
ACEACDF0 51A65324
8C177AD4 1C9239AD
A1A6419C 554CDC77
3DC24640 3C7DAA07
BBC0D36F 8E8A29EB
F2961FD5 567C9B21
AED62C55 583FD2BB
A28D2743 0F4EB225
CC8115C5 2F54AC8A
562F6183 09099DA6
BF477FD0 E2C062EA
BF9C0E28 80A98AB0
723A601F A7D73EE6
532D6F3D BBDA546A
8F14FBC4 4D03A9B7
D89D6E64 3AA11C04
BB449A82 96F5A1A1
CC5911FC 0B427836
1CA7ADD5 7DBF962E
4ED633BC 69070143
8BDE1CDF 4EA78A46
A9A253DC B9603727
3DD9ECA0 0613F0B3
97E4C825 477D65D2
2E3C58CE AD4C5B5F
930B691A A9CC922A
A040CF13 3E986E9C
2DECF0B5 6FD34A93
DB327644 3DE4FBE2
9707A61B BD877778
6EA19C80 C01EF8CE
A10C44AB C6636449
E3A1F1F9 69FDF64C
C73425DE 4BA890B2
32F7B5B6 B93F7772
555F2AF6 2308C1CE
283748FD 1B7CB4CF
4377E7AA 5D4D60C8
552DA2E3 9D449586
7018D4AB D9184BC2
B07EA2DA 8EE399BE
16C8E6A5 9D44D4B8
C476F3FE 4AF46290
022228FA 0BCBCEB0
E0C5EC10 4259D2AF
EB89A510 F5D20E85
F30E2757 0F4B5E16
122DE245 232C7BA3
96AB71E0 546015EB
9B8F751B 809619FC
AEDAA426 BE0FB709
B2EBC600 55982131
000017D2 41473845
F89070CC 38EE8264
D4248B17 6F825075
592F2666 E559CFC2
14BDC1B8 97178358
CA641CF9 8AFF4DA0
D3F68D22 4BB66D3F
82B2BFA7 D4AAD465
1E1A5501 068FA295
E200346E E6F80575
F209ACFE 5C4972DB
5B0A5ED6 A33CCD5E
68C9C19E 548F5C8F
B6155507 4A7EB07A
A5C37DFF 18AE3634
58983B04 E7992CA6
70D4C1E5 D0002968
20FE21CC 66CC5539
F89B7886 557089DA
2C59EF9D 6677C29F
C56EC5DC 20D2E6FC
C97F8A27 D9C09E0E
A7DA688C D674BAD8
AF759267 66561352
64A0F139 DFBF1182
61E4EC10 D6EC69F8
659F6949 EF9ACE7D
5A7BFAA8 E3F7896B
90B5A84A 893C53CA
024FF505 91C2FE40
2F7A43D6 8AB7C1F7
B30CC675 DC9D48EC
FDADEE21 B7FBBF2F
19DBF8C9 CD605212
FE85766F 3721EFB4
88DA359D 25C8251E
12ED64CF BA53C71A
9B5A99E6 14915C32
BA63E301 4A297199
CE19BA0F C7A0FF7E
CDC06AFE 73795559
D8749A2D 39260209
268516FF 43268934
4F7E5B45 3F10EE3B
A76F158C 64C15920
6C8836CD 81132CC1
90C049CA C45B9F67
AA884A8A 3BA94F91
BC8644D5 33344DD3
7B62EDEA 0B1427C9
CCD61827 63FCB176
A9386D62 BC6AD309
46C06282 187A3509
03D4ACBA 5E759881
44AF2DC6 A1666872
5B49D6EF F96B7431
024B026A D47C3872
FB23273C 3600DDB5
4432ECD5 65E91BDD
C8AC1602 91A81D2B
6349C173 0646D573
9BF56010 973A62A3
AC56C0FB 9A459A11
9BF56010 973A62A3
3E50B03E FBD50403
9BF56010 973A62A3
6349C173 0646D573
9F4B0F08 D26DBDB2
AC56C0FB 9A459A11
9F4B0F08 D26DBDB2
3E50B03E FBD50403
9F4B0F08 D26DBDB2
Max Shop Visit Codes
6E21BBDC 0BDFB069
73790FC6 6C10BB22
F444090E DE18D427
EA82FB08 0E7475E9
06CB361A 5E716C9E
F444090E DE18D427
C4E296E7 E918C395
7E683FA0 231BFF5B
F444090E DE18D427
6CBEE275 93A4C12B
5ECF07A3 3E58FFFB
F444090E DE18D427
14F6B81F CA881385
5ED59F41 A6725EED
F444090E DE18D427
7E8142AE F7699127
4488F6EB 355EB8D9
F444090E DE18D427
7342871C D4E9A7AE
F35A9887 FF0D38AC
F444090E DE18D427
269269B0 4E86DB5F
A5A60456 D115FCE5
F444090E DE18D427
11DA4DF9 7DECCCC3
DE783382 9FA4545F
F444090E DE18D427
4935F6A6 39531A0E
1E58AAAB B974BB6E
F444090E DE18D427
8317CDA6 F557C4F3
40622411 B3A2E525
F444090E DE18D427
0F96B783 555E673B
12E37FA7 9E8F00C6
F444090E DE18D427
73505AA5 F2DA6678
38F215EF 7A7A8AA9
F444090E DE18D427
D203CF6F 1112DEEF
CC5B4394 BE8577A5
F444090E DE18D427
90CE8835 859AA539
6A28ACB4 7E278628
F444090E DE18D427
F69C6E1D 2EB3CAB3
A741074C CDBD8E4E
F444090E DE18D427
5225B784 074BC6A1
7B9366D0 4B734EEA
F444090E DE18D427
CFF46C2A EDEC7747
AB414F4E 0181E6A1
F444090E DE18D427
49ABEF9C EF9466EB
6E8331BB 638669B5
F444090E DE18D427
0E4DCB89 889B4547
7821F469 B5A12F67
F444090E DE18D427
583875F2 09316B25
7E5223F1 92159CA2
F444090E DE18D427
38A3A1B4 0187B2FA
C6A9E125 1099B686
F444090E DE18D427
F5A96943 5031D48C
70C7F9A7 95713EB2
F444090E DE18D427
0D1FA595 D4D3AFEE
ECD6AC5D FB3583BB
F444090E DE18D427
C554B2D1 447089AB
B24C2EBF 408287D8
F444090E DE18D427
7601893E 50FDE403
BD62F0D7 51FBB6A9
F444090E DE18D427
85F29FF5 97EF919C
F2D60EB0 67BA7ED7
F444090E DE18D427
8CA790E1 EC306C6A
6B5F964F 00C6F23D
F444090E DE18D427
F92445B0 A702FBEA
B97E626C 23D9858A
F444090E DE18D427
F40EDCAA F08786E1
64DC5398 ECCA4D8D
F444090E DE18D427
4E5FA27F 022CD9B5
7BBC8904 81D380D4
F444090E DE18D427
C603E320 596A91B6
551A7D2A 56FDADF6
F444090E DE18D427
02833436 36D5E560
4210FF69 DA6C7456
F444090E DE18D427
C856A659 6FB0AE81
43E1DE5D 96675905
F444090E DE18D427
340AD614 26831E3E
A8A5F279 2033CDF3
F444090E DE18D427
498AE313 2762F584
D7F10C0C 611FDD7E
F444090E DE18D427
4871C9FA 3D941A3E
C4AF1CC4 E18F753D
F444090E DE18D427
1F94567E 0BC0CFC2
449C2519 807FD92B
F444090E DE18D427
5068C1C6 8DEB8287
17C43A1F BABE3431
F444090E DE18D427
668FB63A 0A75973C
88A166EC 85F99AB9
F444090E DE18D427
80ABC249 961D4CF7
074B0299 01F11112
F444090E DE18D427
34838370 71191400
D0961BA2 98FCAC85
F444090E DE18D427
926013FB 683621C8
EA45EF33 663D6AE5
F444090E DE18D427
F8C70D38 055F3352
207DA397 0986D61A
F444090E DE18D427
6AFEE120 22383068
91DEFBC8 CAD719CE
F444090E DE18D427
7FF8A948 C0FED6A7
913A720D 821D29E5
F444090E DE18D427
F207D0FE 0EFBBB4C
078009E4 58332120
F444090E DE18D427
B5A43DB8 15D19623
AA6BDD3A 21DF6350
F444090E DE18D427
8CD33B7B 4AF3566D
906A8537 35F6DB03
F444090E DE18D427
E07F0236 91E9D04D
9348659D 5E85059B
F444090E DE18D427
5659EF00 1EEF6416
3F4DEED9 5968C783
F444090E DE18D427
D56C1E54 BDC29882
BCF6F0E3 3A597069
F444090E DE18D427
40B698B4 45F43501
D31B1B0A DFDFA788
F444090E DE18D427
ABFE7C45 F362B9FA
60E730DB 559FB299
F444090E DE18D427
0AE60EB7 C72E7905
00072CA2 2C3B17BD
F444090E DE18D427
840227C7 C1D8C2B6
88824D6B 00E6871B
F444090E DE18D427
917F6E7C D398C3FD
172AA3C8 BD6C2A92
F444090E DE18D427
9880911C CE5D4025
B64CCDE0 2D198CEE
F444090E DE18D427
520F608B C444A70C
17E3CEBB C8D8F722
F444090E DE18D427
D6D2429D C7FC2B9B
6BE6BA69 2282AD26
F444090E DE18D427
ACE60925 F85C06A0
FBE835D1 C13415BA
F444090E DE18D427
D97BE130 AD9FAE9A
6FB503EE C26EFE35
F444090E DE18D427
A04BDF6E 6B16673C
DBFB9EFE A3E28767
F444090E DE18D427
483E9F56 588F6CE9
2848B7EC CFC5035C
F444090E DE18D427
46AF3F0F 9B5A53D0
BAABA1AC 56D3969E
F444090E DE18D427
E2478BD0 12B0F877
0FE7E612 0757E05E
F444090E DE18D427
4CC415A1 67070511
35222A30 E9ED032B
F444090E DE18D427
A182E1EB EEEA2DB8
B27AA8DC 4C48D1CC
F444090E DE18D427
45DDAFDA A18D550F
2233D435 24B8881A
F444090E DE18D427
BCB0834F F721B7C4
EEFFF188 1CB15FD8
F444090E DE18D427
6F1FB22E 8E34DB03
4252E7A2 A9A000F2
F444090E DE18D427
AAF2B5C8 07CB7BB5
225D490A 31B10B05
F444090E DE18D427
660D72B7 8792BDB1
6F142B1C 64740B67
F444090E DE18D427
55EADA0E 51C0C53B
E3AF28AF 4A1C6719
F444090E DE18D427
7E13B483 0F7C9179
0679A397 A0D44E2F
F444090E DE18D427
66A3F98B 95B17398
180F3950 2D6B6297
F444090E DE18D427
C7E0F02C ABAEB984
A49B694C 6969EB7B
F444090E DE18D427
C197FA67 A1D10C12
F79EC4B3 56CFF348
F444090E DE18D427
FD34C0E7 C15D510E
74E5DC2E 7F438775
F444090E DE18D427
5981A6B5 9DDBB00A
438B9AF5 06482011
F444090E DE18D427
ACD1F14D E1120E2B
DA86A54D FEEEC533
F444090E DE18D427
13957C2D 11CE7953
04BAAADB D2C0AA97
F444090E DE18D427
E47A5525 3F8C59E0
CE46D39B 4B232B06
F444090E DE18D427
A758F13F BDC38130
B49B3834 44AF106E
F444090E DE18D427
EF0BC9D5 598E98E5
0E3F9F85 58A5A4F2
F444090E DE18D427
07D83279 DEBCABC6
9EA9792C B64F5275
F444090E DE18D427
151D4FD4 4046AFCB
AE541D0B F4994B83
F444090E DE18D427
FE1A49C4 61C83CC9
DD2C8D3F E8B79005
F444090E DE18D427
3402C54F BF453CCA
297164B1 E40E11AB
F444090E DE18D427
E2EAEABA 11607DC5
92615AC7 15DE8195
F444090E DE18D427
201BF280 D8007912
AA206189 426A994A
F444090E DE18D427
CD45DE2A 24028EA3
98D05AC6 954A28AC
F444090E DE18D427
2DB0D4F0 6A47BFFD
12F729D3 1C2676D2
F444090E DE18D427
5B713C85 BAC123A9
034A45BF A353E049
F444090E DE18D427
BE6FC488 13A55C8F
180FDC4E 64D23890
F444090E DE18D427
0488CE37 A79EF0D9
AC46DDEA 1F60FE96
F444090E DE18D427
9FEC55A7 ED668C95
DFB35059 5AFE7E61
F444090E DE18D427
697C73DC F760131B
5079120B E58F5DBE
F444090E DE18D427
C33F7CAB DDACDBBB
C6671316 E685810D
F444090E DE18D427
C7A4A98E 58B0CE9C
B5FA51D6 C1DA4504
F444090E DE18D427
7403F35F 268152E9
B5BB5B9B E43CED06
F444090E DE18D427
8345A640 10234545
6C54EBC8 38C34080
F444090E DE18D427
AC6A08CF F9C25049
B9C7619C 3A249B63
F444090E DE18D427
00001853 414B4245
D616F73B 325C1CA0
B882D6C7 97141932
FC8FDE2D A55B1BA4
2C22924F 9507A8A3
295D0D98 4EFAC1CE
1529FAC8 4B440107
0000FFB6 414C4445
E0EB783C 4AAFEFEA
4BA30106 5B1ED8E8
A1B00DAE 67B565AC
042884C9 FA47BC33
8D986262 D376ADB2
B17AEA18 E6353415
2184B8AC 4F49B005
0393D4AE DE85C613
DB474234 0A9CE4C4
CABE79CE 00550000
3A1D34D8 EA19B70E
00009539 414E4A45
CA6B8BFF FA11FB1D
1E79C395 AF4CF01E
F2137A6D 9C668E1A
B56EA0BD 10492623
CBCBA774 4483121D
0000E30C 41435545
0F989839 032DD6EA
4BB4ACC4 637C144B
0FECBACB CB827390
2247803D 2EACA98E
F93F3140 853CBF03
43890D22 58D70AE1
F93F3140 853CBF03
80868F38 99EF8428
F93F3140 853CBF03
1781418A F3561D92
F93F3140 853CBF03
F8081367 0EE7846D
F93F3140 853CBF03
FD9B4725 F7403214
F93F3140 853CBF03
9B448042 7E978559
F93F3140 853CBF03
75F225A6 246D9D66
F93F3140 853CBF03
B8921991 BFE88917
00003038 41545245
84CD004F A38CA47D
A0126671 03F65E1C
B59A34B1 17055460
0BDF1EEE BE0F0553
7098DC8B 7EBA5E12
0BDF1EEE BE0F0553
5BB236FD DDDDCE72
0BDF1EEE BE0F0553
24157B47 CCB9D92A
0BDF1EEE BE0F0553
172255E3 BF242593
74413AA1 9E43F564
9CFA8F6E 179D1519
5E50EAE1 B1E786E6
36F80D77 1F0A8C6B
0F02F920 C22CE858
F88EC813 84CB243E
E60E35EC E5A082E5
D534CEAC 06605EAB
9964457A 14D1F87D
98813FAE 3E2404F7
5230AE04 22BC3F03
ED58CFC5 DD4A7113
485F38CC AB127B0C
6270E2B7 78B6FECE
A10AC641 037F5BA5
83C81001 2955DA8D
37D4322A 2B903BCC
59DCCCBF 8C84AAF4
620238D8 D3956B74
E60E35EC E5A082E5
9964457A 14D1F87D
5230AE04 22BC3F03
485F38CC AB127B0C
A10AC641 037F5BA5
37D4322A 2B903BCC
620238D8 D3956B74
0000FD3C 41545845
4CE5EBEF 00E8BCCC
6A4B717C 63301053
9BB083E9 8A5B3418
137608A1 6F8B84C7
AD10BBDB 97634A43
37FEB4CF 2A57E014
2F5E6932 93A9447C
1EEEDF9E 587A2A3B
4DB67015 30DE4A2E
A33527C4 D3B02E8E
F6E30888 D1A628F1
5F8FC409 B9545191
73DB03E9 5DB4C57E
0000870C 41525645
E32208F8 35EECAAB
ED1480BF A450C298
9562CC09 5062225E
89317A6A 6A1EF09E
0000ED5B 41385145
E01EBFFC 5DD21B48
4AA01F08 0BE1B2DA
CCE83436 28C13325
FB0174F8 D8BE90C1
A9434AF5 200B69AF
00002A80 41545745
C92D80B7 FBDA82D5
33131F9C 6F8AEF97
CEB24858 1FBEA9DC
400405E7 E72562BD
41E1A272 4C4B9A74
3FA530BA 6CFB2324
6C7C06DB 26C45CC1
4C4C695A 8F5CF5E1
3E82A765 04109D60
B19FAB60 B57875AA
981D69A3 D65C4C76
B19FAB60 B57875AA
91166027 1A805C67
B19FAB60 B57875AA
C72E2F15 A32E0470
B19FAB60 B57875AA
46EC1B3C 64303BAA
B19FAB60 B57875AA
9DC93DB5 2D25D843
B19FAB60 B57875AA
A0CF4270 E800FB91
B19FAB60 B57875AA
6C5C8031 740DD490
B19FAB60 B57875AA
A88B1C19 E84691BD
B19FAB60 B57875AA
9A4A7B4F 71F8F4E7
B19FAB60 B57875AA
EECEE272 A0935E97
B19FAB60 B57875AA
89DB6AC1 7FC2C48E
B19FAB60 B57875AA
CFD35F6B 23AB8180
B19FAB60 B57875AA
820812D7 ADBA90B1
B19FAB60 B57875AA
029647E0 9DE43F98
B19FAB60 B57875AA
116741C2 749576A9
B19FAB60 B57875AA
BC891D28 26F96DAC
B19FAB60 B57875AA
21E267BE CEE181EA
E2EDA5BF ADA20153
D563A4A3 377FA584
FB6BFA4C 5AF76EC3
D92A7FDA 16DE9288
21BFE9FD 80B4C740
DC1FE942 362126BE
B19A12BA 11A5D26B
F7B2FCE7 80778C3D
70947537 C6A2940D
DFEF839C 8F0D20E3
1C7649F4 144FE16F
0000A75F 59543845
304D2D6D CEED9223
DB2F5899 37A7A77D
BDC55D3E D9250AC0
C94BA577 860DE145
0C5E6564 B4A6D039
0000AFE0 414E3645
EE4CE522 3091D5D6
717CD61E 12EC2657
C49AC869 5F6DB381
1E6D260E 98B30A68
F4834F23 53F877A4
Have All Medal Codes
744DF883 4A313070
B38C4013 0EA061EB
D93F75FF 76389922
CAF2E387 7DB5C749
29D04D49 15F06F86
7EAB289E 81222FE3
5BC3CCA6 9D3775A3
0171DAD3 53DFC260
589515BD 3B1545CB
7BC5C445 ED522FB9
6F300679 FA124DD0
63811DD7 3EB956C5
84209974 DF5741C6
3083C1A3 6102C59C
CFC32400 EB7455C1
0A2FC4CF DECBB88F
D542F85F 7134B186
0000B52B 414A5445
9FA8E543 269E7F37
Touch Time Codes
9492DAFF 359E54E8
Time Codes
4BF9143C 0B01ABEC
Speed Mode Codes
FEB0AF5E EEAADBA2
F1A2C017 6BF8E78B
Break Mode Codes
9492DAFF 359E54E8
1B2A3F0C EC0FD8B2
02087B64 3525842D
000055E8 41544345
314BCCB2 6644ABAD
D329F38A BC3408E1
11264F20 A34618B9
49D8CE46 586D608E
000034F4 414C3845
6FD398C1 39C92E38
E0BC27DD 72771EA2
089BF926 BF829C4C
614C7BD9 4598F0F6
4547B9D8 53572F63
E0136B67 DD59E538
40000342 28F785A0
0A9F8A37 07152905
23EEAA5B E418B43A
60623BC4 6C2AC10F
DBA549F1 6527841F
27C0F22F 4A49110E
5F14204C DA17BCD8
842E6E02 05DE5AED
0E26EDF0 8E195A78
5D71698E 774338D6
B2363D78 EA1E1790
B23AA7F2 40ADE1E2
E85DA4B3 83307F15
0000B4DA 41483945
75F970C7 AE94BBF0
899B85AB 0651AA26
5E02B2CF 094E433A
5F6831CD E8F8DB6B
24F5B8B4 285B6764
3F421E77 4F114C97
0000AA6C 41574B45
9713EEF6 F2AFCDBB
5B927063 E13E5C3A
8C6ACC69 A356267E
B54A3F60 83C01EED
8C6ACC69 A356267E
C34E3C4C A1C0DB5C
8C6ACC69 A356267E
D700EDF4 6BE11161
Create Character Codes
A10FD6A5 B4322DAB
4CCC5147 77384617
0F393EEE BE0DD21A
4CCC5147 77384617
CC100E8A 1F083D4F
4CCC5147 77384617
4CA69361 8354C284
4CCC5147 77384617
356460B3 CF0C47D0
00008891 59543945
CA7F918E D54500B6
0B4AA01A D7A8BB4B
1DB9E258 11A95D59
EACD21E9 83BD4830
743C3EB1 3B80BF2D
587AC8F7 F4DA670E
0E9FE096 2D5330F9
587AC8F7 F4DA670E
476A37F8 D70A1A5C
587AC8F7 F4DA670E
CC1EFC11 C4899F37
95EE498A D0D2A564
49962C42 C1A72A77
2FD2838D 150F3A21
3B24051E E3CD78CA
CA556B7C C16C862F
6FF5EB37 44055E4D
0E9FE096 2D5330F9
587AC8F7 F4DA670E
476A37F8 D70A1A5C
587AC8F7 F4DA670E
Skate Lounge Codes
585ECD1D B0D553E9
CA808EC8 87224FA5
7C45663A 116F69F5
C9AE15B8 783CEB65
74D950D0 164556BB
B04223F1 637A8E15
BEE6C5E9 2DF9F92C
C5C978AB A6AFC313
A75EA4F2 642243D4
102AF438 72C53625
000019AD 41504745
A0D36495 624D8F03
6F2C3CD2 6D1B40CA
0FD28224 25CA8055
E035ABFC 8E9A08EF
956C1EFB F225E719
88592922 8AC606AB
FEBC29FF EF426444
88592922 8AC606AB
3BE38DAB D89974E0
F476446D 1AC5B84A
609FBD63 DE52738E
719EAB87 BC99F2F8
33846CA5 7513333E
000045A3 41325445
15D8A0F1 4515D0A2
59E6BA95 E657CB4F
CDADB0B7 B4E546B2
E233381F C28E82EB
8796212D B88E84E9
00005CDB 41544C45
F0ECF622 04332A6D
60EE53A8 52A18991
3F708350 4E49064F
DF051466 5618A0DC
4BDE8F79 0F9C2CB4
34D10F75 99765CB1
BD871B93 B26ADD09
E8702C9D A07BF400
9A852B93 EB2E8F40
8D51EC4C 8C9BB297
800DC16D 6B6A9CA9
B1D10A11 FA124B69
0000DC27 414F5A45
B098FF56 0E661D53
72CA0C04 422EBF96
DA6D0BE1 650A753D
10F1AF3F A34C07D0
31FFC5F0 215DFDC7
51C12986 7143A650
0000B408 41444645
7D7183F2 B91F20D3
1AC6C105 9A6536C4
C7E9D754 00CB5DB6
Have Weapon Codes
10C82A39 9F99AC8A
A1A684B1 8C4702DC
2B80DD4A 97BA005D
70BBC140 3F8500EA
Max 3 Star Rating Codes
6F92BAEE DCEBB3A8
F85D5905 56883DA5
B0171A4B DC0A5367
F34E8DB5 2ADEA49E
Never Reload Codes
2BA82053 4711B271
2D9EFCFC DEC84657
1FF4DA33 1F81B010
Infinite Ammo Codes
34490ED6 A825355B
C8C902C9 DF6A47C4
0000A346 414E4F45
3A20AF92 78639C9D
Have Item Codes
C4C53786 BCFDFA7A
9545F115 1909B2F2
01B6CFF2 36C3FB91
BB1AAFB0 C8AD59BA
C34F992B 04D88B0D
16CDC565 F5222866
0E6F31F1 AB89DDEA
869BA6E0 EE0C97F5
6C644B9A 08186E86
89393808 394B0443
78CFCB91 7D9B5EF9
556E9D98 EF4704D2
F077DF81 0A9752D1
27C618D9 A4090003
DB5BB429 4D74853F
E25D295B 25F82270
B9192E9E 46DC86F3
325714F9 CDA67F20
CD1A5992 80967427
3CC6EF51 C125B8F9
F4CEE935 725F5A8F
B89AA7AB 968B1E10
FFC8F0F5 78B095F0
36DF068B 7BC1FF0E
4BD51550 3C323256
56380980 CC891B5F
ED4787CF F0B794D1
AE675E1C 3999B035
FC6FA95B FEB78630
BB1B08B7 A7142071
AF2DC9F2 83F520F0
66BAA1D3 D3336F5E
829D4B9D C013199D
2A50E45B 5CF1371D
FF69A985 A56EFDBB
34654772 66370EE2
DDCAB530 ECD8CFE1
104F5FA1 EAF458ED
4CC4FE02 49D95947
374C91F9 8AD2F4AA
5FC9C8E7 B166960A
D7E70051 FB2F36F1
371E66AD 0F5FA1FD
00B57F7C F0DAD09C
43E3C046 6377EE0E
212E806E 3497B940
8284986D AE37AB23
00006D9D 41465A45
115FCDEA EC4254F5
A41A5B64 50B4DEAB
36C40086 0E634EEA
DDEB3E8D 323C76B5
23863F7A AE96282E
8D527C9B 4626A7ED
1AA37A51 1AA05C37
36C40086 0E634EEA
32B94264 DC6E2EF6
684899FF A58C05A1
3336DCBC A2266F68
129F6EDA 58C155D7
C99C183B 4C4DA680
004AF16B 657E9BA6
0000461B 41465945
7FDDD87A 66A470D3
0C41FBCA 532C90F7
9BF5F6AD 3DA82377
C4DBC53C D8E2D7D9
82532EF8 5C66A0D2
B71E11EB 4B1E1FDD
2B0521E0 72310DE4
9BF5F6AD 3DA82377
B759B120 7140425B
76486CDA 6FCE094E
F7FC283C E72C2C7C
2F841095 A0D1712C
34CF4AA3 EB116938
F2F2EB68 AC65FE51
0000D2D7 43585245
5457A38E 4AFC3B79
B748E12A 63731E76
7A2E5972 9B8AEED0
50803C9A 13941310
3DC45A49 C0F91B47
115675DB 758ED6FD
FA72A441 25222F11
0000A79C 43584F45
D28ED250 30F10FFA
7B401668 5FF8EA1A
EFE07DF8 12BC29E8
1F88C085 040ABD31
C1DF8D0D 5B7A4DEB
57AB8EB6 F1B7ABE9
2F799897 2E760F67
0000E07D 414B4445
1E9B7475 DD907CFD
31B7A7E8 5C250F2F
FB49596B 008A2676
312C37AC 103996E0
6438AE52 40C7CB11
8E054326 5D359BD0
00005DBB 41334F45
8151B691 0C1CE434
345885A7 E34418BE
0000F89E 41474645
20F9B243 420376A1
426F2D55 10F40E8E
F51B91BA D50D2EFE
95A567B5 E419BDF1
C192E40F 531AF0D3
BEA36200 4E81C76B
0849089F D91733F2
7940A506 40DD9669
730AD193 FF032DA0
D4EAFC72 5B8C159F
07EADE4A 78044027
B9327AA4 CB5C0144
D2631E9E 9AA0FD86
6A8CB11E A877262D
0642F4EB C47E8B36
1D121715 E6289578
6F329FCD 8217E8AD
C4C68194 587DAFCD
96B0BEB4 A4126DBD
0000BB7E 41515145
BE0FF1DD C8161246
D03B222A 0C7AB801
Challenge Mode Codes
E66870E5 7641F840
244386F3 05510B3C
0000A233 59555345
01E315C1 427313FD
C9EFB4E8 08289537
00009A71 41555345
2CDC931C 435B6BDA
E317A13B 2B3B7E1A
92CAF361 A3088ADC
BC9AAA48 2842CBDE
AD541659 7521FAE1
74F07870 AF6F7DD8
92CAF361 A3088ADC
BC9AAA48 2842CBDE
AD541659 7521FAE1
AFEC3DC7 3BFDF235
0000857F 414F5045
32921A66 ADE8113E
C761CF28 B8BF6B5B
241D072D 897C09BD
7FA23B4A 06A62357
0000B020 41534945
CB261D54 E3827D7B
0203CD0E 35F6DC47
AC6D800F A3279A5A
5D840EF5 F321F72E
B467459B 8BAF498C
D3951A9B 1524C924
CE71678A 092E886D
161E9F7E D64E6CFF
8903CC7C 0CB58F4C
0E918E67 7B450BE2
0A8D8BE5 1DBF2FE1
000049D5 41564545
8A8B4457 81149B6E
4C1FAF3F A9408664
4DCAAC50 9A9FC3DA
000093C9 41564A45
D4CCFF32 D20532BF
5F82CA4E 00FBC1F1
9C8E859E BCD356A9
18996C78 A114222D
219AEAB4 C27F8A52
6F123A67 AC837231
2BA579B4 7A7AEFA2
F617F7A8 E0D71D6B
79583CA3 D67F51D1
7A97ED72 C23E8A7C
00007356 415A5745
A881B68B AC1830E0
89CAFFFD 6CA60E23
F47A30E4 E8C73B7F
80626798 071CCDDF
EE3C8633 FB1CC5B2
000014A9 41574145
33CAC545 6AA953E3
8483DA30 B7092186
BA599C5F FE40EA5B
10013577 47AEC1B3
C8D47CDD 40ED5436
8B130528 BD5188D3
40FB4CC7 15CE98BC
8B130528 BD5188D3
0862F0EA 58AE1370
B5811243 B0AD4A4B
93C718EC B0DD7AEE
000054B6 41574D45
4E9E500A 681EAAA5
0E852A4F 9F2744AE
7BCFC980 777B721D
CCBAC08E CCFD628B
0ABD1BE7 47A0F65A
BF30C642 32374E7B
8DB4E7B5 A2AC6381
BE5D602C D98E3363
ACBB52FF 534DCD48
0000C3F4 41574545
E93D1BAC C014AF56
9C2EB638 0B9FCCBE
140C6FBA 8A2A587C
AD8C9C00 E16C9B4F
93CEF312 0B8F247D
555AC571 C5A41946
140C6FBA 8A2A587C
555AC571 C5A41946
AD8C9C00 E16C9B4F
555AC571 C5A41946
588F3E3E A63C4DF7
555AC571 C5A41946
F4ACFCC9 9BA84B55
FB788931 AF46DCFE
34508F29 C3D839C1
543BBED6 5A3D3F18
AF465631 29AE8BE9
FB788931 AF46DCFE
AF465631 29AE8BE9
34508F29 C3D839C1
AF465631 29AE8BE9
F3C331DF D6CDC837
AF465631 29AE8BE9
4E1A306A 82734142
58CCBCCA 8E472162
348A2A74 B24A1BD7
67EAD45C 69949A63
A04717FA 6B6BD575
00006B94 41575845
7142CAF9 588466AD
BCDACD35 8E3D8580
0000369D 41575045
28908D5B BD122985
B7FA492F 5E9940F9
99C705AE 02D7D534
ED5E331F 01C6F92B
00002D7D 41575345
251626C0 C9E83FF0
FB20861A 5090B1A9
Infinite Codes
DE6F134B DFF55DED
C6F71A8A 99AEB903
857313FE F2334CAB
7E0D51FD BD9277A6
45D8974B 084E24AA
014A78AF B8621089
5A37EF29 0640F1EF
2AA000FA 80D9A671
DD8439FE EB002E15
7B39CC51 D4BD00BF
A8C081B2 AE2FA41F
47D023C8 CBEEB834
E2A979D7 2833A705
8E07D4CB 39DB2D84
641B87A7 4E6B4395
27085F32 69AA6E5B
D6CD2834 B0922DAB
865E659A 5CECD970
26690561 BEA36E5E
15362E23 00ED59D4
00004655 41573245
E2A2C701 C791FA16
3D44250E B8114DD9
B4FE81CD 59D5A024
3D44250E B8114DD9
9D2EE50C 42E6C70E
3D44250E B8114DD9
2C121D23 90AF7F6B
3D44250E B8114DD9
CBB37AE0 D835C0FA
Saved Game Codes
828CBF92 9EE602D4
9938653E 2EEDF73C
C22D682D 5751F24C
Unlock All Levels Codes
CD106168 E1C8023B
0FA172EA 4F4BD4BC
6047F050 CEA837F3
7EA1E0B9 A9E3ED65
C4E73CF3 C668A7B1
5FA88169 3E78E5CC
F195A742 3D2F506F
0E147268 57916200
8C79B132 BEE1B796
B6F444F7 701ECDE1
5FAA0FD4 BBFFFDBF
305ED0A3 158DBAA6
48477AC7 00314794
0000D1DE 41573845
09043820 CF4F32AD
389391FD EE339D2C
462F4FF2 C8387F8D
EB67AC6A 01A99CCC
000087F8 41335845
74391CDF 782E13EB
277BBF7D 0472F4D7
FB2526CC 69B39CBC
8FDE3F07 37E9BB44
106D7DC8 CFE991C8
0000A300 41595745
F387A179 5675F922
D6B29261 125ABE40
8B7799DF C62A62DD
E3BAE771 FC405691
62484B6B 9CED52F5
4F2F45D2 7A8DDF35
57CDAC10 FEFCBF41
12DA4F2B EF781A4A
F639EE88 3723C73B
F64E6DA0 37DE9AC8
477BED88 D9333ECE
Have Level Completed Codes
6CC1A24A D145C0E5
EF130A48 835B2DE9
FA0695B8 0AD61DB1
D86562FA 03290C05
5BFEAB19 D3B8976C
68FF93F2 0056D461
623E3FF7 30CF21F3
2277F0DB 6950CD47
0D585DC3 AD2422B1
CF424166 6104F90B
0534D641 BC176292
2EE0EEE3 81638784
95E89967 173D8B79
EF511EA4 8C0487A7
A3166B64 22043843
0FC6D2A1 C17E7E3B
4D86150F 1BAEEE43
CFB028FE 3D5B9719
334FA3BE 092C6430
D4C2EC37 29D30F3F
4B30757D 394D9F96
3B468423 001112A9
A2446802 BBDAFBA6
E856D936 8BE24F46
CC3DC6DD 103969B3
A9B0AA35 E1EF125C
688D65B2 A8BE41F5
13D692E3 10F73220
94AA3CC3 03AE0FC5
43CAFC22 8956E344
BDBF9E83 18D09CC5
8DAABA78 DA495896
E55C8AB6 67B1A0C6
D77F5413 690F6454
897B9368 D6276FC1
740397C0 3AC1BE73
D24A19E4 313D7EC1
EBA2FB73 AE9A0EE0
FCF9204D F66017EA
42AC18FB 5FA24EAE
3F2B6810 DB6E33A5
4CE607F2 9FD8D7BE
E8F09FD2 21BEA2C7
E1E38C16 F504D2B3
2AACDF32 CA91CF15
8D786D96 BF2985B1
AD54C831 4002A5B3
0CD51885 1E9B21C8
E88DE56F 35F5074A
0B25B222 68C6AC14
33ECCB14 44AB070B
1D405F1A D82E7DCA
4B67E919 DBCD7FDD
00003ACC 41594945
1C3E5A6C 2E7997B2
A830CB4B 9B1860BE
2A007062 6465CCC5
5B84A524 3B0C9468
EA55DEB9 C2BAEE2D
B366A7B3 322E5323
48D1C5BE 3AA8F50C
46E72F88 7F19D9C1
00007208 41594745
CA365812 CC3FBD33
DAFBF681 B590F4F0
EA3C98B0 E5C953EA
F57CED50 0ACD4EC5
59010C8D 6331BA98
0000A073 41595845
F34E9A71 97480343
B4B38736 6A867B18
343EB582 097EADB1
B57F8749 70FA2C45
3E8524C2 1617E674
47A5A198 489D949B
E727571A AF97AC6C
04F9618B 563F407F
E7A5A0F2 FA4383C6
5ABCFFAA 9985BE97
0B4091F5 E0352258
Duel Codes
505E9A7A CFCFC86A
1ADEC927 3D24F694
748FF39D 1471AA1D
57B06AD6 CB06AE44
6C41812B A597EA1E
00006D70 41593745
AAE5A572 7138A29E
98586CD1 16BC85A7
826959C0 F80835D5
FB5E0A80 CD9F6177
Unlock Clothes Codes
57045BB9 3BFDD4C1
17CA1A26 2F50AD71
9983CB49 5F8E64E2
C947D889 0B1C2310
4D1105F7 A7C3ADA2
7E8E3554 DAA68DA0
6B171F5B 330F12D6
A5D7880F 537359D6
B205736F A2CF083E
A6822C32 21ECC8D2
Unlock Duel Disks Codes
C6C2BE4D 13121066
DA19C04F DE8E5C3F
ADE31049 F84B3DB6
5B91E441 DAD54456
41DF2929 C61803AC
9444BAF1 97D72FA6
B9B45F00 D58E6897
60961CDD 5F693F75
2405C19B FD6BA17E
178C42A3 9DA5A9ED
7982ECEC 077AADB8
000097A8 415A4B45
357D7FB6 CC112E3B
03CEC3D5 F78A5B68
8B8CC9F5 7FE07B0F
CCA1B6DC 7D15DE04
B02346D6 2D85B4A1
F14E671B B12E02F0
253124E1 43482FE9
C8AFAB11 E48E6119
0000FC6D 415A5445
76771125 EECDED79
D67F4E47 FE81403B
EF8C85BB 21AA6D70
AFE3D3F4 EC6DFE6A